Přírůstkový seznam

Horácká galerie Nové Město na Moravě

24.09.2014

P.číslo Autor Název Nakladatel, rok ISBN Sign.
22053   Wittemberger Heiligthumsbuch Georg Hirth, 1884 7.04
22054   XIV. Ausstellung der Vereinigung s.n, 1902] 7.03
22055 Fišer, Rudolf, 1940- Třebíč FiBox, 1996 80-85571-06-4 REG 904
22056 Skopová, Kamila, 1944- Rok na vsi, aneb, Kalendářové vyprávění Akropolis, 2011 978-80-87481-55-4 39
22057 Kudláček, Jan, 1928- Jako když mávne motýlím křídlem Motýlek, 2013 978-80-260-5436-8 74/76
22058 Štorek, František, 1933-1999
František Štorek Art D - Grafický ateliér Černý, 2004 80-902892-4-X 730
22059 Židlický, Vladimír, 1945- Židlický 2007-2009 David Židlický/Atelier Zidlicky, 2009 978-80-254-6364-2 77
22060 Escher, M. C. (Maurits Cornelis) , 1898- M.C. Escher a jeho magie Slovart, 2009 978-80-7391-314-4 76
22061 Heroldová, Helena, 1962- Čína - země hedvábí NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010 978-80-7422-028-9 ST 646.4/.5
22062 Boněk, Jan, 1945- Karel Pařík Eminent, 2012 978-80-7281-455-8 72.07
22063 Burianová, Miroslava, 1975- Móda v ulicích protektorátu Národní muzeum, 2013 978-80-7036-397-3 646.4/.5
22064 Selsdon, Esther Schiele Knižní klub, 2013 978-80-242-3977-4 75:929
22065 Mašek, Petr, 1959- Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a v Argo, 2010 978-80-257-0027-3 ST 929.7
22066   V zajetí středověkého obrazu NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011 978-80-7422-139-2 7.03
22067 Čechova, Dora, 1971- Život a sochy Olbrama Zoubka Mladá fronta, 2013 978-80-204-3127-1 730
22068 Dreikurs-Ferguson, Eva Adlerovská teorie Sursum, 1993 80-85-799-01-4 159.92
22069 Drmota, Josef, 1969- Lovectví Sursum, 2003 80-7323-057-7 639.1
22070   Sauna kirja Sursum, 2009 978-80-7323-181-1 316.7
22071 Pavlík, Miroslav, 1940- František Štěpán Albert, 2013 978-80-7326-240-2 75:929
22072   Svätý Cyril a svätý Metod Agentura MP, 2013 978-80-971453-1-6 27-36
22073 Shakespeare, William, 1564-1616 Výbor z dramat Naše vojsko, 1956 82-2
22074 Štech, V. V. (Václav Vilém) , 1885-1974 České dějiny v díle Mikoláše Alše Orbis, 1952 75:929
22075 Schultz, Karel, 1899-1943 Kámen a bolest Československý spisovatel, 1966 82-31
22076 Mackenzie, Compton, Sir, 1883-1972 Franklin Delano Roosevelt Sfinx, 1948 32-051
22077 Homéros, 8. stol. př. Kr. Odysseia Odeon, 1984 82-34
22078 Carletti, Francesco, ca 1573-1636 Cesta kolem světa, kterou Francesco Carl Orbis, 1973 910.4
22079 Ečer, Bohuslav, 1893-1954 Norimberský soud Orbis, 1946 341.645(430)"1946/1949"
22080 Přeučil, František, 1926- Brno a okolí Olympia, 1973 77.03
22081 Hudec, Vladimír, 1927- Úvod do teorie žurnalistiky Novinář, 1982 070
22082   RegioM 2007 Regionální muzeum, 2007 978-80-85088-26-7 069
22083 Hrnčíř, František, 1860-1928 Dějiny Uherska Hrnčíř, 1910 94(439)
