Vyhledat v textu

Česky English
Drobečková navigace

Horácká galerie > Expozice a výstavy > Uplynulé výstavy

Uplynulé výstavy:

11. července - 1. září 2019

Barvy a tvary

Výstava fotoobrazů zoologa, cestovatele, fotografa, ilustrátora i spisovatele Pavla Bezděčky, pracovníka Muzea Vysočiny v Jihlavě, zároveň člena Spolku výtvarných umělců Vysočiny a surrealistické skupiny Stir up. Sochy jsou pak z dílny sochaře Pavla Tomana. Ten dříve experimentoval s různými sochařskými materiály, později se však zaměřil na dřevo, které kombinuje s kamenem nebo kovem. Je významným organizátorem kulturního života v Jihlavě a předsedou Skupiny výtvarných umělců. Výstava můžete navštívit v zámeckém podkroví.

banner.jpg

 6. červen - 28. července 2019

Tóny léta

Výstava výtvarnice Evy Bachraté Linhartové, pražské rodačky, která již dlouhá léta žije na Slovensku. V její tvorbě dominují v posledních letech zejména pastely. Výstavu jste mohli vidět v zámecké arkádě.

linhratová_banner.jpg

21. března - 30. června 2019 PRODLOUŽENO do 7. července 2019

František Dörfl - Grafika / objekty

František Dörfl pracoval celý život jako konstruktér a jeho profese se odrážela i v jeho výtvarném projevu. V grafické tvorbě využíval k otiskům například odpadní kovový materiál ze strojové výroby. Výstava se, oproti původnímu záměru vystavit široký záběr autorovy tvorby včetně pastelů, soustředí na autorovu počáteční tvorbu 60. a 70. let, kdy autor nalezl osobitý výtvarný projev a začal tvořit expresivně pojaté grafické cykly – například Řetězová reakce, Signály a další. Dále na cykly olejových maleb Konstrukce organismů a Organismy z 80. let, tvořící kontrast ke geometrickým, technikou inspirovaným grafickým cyklům. A v neposlední řadě na hravé a barevné objekty z 90. let, v nichž dochází k propojení prostorového geometrického rastru s malířskými postupy. Některá díla budou veřejnosti představena poprvé. Přes časové rozdíly, z nichž jsou vybrána vystavená díla, spojuje je jakási vnitřní kontinuita, neustálé hledání, tvůrčí radost, která se projevuje v  kombinování nejrůznějších materiálů, neobvyklé barevnosti a neuvěřitelné, nevyčerpatelné imaginativní invenci. František Dörfl se ve své tvorbě neopakuje, rozvíjí téma, opětovně se k němu vrací v nových variacích. Svým materiálovým rozsahem, množstvím použitých výtvarných technik a zejména svým obsahem, který má kořeny ve fyzické matérii, ale přesahuje do duchovní sféry a to s aktuálním více obsažným  nejen ekologickým apelativním varováním. Dörflova  tvorba  má své trvalé místo v regionálním umění, které mnohonásobně překračuje a přes výstavy v zahraničí i mezinárodní ocenění, na své zařazení do kontextu české výtvarné kultury stále ještě čeká.   

dörfl[1].jpg

 

 

4. dubna - 2. června 2019

Martinů obrázky kreslící

Výstava pořádaná Centrem Bohuslava Martinů v Poličce. Třicítka panelů v zámecké arkádě představí skladatelovy kresby jako celek s poukazem na historické okolnosti i osobní životní události Martinů. Kresby skladatele Bohuslava Martinů tvoří zajímavou součást jeho tvůrčí činnosti. Osobité obrázky tvořil autor pro vlastní potřebu, jako formu určité tvůrčí relaxace. Vznikaly především ve dvou časových periodách: kolem let 1910-1911 (tedy ještě v dobách jeho studia na pražské konzervatoři) a pak ve 20. letech 20. století, kdy se po vzniku Československého státu otevřela řada nových příležitostí, zejména možnost cestování (Martinů projel jako člen České filharmonie celou Evropu, později pak vycestoval jako stipendista Ministerstva zahraničí do Francie). Tyto kresby jsou zajímavým dokladem i pro pochopení jeho kompoziční činnosti téže doby, neboť obě sféry (hudební i výtvarná) mají mnoho společného.
Originály obrázků jsou uloženy ve sbírkách Městského muzea a galerie Polička a to zejména ve skladatelově deníku z počátku 20. století, ale i v jiných materiálech: v korespondenci, v některých rukopisech skladeb, či na samostatných lístcích. Některé kresby Bohuslava Martinů sice jednotlivě publikovány byly, dosud ale nikdy jako ucelený komplet - spíše jen jako ilustrace, dokreslení atmosféry.
V pokladně HG je možné zakoupit publikaci a dárkové předměty. V rámci Galerijní noci 31.5. autorka výstavy doc. Monika Holá připravila k výstavě přednášku.

