Vyhledat v textu

Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > Aktuality pro animaci > CHKO v proměnách času

CHKO v proměnách časuDatum konání:
26.11.2020
Datum ukončení:
28.2.2021

CHKO v proměnách času

NÁHLED VÝSTAVY

CHKO_plakát.jpg

Když byla v roce 1970 založena Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy, aby zajistila přetrvání krajiny jedinečného souladu horácké architektury s přírodou vrchovinných hřbetů a skalisek, rozdělených údolími řek, odehrálo se slavnostní vyhlášení této události v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě. Jedním z iniciátorů vzniku CHKO byl tehdejší ředitel Horácké galerie a muzea v Novém Městě na Moravě JUDr. Mirko Rosenbaum. Pro veřejnost byla připravena  v galerii rozsáhlá výstava, jejímž úkolem bylo přesvědčit a získat podporu veřejnosti k ochraně krajiny a její  přírody v níž žijí. Na podnět  dalšího ředitele Horácké galerie PhDr. Josefa Chalupy byly v průběhu roku 2019 a 2020 postupně připravovány podklady pro výstavu k příležitosti padesátiletého výročí založení. Stalo se tak rovněž díky probíhajícímu projektu, podpořenému Technologickou agenturou ČR, ve spolupráci s dalšími institucemi, včetně Horácké galerie a Správy CHKO Žďárské vrchy. Výstava i projekt sám se věnuje hodnocení změn krajiny se zaměřením na flóru s využitím starých fotografií (většinou pohlednic). Na výstavě tak mají návštěvníci možnost vidět více než tři desítky příkladů srovnání staré fotografie se záběry dnešního stavu, doprovázené komentářem, mapou daných míst a detaily. 

Výstava Proměny krajiny CHKO Žďárské vrchy byla připravována v rámci projektu TL02000222 Podpora turistického ruchu vcházením do krajinomalby a fotografie 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. 

Cílem projektu je vytvořit kolekci krajinomaleb a starých krajinných fotografií z různých oblastí Moravy a přilehlé části Čech, najít místa jejich pořízení, fotograficky zdokumentovat, zaznamenat vegetační poměry, způsoby aktuálního využití krajiny a s pomocí starých map (od I. vojenského mapování) a floristických údajů komentovat změny krajiny. Tyto výstupy představit formou výstav a trvale je poskytnout veřejnosti k využívání formou webových stránek či na stránkách spolupracujících institucí, měst a obcí. Zpracování jednotlivých lokalit bude zahrnovat lokalizaci místa pořízení krajinomalby nebo fotografie, srovnání s aktuálním stavem a komentář, vycházející z analýz starých map a změn využití půdy zaměřený především na změny vegetace a flóry. Záměrem je vytvoření nových vlastivědně pojednaných turistických cílů se snahou o propagaci jednotlivých měst a obcí. Hlavním výsledkem projektu budou webové stránky se zpřístupněnými výsledky pro veřejnost.

 

Projekt je z 80 % podporován Technologickou agenturou České republiky a z 20 % řešitelskými institucemi, mezi nimiž jsou:

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

Mendelova univerzita v Brně

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Poděkování za poskytnuté reprodukce fotografií patří Nakladatelství Tváře (pokud není u jednotlivých fotografií uvedeno jinak, byly reprodukce použity v publikacích Novoměstsko nejen na starých pohlednicích a Svratecko na starých pohlednicích), dále Horáckému muzeu, Městskému muzeu v Bystřici nad Pernštejnem, Státnímu okresnímu archivu ve Žďáře nad Sázavou, Moravské galerii v Brně, obci Nové Veselí, panu Ivanu Remešovi a  panu Václavu Judovi. Zvláštní poděkování pak patří pracovníkům obecních a městských úřadů a dále místním obyvatelům, kteří přímo v terénu ochotně pomohli s lokalizací a podělili se o svoje poznatky daných míst. Zejména kontakt s místním obyvatelstvem, z nichž mladší vzpomínali na vyprávění svých rodičů a starší na zážitky ze svého mládí, patřilo k nejcennějším zkušenostem při přípravě této výstavy.

Petr Halas