22084 Durdík, Pavel, 1843-1903 Pět let na Sumatře Kruh, 1978 82-992
22085 Tomáš, Jiří, 1944- Egon Ervín Kisch, novinář a bojovník Novinář, 1984 070:929
22086 Lane, Arthur, 1909-1963 French Faience Faber and Faber, 1970 738.1
22087 Rakousko - vyhnanství nebo ráj (2011 : H Rakousko - vyhnanství nebo ráj Muzeum Vysočiny, 2012 978-80-87302-15-6 REG 82:7.079
22088   Střípky z novopacké historie (2) Město Nová Paka, 2008 978-80-254-6246-1 069
22089 Katolické gymnázium (Třebíč, Česko) Almanach Katolické gymnázium Třebíč, 2013 978-80-260-4357-7 REG 373.54
22090 Chaline, Olivier, 1964- Bílá hora Karolinum, 2013 978-80-246-2396-2 94(437)
22091 Chalupa, Pavel Bohuslav Reynek Arbor vitae ve spolupráci s Fondem Bohus, 2011 978-80-87164-84-6 76
22092 Munch, Edvard, 1863-1944 Být sám Arbor vitae, 2006 80-86300-57-3 (chybné) 75:929
22093 Skála, František, 1956- Headlands Arbor vitae, 2012 978-80-87164-90-7 72/76:929
22094 Kiesling, Norbert Pavel Janák Arbor vitae, 2011 978-80-87164-38-9 72.07
22095   1912 Arbor vitae, 2012 978-80-7467-010-7 316.7
22096 Kubin, Alfred, 1877-1959 Šumava Arbor vitae a Západočeská galerie v Plzn, 2009 978-80-87164-18-1 72/76.07
22097 Klimešová, Marie, 1952- Věci umění, věci doby - Skupina 42 Arbor vitae, 2011 978-80-87164-70-9 72/76
22098 Pištěk, Jan, 1961- Jan Pištěk Arbor vitae, 2011 978-80-87164-73-0 75:929
22099 Přikryl, Emil, 1945- Emil Přikryl a jeho škola Arbor vitae ve spolupráci s Českou komor, 2010 978-80-87164-44-0 72.07
22100 Hochová, Dagmar, 1926-2012 Porta portese Arbor vitae, 2004 80-86300-50-1 77
22101 Lahoda, Vojtěch, 1955- Jan Autengruber Arbor vitae ve spolupráci se Západočesko, 2009 978-80-86300-93-1 75:929
22102   Milada Marešová: domácí biograf Arbor vitae, 2009 978-80-87164-25-9 741/744
22103 Koleček, Ivan, 1943- Vrstvy - stratigraphie Arbor vitae, 2010 978-80-87164-32-7 72.07
22104 Mirvald, Vladislav, 1921-2003 Vladislav Mirvald Arbor vitae, 2010 978-80-86415-72-7 72/76.07
22105 Aleš, Mikoláš, 1852-1913 Humor a satira Orbis, 1951 741/744
22106 Vergilius, 70-19 př. Kr. Aeneis Academia, 2011 978-80-200-1997-4 82-13
22107 Smith, Virginia (Virginia Sarah) Dějiny čistoty a osobní hygieny Academia, 2011 978-80-200-1885-4 613.4
22108 Cunningham, Scott, 1956-1993 Magie tichomořských šamanů Grada, 2009 978-80-247-3179-7 259.7
22109 Czechowicz, Bogusław, 1967- Dvě centra v Koruně Veduta, 2011 978-80-86829-60-9 94(437.3)
22110 Valenta, Vladimír, 1962- Tetování & tetovaní Deus, 2011 978-80-87408-03-2 391.91
22111 Ruse, Michael Charles Darwin Academia, 2011 978-80-200-1901-1 5-051
22112 Srnský, Stanislav, 1932- Pražské drobnosti, aneb, Kouzelné maličk Motto, 2010 978-80-7246-415-9 725.94
22113 Humphreys, Andrew, 1965- Egypt Computer Press, 2006 80-251-0728-0 913(620)