Martinů ba.jpg

 

JAPONSKO - Konstantin Korovin a Jindřich Štreit

13. listopadu - 31. prosince 2018

Výstava fotografií profesora Jindřicha Štreita a historika umění Konstantina Korovina, kterou pojí jediné téma – Japonsko. Zatímco fotografie Jindřicha Štreita nesou podtitul Lidé z Akagi, výstava Konstantina Korovina nese podtitul Fotostřípky z Japonska. Fotografie Jindřicha Štreita se soustřeďují na portréty venkovanů při práci i odpočinku, v rodině, s přáteli i během zažitých rituálů v rámci jedné japonské vesničky – Akagi. Zde autor pobýval na podzim roku 1995 díky stipendiu japonské státní kulturní nadace Japan Foundation. Fotostřípky z Japonska Konstantina Korovina dokumentují a zachycují především nedotčenou japonskou přírodu a svébytnou japonskou kulturu.

ÚVOD[1].jpg

 

25 let české známkové tvorby

8. listopadu - 31. prosince 2018

Ve víru oslav vzniku první Československé republiky se tak trochu zapomíná na další významné výročí – výročí vzniku samostatné České republiky. Horácká galerie se rozhodla připomenout toto 25-ti leté jubileum přehlídkou poštovních známek vydaných v letech 1993 až 2018. Jedná se o ukázku části sbírky, která byla součástí soutěžního exponátu SVITAVY 2014, ŽĎÁR 2016 a JIHLAVA 2017.

Jako ukázka z početné soukromé sbírky Jiřího Koukala bylo vybráno 25 autorů – návrhářů a rytců. Zastoupeni jsou Josef Liesler, Bedřich Housa, Josef Herčík (autor první známky České republiky), Dušan Kállay, Miloš Ondráček, Jiří Bouda, Oldřich Pošmurný, Hana Čápová, Josef Saska, Oldřich Kulhánek, Pavel Sivko, Adolf Born, Karel Franta, Adolf Absolon, Vladimír Suchánek, L. a J. Knotkovi, Eva Hašková, Antonín Odehnal, Jan Kavan, Karel Zeman, Jiří Slíva, Marina Richterová, Jaroslav Němeček (ilustrátor, autor Čtyřlístku) a Václav Zapadlík.

známky ořez.jpg

Jaroslav Šerých – Smalty

Komorní výstava významného akademického malíře, grafika a ilustrátora Jaroslava Šerých (1928 – 2014) byla připravena k autorovým nedožitým 90. narozeninám. Představena na ní bude jediná oblast autorovy tvorby – smalty. 

Výstavu si můžete prohlédnout od 28. června do 2. září 2018.

 

Miroslav Vojtěchovský – Skleněné rozhovory

Prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský patří k nejvýznamnějším českým fotografům skla. Výstava jeho fotografií, se zaměřením právě na skleněné objekty, je připravena v souvislosti s životním jubileem významného českého skláře – Prof. Jaroslava Svobody. Fotografie však představí i tvorbu dalších sklářských výtvarníků.

Výstavu si můžete prohlédnout od 8. června do 26. srpna 2018.

 

 

Zdeněk Šplíchal - Vědomí (ne)skutečnosti

Zdeněk Šplíchal je věčným výtvarným experimentátorem, jehož tvorba je plná kontrastů. Prolíná se v ní racionální a konstruktivní myšlení s intuitivním, geometrická abstrakce s gestickou malbou nebo monochromní malba či kresba s pestrobarevnými obrazy. Autor pracuje zejména v cyklech, na kterých pracuje, dokud nepovažuje téma za zcela vyčerpané.

Anna Vojtěchová - Živý svět

Výstava uspořádaná ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě poprvé představí návštěvníkům Horácké galerie tvorbu výtvarnice a ilustrátorky Anny Vojtěchové.

Výstavu si můžete prohlédnout od 5. dubna do 24. června 2018.

 

P16.JPGVěra Staňková a Drahomír  Prihel Benátský karneval 

Výstava fotografií Věry Staňkové a sklářské tvorby Drahomíra Prihela. Společným tématem obou umělců se stal benátský karneval.  Zatímco Věra zachycuje úžasné momenty i zajímavé detaily této známé každoroční události, Drahomír čerpá z drobných motivů karnevalu, inspiruje se a téma dále přetavuje do originálního sklářského díla. Společnou výstavu zhlédnete v červeném sále a na zámecké arkádě do 1. dubna 2018.

 

 

Klimeš_plakát.jpgJosef Klimeš - Rovnováha

Výstava kreseb i bronzových plastik akademického sochaře Josefa Klimeše, který v lednu oslaví významné životní jubileum. Narodil se v Měříně na Moravě a soukromě studoval u profesora Lidického. Později byl přijat na Akademii výtvarného umění do ateliéru J. Laudy. V roce 1958 získal ocenění Grand Prix za plastiku pro EXPO 58 v Bruselu. Jeho dílo můžete spatřit na v přízemí Horácké galerie do 25. března 2018.

 

 

 

Photographia.jpgPhotographia Natura 2017 

Horácká galerie vás zve na vernisáž výstavy fotografií čtrnáctého ročníku fotosoutěže pořádané Muzeem Vysočiny Jihlava. Ústředním tématem tohoto ročníku byly linie v krajině. Vítězné snímky a řadu dalších soutěžních fotografií můžete zhlédnout v Malé galerii do 25. březen 2018.

 

 

DSC06997.JPGAnna a Josef Dvořákovi – obrazy

Výstava obrazů Anny a Josefa Dvořákových. Tato malířská dvojice je spjata zejména s Kameničkami, které se staly inspirací pro krajinomalbu malíře Josefa Dvořáka. V jeho díle je znát vliv Antonína Slavíčka. Naopak Josefova dcera Anna se soustředí více na portrét a zátiší, či monumentální figurální tvorbu.  Společná výstava jejich díla bude k vidění v zámeckém podkroví do 11. března 2018.

 

 

 

František Štěpán.jpgFrantišek Štěpán – Výběr z díla

Výstava tvorby akademického malíře a grafika Františka Štěpána. Neprávem pozapomenutý tišnovský malíř František Štěpán se zabýval rovněž propagační grafikou a zachycoval motivy z přírody okolo Tišnova. Výstava je umístěna v zámecké arkádě do 30. prosince 2017.

 

 

 

 

PrihelB.jpgBohumír Prihel – výběr z díla

Horácká galerie vás zve na výstavu díla slovenského sochaře a restaurátora Bohumíra Prihela. Byl žákem J. Kostky a R. Pribiše a veřejnosti je znám zejména jako autor monumentálně dekorativních architektonických plastik i komorních děl. Na výstavě v Horácké galerii však uvidíte i jeho tvorbu malířskou a grafickou. Výstavu jeho prací můžete zhlédnout do 30. prosince 2017 v Malé galerii.

 

 

 

 

cihlář[1].jpgMému strýci ke 105. narozeninám Michal Cihlář – zátiší / Karel Hladík – plastika 

První společná výstava grafika Michala Cihláře a jeho strýce sochaře Karla Hladíka. Michal Cihlář chce touto cestou připomenout dílo významného sochaře a vzdát mu poctu za jeho celoživotní dílo a inspiraci. Nápad na výstavu nosil autor v hlavě již několik let, teprve v Horácké galerii, která spravuje několik sochařových děl ve svých sbírkách, našel ideální místo pro její realizaci.

Na výstavě jsou k vidění lamináty, bronzy i reliéfy Karla Hladíka. Linoryty Michala Cihláře budou na jediné téma – zátiší. Výstava končí 30. prosince 2017.

 

 

DSC04699.jpgJosef Prodělal - Fotografie

Výstava fotografií rodáka z Vacenovic u Jaroměřic nad Rokytnou, který letos v listopadu oslaví své 70. narozeniny. Velkou retrospektivní výstavu tohoto autora, mohli již v březnu 2017 spatřit návštěvníci třebíčského zámku.  Nyní máte možnost spatřit jeho dílo v podkroví Horácké galerie do 17. prosince 2017.

 

 

 

 

Martina Janáková a František Janák – SKLO – Studio ve dvou (do 9. prosince 2017)

Iceberg III. 2016.jpgSpolečná výstava manželů Janákových. Jejich díla vznikají v úzké spolupráci, a přesto zůstávají charakteristická pro každého z nich. František patří ke  zkušeným výtvarníkům a je znám i v zahraničí. Martinina sklářská umělecká dráha je sice podstatně kratší, avšak její dílo je čím dál lepší a sebevědomější, což dokazují její úspěchy a ocenění na výstavách. Výstavu najdete v zámeckém sklípku.

 

 

 

 

Výstava prací Dětského ateliéru II. (do 1. října 2017)

plakát_DA2.jpgHorácká galerie vás zve na vernisáž výstavy dětských prací, které vytvořili účastníci výtvarného kroužku Dětský ateliér II. v druhém pololetí školního roku 2016/17. Přijďte se podívat na zajímavé výtvory a různé výtvarné techniky. V případně zájmu, můžete přihlásit svou ratolest na další pololetí. Výstava bude k vidění v Malé galerii.

 

 

 

 

Antonín Kašpar – Strážci (do 1. října 2017)

Poslední večeře.JPGVýstava pražského akademického sochaře Antonína Kašpara, kterou se Horácká galerie téměř po roce opět otevře i do prostor novoměstského parku a bezprostředního okolí zámku. Monumentální díla, jako například „Cesta“ či „Pocta pro Josepha Beyuse,“ budou provázána také se zámeckým nádvořím s instalovaným dílem „Poslední večeře.“

 

 

Antonín Kašpar – Síla deroucí se ven (do 1. října 2017)

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY_Antonín Kašpar.JPGVýstava interiérových prací pražského akademického sochaře Antonína Kašpara, která plynule navazuje na expozici ocelových objektů v parku a okolí zámku. Ke zhlédnutí bude do října 2017 v přízemí Horácké galerie. 