22114 Macoun, Jiří, 1956- Dějiny opevňování v Čechách a na Moravě CPress, 2012 978-80-264-0110-0 623.1/.3
22115 Macoun, Jiří, 1956- Významné bitvy v Čechách a na Moravě Computer Press, 2007 978-80-251-1478-0 355.48
22116   Baroko na Havlíčkobrodsku Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Br, 2014 978-80-904726-7-9 7.03
22117   Co daly naše země Evropě a lidstvu Evropský literární klub, 1939 930.85
22118 Hájek, Lubor, 1921-2000 Chinesische Malerei der Gegenwart Artia, 1959 75(510)
22119   Antická kultura Orbis, 1961 930.85
22120 Burian, Jan, 1929-2011 G.J. Caesar Orbis, 1963 929.7
22121 Tenčík, František, 1912-1974 Josef Věromír Pleva Albatros, 1979 REG 929
22122   Roma Karel Richter, 1990 913(450)
22123   Listy posbírané Knihtiskárna Miloš Navrátil, 19--? 76.02
22124 Lada, Josef, 1887-1957 Veselé kresby Josefa Lady Družstevní práce, 1949 741/744
22125 Kurt Konrad - spolutvůrce pokrokové poli Kurt Konrad - spolutvůrce pokrokové kult Státní vědecká knihovna, 1989 80-85048-07-8 82.09-051
22126   Pocta statečným ONV, 1985 REG 94(100) "1939/1945"
22127 Uždil, Jaromír, 1915-2006 Estetická výchova SPN, 1960 7.01
22128 Uhde-Bernays, Hermann, 1873-1965 Carl Spitzweg R. Piper & Co., 1913 75:929
22129 Janota, Ľudovít, 1888-1968 Slovenské hrady Nakladateľstvo Slovenskej ligy, 1937 ST 728.81
22130 Janota, Ľudovít, 1888-1968 Slovenské hrady Nakladateľstvo Slovenskej ligy, 1937 ST 728.81
22131 Janota, Ľudovít, 1888-1968 Slovenské hrady Nakladateľstvo Slovenskej ligy, 1937 ST 728.81
22132 Sauvat, Catherine, 1958- Alma Mahlerová Argo, 2014 978-80-257-1135-4 929
22133 Moucha, Josef, 1956- Jaroslav Rössler Fotorenesance, 2014 978-80-905763-0-8 77
22134 Wintr, Stanislav Bonapartové Libri, 2014 978-80-7277-525-5 929.731
22135   Brněnské stopy Adolfa Loose Muzeum města Brna, 2010 978-80-86549-08-8 72.07
22136 Suchánek, Drahomír, 1972- Církevní dějiny Grada, 2013 978-80-247-3719-5 27-9
22137 Nedorost, Libor, 1969- Češi v 1. světové válce. Na frontách vel Libri, 2006 80-7277-320-8 94(100)"1914/1918"
22138   Čtení o Václavu Havlovi Institut pro studium literatury, 2013 978-80-87899-00-7 821.162.3
22139 Blahoslav, Jan, 1523-1571 Čtyři menší spisy Host, 2013 978-80-7294-800-0 274/278
22140   Dějiny světa. Vznik moderny 1700 až 1914 Vyšehrad, 2014 978-80-7429-430-3 94(100)
22141   Dějiny těla Pavel Mervart, 2013 978-80-7465-068-0 611/612
22142 Rokytová, Bronislava, 1979- Dost tichého šepotu Památník národního písemnictví, 2013 978-80-87376-10-2 72/76
22143 Frynta, Emanuel, 1923-1975 Eseje Torst, 2013 978-80-7215-462-3 82-95
22144 Reverdy, Pierre, 1889-1960 Eseje a zápisky Arbor vitae, 2013 978-80-7467-030-5 82-4
22145 Isidor ze Sevilly, svatý, ca 560-630 Etymologiae IV OIKOYMENH, 2003 80-7298-090-4 82-96