 

 

Irena Stanislavová – Ne-spoutané barvy tónů (do1. října 2017)

a-byt-s-teboua.jpgVýstava díla košické rodačky a držitelky Ceny Světový mistr, která jí byla udělena za mimořádné umělecké výkony a prezentaci české kultury. Její tvorba zahrnuje figurální i abstraktní obrazy, kombinované techniky, ilustrace, kresby, díla pro děti a mnohé další. Vesměs abstraktní polohu této umělkyně můžete spatřit v červeném sále Horácké galerie.

 

 

Antonín Kanta - Světlo Nitra (do 17. září 2017)

kanta2.jpg

Výstavy kreseb žďárského výtvarníka Antonína Kanty při příležitosti jeho 65. narozenin. Ve své tvorbě je Kanta ovlivněn pouze vlastní myslí, náladou, případně se snaží zachytit své vnitřní stavy. Velkou úlohu hraje v jeho tvorbě světlo. Díla tohoto autora mohou nyní spatřit návštěvníci Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě a v obměněné podobě doputuje pak výstava i do Nového Města na Moravě. Ke zhlédnutí je v zámeckém podkroví.

 

 

Jan Štursa - Dar nebes a země (do 10. září 2017)

img_4708.jpgV prostorách roudnické galerie se setkávají dvě zakladatelské osobnosti malířství a sochařství Antonín Slavíček a Jan Štursa.  Výstava vznikla díky partnerské spolupráci Národní galerie v Praze, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem a Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Vedle samotného Štursova díla se představí i unikátní fotografie jeho soch od Tibora Hontyho z archivu Národní galerie. Návštěvníci se v rámci Cyklu Počátky moderny setkají i s dalšími stěžejními díly významných umělců přelomu 19. a 20. století. Výstavu je možné zhlédnout v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem.

 

Fuksa_plakát.jpgZdeněk Fuksa – Grafika  (10. září 2017)

Výstava vybraných děl brněnského malíře a grafika Zdeňka Fuksy, který v letošním roce oslaví význačné půlkulaté jubileum. Jeho tvorba odráží autorovu touhu dobrat se pravé umělecké výpovědi o světě. Díla jsou spjata s vizuálně vnímanou realitou, v jiných případech jde o čistě abstraktní kompozice. Výstava bude v Malé galerii do 10. září 2017.

 

 

Prihel_plakát.jpgDrahomír Prihel – SKLO – ZEM - VESMÍR (do 20. srpna 2017)

Výstava slovenského skláře Drahomíra Prihela. Ve svém díle přirozeně propojuje českou a slovenskou sklářskou tradici. U nás se představí vybranými díly, které ukazují autorovu bohatou imaginaci vycházející z fascinace světa kolem nás – od podmořských hlubin až po vesmír. Výstava bude ke zhlédnutí v zámeckém sklípku.

 

 

 

Ledecký_banner.jpgJonáš Ledecký – Komiksová tvorba (do 9. července 2017)

Horácká galerie a NKZ Nové Město na Moravě připravili výstavu komiksové tvorby českého výtvarníka, kreslíře a hudebníka Jonáše Ledeckého. Již v roce 2009 mu vyšel první komiks s názvem KIWI. S Matyášem Namaiem pak spolupracoval na komiksu DC a Marvel, dále pro vydavatelství Albatros vytvořil komiks o Karlu IV. Jeho díla uvidíte v Malé galerii.

 

 

výřez na web.jpgLadislav Kukla - Hvězdné nebe (do 4. června 2017)

Horácká galerie vás zve na výstavu pražského rodáka, který žije v současné době v Jihlavě, malíře Ladislava Kukly. Tento umělec prošel takřka padesátiletou uměleckou cestou. Díla jež tvoří obsahují prvky humoru, jindy jsou sarkastická, poetická, někdy dokonce tragická. Často pracuje s motivem kruhu, který vnímá jako dokonalý tvar. Jeho obrazy můžete zhlédnout v červeném sále.

 

výřez na web.jpgJosef Březina - Poutník krajinou (do 4. června 2017)

Josef Březina je členem Třebíčského fotografického sdružení TREFOS o.s. Fotografuje již od svých patnácti let, kdy se rozhodl následovat otcova příkladu. Jeho pohled na přírodu má v sobě i duchovní, spirituální rozměr. Často podniká jednodenní cesty i mnohadenní expedice. Díla tohoto umělce najdete na zámecké arkádě, na zámecké chodbě a v malé galerii.

 

výřez na web.jpgPhotographia Natura 2016 (do 12. března 2017)

Výsledky třináctého ročníku foto soutěže Photographia Natura 2016. Ústředním tématem tohoto ročníku budou ptáci. Vítězné snímky a řadu dalších soutěžních fotografií můžete nyní zhlédnout v červeném sále Horácké galerie. Výstava je navíc doplněna expozicí ptačích budek s doprovodným textem. Přijďte tedy nahlédnout do světa ptactva, potěšit oko, nebo se dokonce poučit.