22146 Isidor ze Sevilly, svatý, ca 560-630 Etymologiae V OIKOYMENH, 2003 80-7298-060-2 82-96
22147 Isidor ze Sevilly, svatý, ca 560-630 Etymologiae IX OIKOYMENH, 1998 80-86005-02-7 82-96
22148 Isidor ze Sevilly, svatý, ca 560-630 Etymologiae X OIKOYMENH, 2010 978-80-7298-410-7 82-96
22149 Hora-Hořejš, Petr, 1938- Evropan Jiří z Poděbrad, král do bouřliv Galerie EfEf, 2014 978-80-905787-0-8 929.731
22150 Husserl, Edmund, 1859-1938 Filosofie jako přísná věda Togga, 2013 978-80-7476-035-8 101
22151 Historické fikce a mystifikace v české k Historické fikce a mystifikace v české k Academia, 2014 978-80-200-2344-5 930.85
22152 Husserl, Edmund, 1859-1938 Ideje k čisté fenomenologii a fenomenolo OIKOYMENH, 2006 80-7298-085-8 165.62
22153 Houda, Přemysl, 1981- Intelektuální protest, nebo masová zábav Academia, 2014 978-80-200-2353-7 784.4
22154 Šmahel, František, 1934- Jan Hus Argo, 2013 978-80-257-0875-0 27-337
22155 Fronek, Jiří, 1965- Johann Hiebel (1679-1755) Nakladatelství Lidové noviny, 2013 978-80-7422-275-7 75:929
22156 Donne, John, 1572-1631 Komu zvoní hrana Prostor, 2014 978-80-7260-297-1 821.111-1
22157 Sousedík, Stanislav, 1931- Kosmologický důkaz Boží existence v živo Vyšehrad, 2014 978-80-7429-433-4 113/119
22158 Hájek z Libočan, Václav, 1499-1553 Kronika česká Academia, 2013 978-80-200-2255-4 94(437.3)
22159 Boněk, Jan, 1945- Praha esoterická Eminent, 2014 978-80-7281-468-8 72:904
22160 Burckhardt, Jacob Christoph, 1818-1897 Kultura renesance v Itálii Rybka, 2013 978-80-87067-08-6 930.85"13/15"
22161 Kafka, Luboš, 1962- Lidové podmalby na skle Národní muzeum, 2013 978-80-7036-390-4 75.02
22162 Becker, Karin, 1962- Literární dandysmus 19. století ve Franc Karolinum, 2013 978-80-246-2299-6 82:316.3
22163   Made in Japan Labyrint, 2014 978-80-87260-63-0 7.01
22164 Royt, Jan, 1955- Mistr Třeboňského oltáře Karolinum, 2013 978-80-246-2262-0 75:929
22165 Pokorný, Karel, 1938- Mistři uměleckých řemesel BB art, 2014 978-80-7461-457-6 745/749
22166 Pastoureau, Michel, 1947- Modrá Argo, 2013 978-80-257-0886-6 7.01
22167 Altmann-Loos, Elsie, 1899-1984 Můj život a Adolf Loos Pragma, 2014 978-807349-401-8 72.07
22168 Pospěch, Tomáš, 1974- Myslet fotografii Positif, 2014 978-80-87407-05-9 77.03/.08
22169 Plútarchos, ca 50-ca 120 O strachu z bohů OIKOYMENH, 2013 978-80-7298-503-6 14(38)
22170 Řehoř z Nyssy, svatý, ca 335-ca 395 O stvoření člověka OIKOYMENH, 2013 978-80-7298-484-8 14(37/38)
22171 Ravaisson, Félix, 1813-1900 O zvyku OIKOYMENH, 2014 978-80-7298-452-7 122/129
22172 Marek, Jakub, 1982- Obrazotvornost v dějinách evropské filos Togga ve spolupráci s Fakultou humanitní, 2013 978-80-7476-041-9 101
22173 Rychlík, Jan, 1954- Od minulosti k dnešku Vyšehrad, 2013 978-80-7429-387-0 94(437.3)
22174   Ora et labora Univerzita Karlova v Praze, Katolická te, 2013 978-80-7422-246-7 27-7