 

výřez na web.jpgDětský ateliér – výstava prací (do 26. února 2017)

Výstava děl malých umělců, kteří navštěvují Dětský ateliér Horácké galerie. Tento kurz pro děti od 7 do 11 let probíhá každý čtvrtek pod vedením lektorů z Horácké galerie. Během jednotlivých setkání si děti vyzkoušeli řadu výtvarných technik i uměleckých stylů. Hlavním úkolem ateliéru je probudit v dětech touhu po poznávání a tvoření. Žádné výtvarné nadání není nutné, jen chuť zkusit něco nového.

 

výřez na web.jpgHynek Luňák - Retrospektiva (do 17.dubna 2017)

Výstava třebíčského malíře a grafika, který by se v roce 2016 dožil 90. let. Díla tohoto autora měli návštěvníci Horácké galerie možnost zhlédnout již na několika kolektivních výstavách. Tentokrát se bude jednat o samostatnou výstavu v zámeckém podkroví.

 

 

plakát_Gymnázium.jpg

Práce studentů Gymnázia Vincence Makovského

Studentská výstava k 50. výročí úmrtí V. Makovského, inspirovaná expozicí tohoto slavného novoměstského rodáka, která je umístěna v Horácké galerii. Výstava je k vidění na zámecké chodbě.

 

 

 

 

 

 

ivaNA MĚKOtová - vzTAHY (do 22 prosince 2016)

Měkotová_banner.jpgVýtvarnice ze Světlé nad Sázavou Ivana Měkotová se představí svými hravými pastely v Malé galerii. Obrazy, znázorňující obvykle banální životní situace, jsou pojaté jako divadelní scéna se skrumáží na první pohled nesouvisejících postav a předmětů. Při bližším zkoumání lze ale ze znázorněných věcí vyčíst celý příběh. Nápovědou pro diváka je rovněž výstižný název dotvářející každé z děl. Výstava plasticky působících pastelů nese název vzTAHY a bude k vidění do 22. 12. 2016. Vystavená díla bude možné rovněž zakoupit.

 

Jiří Stach – Natura Magica (do 29. ledna 2017)

Stach_banner.jpgPražský fotograf oceněný titulem „Osobnost fotografie roku 2006“. Fotografii vystudoval na FAMU. V šedesátých letech získal místo fotografa v barrandovských ateliérech. Fotografoval při natáčení obou filmů, jež získaly Oscara: Obchod na korze (1965) a Ostře sledované vlaky (1966). Vlastní fotografické dílo vzniklo mezi lety 1975 až 2005. Analogové černobílé snímky, některé pořízené camerou obscurou, jiné pečlivě komponované z několika negativů, zprostředkovávají autorovo surrealistické vidění okolního světa. Organické tvary zeleniny se proměňují ve vesmírná tělesa. Fotografická zátiší zachycují předměty v letu.

 

Irena Armutidisová /Josef Rossí – Místa činů (do 18. prosince 2016)

MÍSTO ČINŮ Rossí Armutidis.jpgVýstava Místo činů je setkáním dvojice zdánlivě rozdílných mladých umělců, Ireny Armutidisové a Josefa Rossi. Armutidisové vystudovala figurální sochařství a její tvorba vychází zejména z klasické figurální kompozice. Zabývá se animální a figurální portrétní tématikou. Malíř Josef Rossi využívá tradiční umělecké postupy. Jeho obrazy jsou škálou tónů šedi, kterou občas prolamuje žlutá barva. Expresivně pojatý prostor se mění v imaginární místo, jindy se stává periferií města. Výstavu bude možné zhlédnout do 18. prosince 2016 v červeném sále.

 

 

Václav Malina - Od imprese k abstrakci (do 11. prosince 2016)

Malina_banner.jpgVýstava plzeňského malíře Václava Maliny (*1950) je reprízou výstavy z Galerie výtvarného umění v Náchodě a představuje autorovo dílo za posledních dvacet let. Václav Malina je znám rovněž jako pedagog, výtvarný publicista a ředitel Galerie města Plzně v letech 2000 – 2009.

 

 

 

Miroslav Štolfa - Malý formát (do 30. října 2016)

Štolfa_banner.jpg

Brněnský výtvarník Miroslav Štolfa se v Horácké galerii tentokrát představí s cyklem drobných komorních kreseb. Malý formát umožňuje rychleji zachytit pohyb imaginace a je důkazem bohaté fantazie. Autorova tvorba je výjimečná nepřeberným množstvím motivů, které se nikdy neopakují. O tom se můžete přesvědčit i na výstavě, jež bude k vidění v Malé galerii Horácké galerie do 30. 10. 2016.