22175   Osobnosti Lidových novin Knižní klub, 2014 978-80-242-4507-2 070.42
22176 Vojvodík, Josef, 1964- Patos v českém umění, poezii a umělecko- Argo, 2014 978-80-257-1115-6 72/76(437.3)
22177 Žižkovský, Karel Petr Melan Arista, 2013 978-80-87867-09-9 76
22178 Češka, Jakub, 1971- Zotročený mýtus: Roland Barthes Togga, 2010 978-80-87258-38-5 82.0
22179 Fulka, Josef, 1976- Roland Barthes - od idelologie k fantasm Togga, 2010 978-80-87258-38-5 82.0
22180 Simkins, Peter, 1939- První světová válka Brána, 2014 978-80-7243-684-2 94(100)"1914/1918"
22181 Zheutlin, Peter, 1953- První žena na kole kolem světa Cykloknihy, 2013 978-80-87193-26-6 796.6
22182 Koutek, Tomáš, 1966- Románské kostely Čech Brána, 2014 978-80-7243-683-5 726
22183 Kroutvor, Josef, 1942- Setkávání s Hrabalem Pulchra, 2014 978-80-87377-99-4 82-94
22184 Zubík, Martin, 1983- Slavné stavby Theodora Petříka Foibos Books, 2014 978-80-87073-73-5 72.07
22185   Slavné vily Polska FOIBOS BOOKS, 2013 978-80-87073-56-8 728
22186 Schmelzová, Radoslava, 1959- Současná umělecká díla v krajině Academia, 2014 978-80-200-2275-2 72/76:502.5
22187 Svoboda, Bohumil, 1924- Thomas More Triton, 2014 978-80-7387-726-2 32-051
22188 Whitton, Hana, 1950- Toulky literární Anglií XYZ, 2014 978-80-7388-886-2 821.111
22189 Vaníček, Vratislav, 1947- Velké dějiny zemí Koruny české. 1250-131 Paseka, 2002 80-7185-433-6 94(437.3)
22190 Bobková, Lenka, 1947- Velké dějiny zemí Koruny české. 1310-140 Paseka, 2003 80-7185--551-0 94(437.3)
22191   Velké dějiny zemí Koruny české. 1792-186 Paseka, 2013 978-80-7432-348-5 94(437.3)
22192 Kuča, Jan, 1975- Venkovské stavby na jižním Podhorácku Barrister & Principal, 2013 978-80-7485-013-4 911.373
22193 Vondrušková, Alena, 1955- Vesnice Vyšehrad, 2014 978-80-7429-362-7 711
22194   Viděno devíti Art-residence Zahradník, 2014 978-80-7437-124-0 77.03
22195 Martin, Barnaby, 1972- Viselec Aj Wej-wej a jeho uvěznění 65. pole, 2013 978-80-87506-34-9 7.07
22196 Kovařík, Jiří, 1950- Římské války. Vítězové nad Kartágem Akcent, 2014 978-80-7497-018-4 355.1
22197 Dukát, Vojtěch, 1947- Vojta Dukát Torst, 2013 978-80-7215-463-0 77
22198 Fleischmannová, Staša, 1919- Vrstvami Torst, 2014 978-80-7215-471-5 77.07
22199 Petrarca, Francesco, 1304-1374 Výstup na Mont Ventoux Vyšehrad, 2014 978-80-7429-363-4 113/119
22200 Szlezák, Thomas A., 1940- Za co vděčí Evropa Řekům OIKOYMENH, 2014 978-80-7298-496-1 14(38)
22201 Horáček, Martin, 1977- Za krásnější svět Barrister & Principal ve spolupráci s Vy, 2013 978-80-7485-002-8 72
22202 Rak, Jiří, 1947- Zachovej nám, Hospodine Havran, 2013 978-80-87341-15-5 929.731
22203 Koldinská, Marie, 1971- Základní problémy studia raného novověku NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2013 978-80-7422-251-1 94"15/..."