 

 

Martin Zálešák – Kresby (do 16. října 2016)

Zálešák_banner.jpg

Pro akademického malíře Martina Zálešáka je charakteristická hluboká láska k přírodě, jež se odráží i v jeho dokonalých kresbách. Pečlivě promalované části rostlin a plodů, nevšední perspektiva, černobílé valéry i barevné linie autorových obrazů přimějí diváka pozorněji vnímat krásu krajiny i jejích detailů, které v dnešní uspěchané době tak často opomíjíme.

 

 

Ivan Kříž - Pře hřebíků přeje hře (do 25. září 2016)

Kříž_banner.jpg

Výstava brněnského výtvarníka Ivana Kříže. Autorovou inspirací jsou porůznu nalezené materiály, z nichž posléze vytváří prostorové objekty a reliéfy. Základním materiálem je obvykle dřevo pobité rozličnými typy hřebíků a kovů. Vbíjením, šroubováním či zahlubováním jsou vytvářeny linie, vystouplé reliéfy i struktury. Jednotlivé prvky ožívají v pestrých kompozicích, nenudí jednoduchostí a překvapí hravostí.

 

František Vízner - Sklo /Miroslav Matoušek - Fotografie (do 25. září 2016)

banner 2.jpgVýstava sklářského výtvarníka Františka Víznera k jeho nedožitým 80. narozeninám a fotografa Miroslava Matouška, který by v letošním roce oslavil 90. narozeniny, představí rigorózní výběr děl ze sbírek Horácké galerie. Výstava obou autorů významně spjatých s  naším regionem bude k vidění v Červeném sále. 

 

 

Jan Vičar - Afrika (do 4. září 2016)

Vičar_banner.jpg

Výtvarná tvorba Jana Vičara, spojená s umělcovými pobyty v Africe. Jedná se o průřez grafickou tvorbou, kresbami i autorovou etnografickou sbírkou s africkou tematikou. Výstava je doplněna o etnografickou sbírku pozapomenutého sochaře F. V. Foita, rovněž úzce spjatého s Afrikou, ze sbírky Muzea Vysočiny v Telči.

 

 

Václav Hradecký - Introspektiva (do 28. srpna 2016)

Hradecký_banner660x220.jpg

Výstava Introspektiva ukazuje cestu, kterou autor ušel od uplynulé výstavy v roce 2012 a představuje směr, jímž se chce nadále ubírat. Václav Hradecký opustil kreslený humor a zvážněl v obrazech s tajemnými postavami navozujícími náladu a příběh, který si divák může doplnit podle toho, jak na něho dané dílo působí. Srdečně Vás zveme k prohlídce maleb a jak říká sám autor: „zkuste najít vlastní verzi jejich smyslu.“

 

 

Ladislav Martínek - Kresby (do 31. července 2016)

Martínek_banner660x220.jpgHorácká galerie vás zve na výstavu kreseb Ladislava Martínka(1926 – 1987). Díla, jenž pochází ze sbírek Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, mají připomenout autorovo nedožité 90. výročí narození. Tento rodák z Bratislavy je znám pro širokou veřejnost zejména skrze svou sochařskou tvorbu, avšak ani jeho kresby nesmí zůstat bez povšimnutí.

 

 

Karel IV. - a jeho doba (do 26. června 2016, resp. 30. října 2016)

Karel IV._banner660x220.jpgOd úterý 5. dubna 2016 je v Malé galerii HG k vidění výstava původních fotografií Alexandra Paula ze 40. let 20. století s podtitulem Karel IV. a jeho doba. Instalaci tvoří osmdesát fotografií z edice Documenta Bohemiae Artis Phototypica. Výstavu připravil Archiv atelieru Paul pro prostory Křížové chodby Karolina Univerzity Karlovy v Praze. Výstava v novoměstské galerii končí 26. června 2016.

Druhou výstavou spojenou s tímto významným panovníkem je komorní instalace návrhu plastiky od Karla Pokorného pro Karolinum. Kromě doprovodných textů o Karlu IV. je přiblížena i osobnost sochaře Karla Pokorného, od jehož narození v letošním roce uplynulo 125 let. Vzhledem k tomu, že Horácká galerie spravuje část pozůstalosti tohoto umělce, je výstava instalována z vlastních sbírek. Navštívit ji můžete až do 30. října 2016. 

 

Jiří Židlický - Kresby (do 29. května 2016)

Židlický_banner660x220.jpgVýstava kreseb novoměstského malíře a myslivce Jiřího Židlického. Umělec je znám především jako malíř zvěře, lesních interiérů a přírody, kterou byl fascinován již od útlého dětství. Na zámecké arkádě bude představena asi padesátka kreseb zachycující krajinu Novoměstska. Jde o kresby ze soukromé sbírky a výstava trvající do 29. května 2016 bude také prodejní.