22204 Davis, Natalie Zemon, 1928- Ženy na okraji Argo, 2013 978-80-257-0930-6 316.346.2-055.2
22205 Mandys, Pavel, 1972- 2 x 101 knih pro děti a mládež Albatros, 2013 978-80-00-03336-5 82-93
22206   100 illustrators Slovart, 2013 978-80-7391-808-8 ST 74/76.05
22207   100 illustrators Slovart, 2013 978-80-7391-808-8 ST 74/76.05
22208 Václavík, David, 1975- Náboženství a moderní česká společnost Grada, 2010 978-80-247-2468-3 2-6
22209 Hemleben, Johannes, 1899-1984 Onen svět Grada, 2011 978-80-247-3162-9 2-186
22210 Bobrick, Benson, 1947- Nebe a osud Volvox Globator, 2008 978-80-7207-701-4 133.52(091)
22211 Hodík, Milan, 1933-2010 Signály, aneb, Ještě se troubí a bubnuje Naše vojsko, 2010 978-80-206-1111-6 355/359
22212 Much, Theodor, 1942- Kdo zabil rabiho Ježíše? Volvox Globator, 2011 978-80-7207-825-7 27-312
22213 Bureš, Jiří, 1944- Lamentace poutníka s.n.], 2013 978-80-260-4157-3 82-14
22214 Košatková, Blanka, 1938- Almanach Programu regenerace městských p Jalna, 1996 80-902096-1-0 719
22215 Pangrác, Miroslav, 1924-2012 Sochař Miroslav Pangrác Rabasova galerie, 2013 [i.e. 978-80-87406-34-2 730
22216 Hanuš, Vladimír, 1961- Vladimír Hanuš Arbor vitae, 2014 978-80-87069-53-0 75:929
22217 Hnojil, Adam, 1976- Tvrzení moderny Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad V, 2014 978-80-87799-20-8 72/76:069
22218 Hnojil, Adam, 1976- Alfred Kubin & Sascha Schneider Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad V, 2014 978-80-87799-17-8 76
22219 Tesan, Harald, 1962- Václav Hejna Galerie výtvarného umění, 2013 978-80-87395-13-4 75:929
22220 Kubásková, Eva Kdy zemřeli --? A - J Národní knihovna, 1994 80-7050-169-3 016
22221 Kubásková, Eva Kdy zemřeli --? K - Ž Národní knihovna, 1994 80-7050-169-3 016
22222 Mašínová, Leontina, 1882-1975 Z dávných dob Severočeské nakladatelství, 1969 82-34
22223 Peterka, Josef, 1944- Bez definitivy Mladá fronta, 1988 82-1
22224 Šmíd, Zdeněk, 1937-2011 Strašidla a krásné panny Západočeské nakladatelství, 1989 80-7088-019-8 82-34
22225 Petiška, Eduard, 1924-1987 Podzimní deník Československý spisovatel, 1989 82-1
22226 Klindera, Odolen Sedmnáct zlatých princezen Albatros, 1987 82-34
22227 Lhoták, Kamil, 1912-1990 Kolo - motocykl - automobil Státní nakladatelství dětské knihy, 1955 656(091)
22228 Petiška, Eduard, 1924-1987 Příběhy, na které svítilo slunce Státní nakladatelství dětské knihy, 1967 82-343
22229 Wolker, Jiří, 1900-1924 Básně Československý spisovatel, 1980 82-1
22230 Keller, Werner, 1930- Etruskové Orbis, 1975 94(375)
22231 Kotulová, Eva, 1940- Kalendář, aneb, Kniha o věčnosti a času Svoboda, 1978 006.95
22232 Mácha, Karel Hynek, 1810-1836 Výbor z díla L. Mazáč, 1941 82-94
22233 Černý, František, 1926-2010 Sto let Národního divadla Albatros, 1983 792.05-027.542
22234 Švihálek, Milan, 1944- Za svědky minulosti Sfinga, 1993 80-85491-36-2 904:62
22235 Šnorková, Jitka Víš nebo uhodneš? Fragment, 1995 80-85768-94-1 0/9
22236 Seydewitz, Ruth, 1905-1989 Zrození Venuše Vyšehrad, 1984 7.04
22237 Vydra, Václav, 1876-1953 Má pouť životem a uměním Melantrich, 1976 82-94
22238 Reis, Vladimír, 1922- Křišťálové sestry Státní nakladatelství dětské knihy, 1966 82-34
22239   Pionýrské tábory Práce, 1990 80-208-0468-4 796.11
22240 Holečková, Květa Batika a batikování Merkur, 1971 745.52
22241 Nosek, Bedřich, 1942- Židé v českých zemích Victoria Publishing, 1995 80-7187-040-4 94(=411.16)
22242 Pernica, Bohuslav, 1907-1968 Říkadla, škádlivky, lidové hry a písně Krajské nakladatelství, 1952 398