 

 

Pavel Matuška - Usmívání (do 7. května 2016)

banner_matuška 660x220.jpgVýtvarník Pavel Matuška pochází z Třebechovic pod Orebem, kde žije a tvoří. Patří k významným českým tvůrcům kresleného humoru, avšak kromě toho se věnuje humorné malbě, řezbě a reklamní grafice. Publikoval v mnoha českých novinách a časopisech a také ve švýcarském Nebelspalteru, ilustroval několik knih a za svoji tvorbu získal řadu ocenění. Kreslenému humoru dodal nový rozměr – převádí ho na malovaná plátna. S lehkou ironií a humorem sobě vlastním vyvolává na tvářích diváků úsměv. I proto nesou dvě autorovy monografie a stejně tak i výstava, uváděná od 11. 2. v Horácké galerii, příznačný název Usmívání.

 

Romana Rotterová - Cesta (do 24. dubna 2016)

RRotterová_banner660x220.jpgetrospektivní tvorbu pražské autorky Romany Rotterové představila Horácká galerie v Novém Městě na Moravě jako svoji první letošní výstavu. Přestože se autorka narodila v sochařské rodině a později studovala v ateliéru sochařky Mary Duras-Kopf, žákyně Jana Štursy, její dílo je u nás doposud opomíjené. 

 

 

 

Photographia Natura 2015 (do 27.března 2016)

banner_photographia660x220.jpgVýsledky dvanáctého ročníku fotosoutěže Photographia Natura 2015. Muzeum Vysočiny v Jihlavě vybíralo ze 422 fotografií od 89 autorů.  Všechny došlé snímky měly jedno společné téma a tím byla voda. V Horácké galerii vystavila padesátku těchto fotografií, včetně trojice vítězných snímků. V letošním roce hned první dvě místa obsadila jihlavská soutěžící Jaroslava Melicharová se snímky Démanty rosy a Po dešti. Třetí v pořadí opět skončil Michal Delín z Hybrálce se snímkem Velmi tichá domácnost.

 

Pavel Čech - Tajná přání (do 31. ledna 2016)

Brněnský ilustrátor a malíř Pavel Čech odhaluje ve výběru ilustrací z patnácti autorských knih svá tajná přání. Výstava je doplněna i o malířskou tvorbu a ukázku knih. Po celou dobu trvání výstavy je možné si zakoupit vybrané tituly a kalendář na rok 2016.

www.pavelcech.wz.cz

 

 

Jindřich Boška (do 31. ledna 2016)

Horácká galerie vás zve na výstavu jihlavského malíře a grafika Jindřicha Bošky. Výstava bude k vidění do 31. ledna 2016 v zámecké arkádě a je věnována umělci k 85. narozeninám. Výstava zahrnuje převážně autorské alchymáže, ale také pastely.

 

 

 

Jindřich Zezula - výběr z díla (do konce roku 2015)

Výstava nabízí více jak třicet malířských děl žďárského malíře a prvního ředitele Horácké galerie. Výstavě jsou vyčleněny dvě místnosti stálé malířské expozice a  jsou zde zastoupena díla ze soukromých sbírek i majetku HG. Výstava potrvá do října letošního roku.

 

 

Mistr Jan Hus roku 1415 a 600 let poté (do 29. listopadu 2015)

Putovní výstava věnovaná osobnosti Mistra Jana Husa k 600. výročí jeho smrti. Expozici tvoří textově obrazové panely vztahující se k životu a dílu tohoto mučedníka.

 

 

 

 

Jiří Vincenc Slavíček - Krajina ve mně (do 15. listopadu 2015)

Rozsáhlá novoměstská výstava představuje více jako padesát expresivních a technicky velmi osobitě pojatých olejomaleb, které jsou inspirovány Žďárskými vrchy. Celá výstava je věnována autorovým rodičům Libuši Slavíčkové (roz. Kuncové) z Nového Města na Moravě a Vincenci Slavíčkovi z Moravských Křižánek.

 

 

Sdružení keramiků Brno (do 8. listopadu 2015)

Výstava keramických objektů inspirovaná židovskou tematikou a starozákonními motivy. Výstava v zámeckém sklípku nabízí objekty autorů ze Sdružení keramiků Brno jako je Tamara Divíšková, Jana Jano, Klára Adamová, Prokop Veselý a další. Výstava je věnována obětem ŠOA.

 

 

 

Pohled do ateliérů

Výstava v rámci Dnů otevřených ateliérů, které proběhnou v Kraji Vysočina 3. a 4. října 2015 se v HG představí následující autoři: Martin Dobrovolný, Petr Fafílek, Antonín Kanta, Eliška Matoušová, Mirka Špačková, Libuše Zítková

 

 

 

Židovské památky Kraje Vysočina (do 4. října 2015)

Výstava nabízí skrze fotografie přehled o všech židovských památkách v našem kraji. Je uspořádána dle jednotlivých lokalit a mapuje i případné rekonstrukce.

 

 

 

 

Kontinuita – kovaná plastika (do 20. září 2015)

Generační setkání umělecké kovářské tvorby Pavla Tasovského a jeho syna Pavla Tasovského mladšího. Výstava probíhá nejen v prostorách Malé galerie a nádvoří HG, ale také v parku na Vratislavově náměstí.
 

www.tasovsky.com

 

 

Inspirace – Fotografie Josefa Fantury (do 20. září 2015)

Výstava aktů hodonínského fotografa Josefa Fantury. Na výstavě je k vidění přes třicet černobílých uměleckých ženských aktů, které hodonínský fotograf ve svých snímcích obohacuje o různé struktury a drapérie.

 

 

 

Poklady Vysočiny (do 30. srpna 2015)

Netradiční putovní výstava skvostů depozitářů. Výběr toho nejlepšího, co nabízejí depozitáře muzeí a galerií napříč celou Vysočinou, včetně představení každodennosti i zajímavostí muzejní práce a přiblížení smyslu existence muzeí a galerií.

www.poklady-vysociny.cz

 

 

Mirka Špačková – Commedia dell´Arte (do 30. srpna 2015)

Výstava nabízí současnou sochařskou tvorbu sochařky Miroslavy Špačkové, inspirovanou postavami italského divadla.

 

 

 

 

 

Vilém Reichmann - Retrospektiva (do 21. června 2015)

Retrospektivní výstava brněnského fotografa, malíře a člena skupiny Ra Viléma Reichmanna, jehož dílo zaujímá zásadní postavení v surrealistické linii české fotografie. Výstavu tvoří necelých čtyřicet černobílých fotografií zahrnující ukázku z cyklů Metamorfózy, Dvojice, nechybí mezi nimi ani cyklus Českomoravská vrchovina a Nezvalova Svratka.

 

 

Vstoupit do obrazu (do 24. května 2015)

Krajinný ekolog doc. Ing. Jan Lacina, CSc. putuje a znovunalézá zobrazovaná místa tradičních krajinářů Vysočiny, jako například Josefa Jambora, Oldřicha Blažíčka, Rudolfa Hanycha a dalších.

 

 

 

Bohumil Puchýř /1914 - 1985/ (do 17. května 2015)

Výběr z malířského díla novoměstského rodáka k umělcovu loňskému 100. výročí narození. Výstava necelé čtyřicítky maleb zachycuje celoroční motivy z Novoměstska, konkrétně z okolí Studnic, Blatin a Křižánek. Mezi zobrazovanými tématy nechybí ani vysočinská flóra v podobě květinových zátiší, ale i zachycení lesních interiérů, stromových alejí, kvetoucích janovců a jeřabinových stromů.

 

 

Photographia Natura 2014 (do 5. dubna 2015)

Repríza jihlavské výstavy fotografií na téma Staré cesty, úvozy, aleje a pěšiny ze soutěže, kterou již pojedenácté vyhlásilo Muzeum Vysočiny v Jihlavě.

 

 

 

 

Kovové variace (do 29. března 2015)

Studentská výstava, prezentující umělecko-řemeslné zpracování kovů skrze práce studentů SPŠ v Třebíči.

www.spst.cz

 

 

 

Hlavně hravě (do 22. února 2015)

Hravá výstava ateliéru Design a vizuální komunikace Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín, ke zhlédnutí jsou práce a návrhy produktového a grafického designu studentů školy z posledních dvou let.

 

 

 

 

Josef Toufar – kněz a mučedník z Číhoště (do 22. února 2015)

Výstava vycházející z knihy Miloše Doležala „Jako bychom dnes zemřít měli“, věnovaná mučedníkovi a římskokatolickému knězi, který byl v roce 1950 neprávem obviněn z tzv. Číhošťského zázraku.

 

 

 

Daniel Reynek – fotografie / Jiří Reynek – překlady (do 8. února 2015)

Vzpomínka za uzavřeným dílem a osudem Jiřího a Daniela Reynkových - synů Bohuslava Reynka. Na výstavě jsou kromě fotografií z milovaného Petrkova, zastoupeny i fotografie obou bratrů i překladatelská tvorba.

 

 

 

Leonard Rotter - akvarely, sochy (do 11. ledna 2015)

Výstava sochaře, řezbáře a malíře Leonarda Rottera /1895-1963/, na které je vystaven výběr malebných akvarelů staré Prahy, doplněný o autorovu sochařskou tvorbu.

 

 

 

 

Jan Buchta - Sochy (do 11. ledna 2015)

Současná tvorba hodonínského sochaře, výtvarníka a pedagoga Jana Buchty. Jeho umělecké spektrum je svým zaměřením široké, v portfoliu tak můžete najít jak kresby, tak fotografie, ale i grafické návrhy. HG na výstavě představuje Buchtovy stylizované objekty, které tvoří z různých materiálů.

www.janbuchta.wz.cz

 

 

Bylinky z čertovy zahrádky (listopad - prosinec 2014)

Černobílé i barevné ilustrace rostlin akademického malíře Pavla Lisého k Naučnému slovníku zemědělskému, výstava je navíc provoněná skutečnými bylinkami, které během celého roku na Vysočině rostou.