22243 Pešek, Ladislav, 1906-1986 Tvář bez masky Odeon, 1979 791/792.071.2
22244 Cibula, Václav, 1925-2009 Čarovný zeměklíč Albatros, 1985 82-34
22245 Doubek, Eduard, 1922- Na Sázavě Odbor kultury VčKNV, 1971 82-34
22246 Mašínová, Leontina, 1882-1975 Tajemný věků hlas Kruh, 1976 82-34
22247 Horníček, Miroslav, 1918-2003 Chvála pohybu Olympia, 1979 82-32
22248 Čapek, Josef, 1887-1945 Rodné krajiny Mladá fronta, 1985 82-3
22249 Appianos, ca 100-ca 180 Zrod římského impéria Svoboda, 1986 94(37)
22250   Smích a pláč středověku Odeon, 1987 82-84
22251 Sidon, Karol, 1942- Návrat Abrahamův Půdorys, 1995 80-901741-7-5 2-236.5
22252 Tušek, Karel Dynastie krále valčíku Panorama, 1987 78.071.1
22253 Sandburg, Carl, 1878-1967 Pohádky z bramborových řádků Státní nakladatelství dětské knihy, 1965 82-34
22254 Bednář, Kamil, 1912-1972 Pohádky za druhou oponou Panton, 1972 82-34
22255 Kožík, František, 1909-1997 Po zarostlém chodníčku Vyšehrad, 1983 78.071.1
22256 Kožík, František, 1909-1997 Miláček národa Albatros, 1975 82-94
22257 Říha, Bohumil, 1907-1987 Jak vodníci udobřili sumce Albatros, 1974 82-34
22258 Mannová, Marta Výšivky Práca, 1976 746.3
22259 Zhoř, Antonín, 1896-1965 Kulhavý šermíř SNDK, 1966 82-94
22260 Erben, Karel Jaromír, 1811-1870 České pohádky Karla Jaromíra Erbena Státní nakladatelství dětské knihy, 1967 82-34
22261 Tvrzník, Jiří, 1932- Šest dýmek Františka Filipovského Novinář, 1981 791/792.071.2
22262 Müllerová, Vladislava Kamenný život Albatros, 1975 73
22263   Semafor ve stávce Státní pedagogické nakladatelství, 1990 80-04-25382-2 323
22264 Hájek, Viktor, 1900-1968 Biblická dějeprava Kalich, 1990 80-7017-252-5 2-27
22265 Suchý, Ondřej, 1945- Exkurze do království grotesky Práce, 1981 792.22
22266 Neff, Vladimír, 1909-1983 Večery u krbu Středočeské nakladatelství a knihkupectv, 1986 82-94
22267 Küng, Hans, 1928- Prohlášení ke světovému étosu Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997 80-85959-31-3 21/29-027.543
22268 Branald, Adolf, 1910-2008 Dědeček automobil Státní nakladatelství dětské knihy, 1958 82-31
22269   Literární průvodce Österreich Werbung, 1996 913:82
22270 Kubka, František, 1894-1969 Božena Němcová V. Neubert a synové, 1941
22271 Marková, Zdenka Horácká lidová výšivka ZUČ OKS, 1988 REG 746.3
22272   Dramatické umění ´90 Svaz českých dramatických umělců, 1990 792
22273   Dramatické umění ´90 Svaz českých dramatických umělců, 1990 792
22274   Dramatické umění ´89 Svaz českých dramatických umělců, 1989 792
22275   Dramatické umění ´89 Svaz českých dramatických umělců, 1989 792
22276   Dramatické umění ´89 Svaz českých dramatických umělců, 1989 792
22277   Dramatické umění ´89 Svaz českých dramatických umělců, 1989 792
22278   Dramatické umění ´88 Svaz českých dramatických umělců, 1988 792
5500783 Plečnik, Josip, 1872-1957 Josip Plečnik SPOK - Spolek pro ostravskou kulturu, 2013 978-80-87508-10-7 72(497.4)
5500784 Pavlík, Josef Malíř kraje jeřabin a šípků Josef Pavlík, 2014 75(437.3)
5500785 Ouhel, Ivan, 1945- Ivan Ouhel Galerie moderního umění, 2013 978-80-87512-29-6 75(437.3)
5500786 Štreit, Jindřich, 1946- Japonsko 1995 - Návraty Dost, 2008 978-80-903903-8-6 77.03
5500787 Kříž, Ivan, 1941- Ivan Kříž Galerie Caesar, 2011 978-80-260-1409-6 72/76(437.6)
5500788 Borodáč, Martin, 1964- Martin Borodáč [s.n.], 2012? 75
5500789 Havelka, Roman, 1877-1950 Moravští krajináři - žáci Julia Mařáka Zámecká galerie Holešov, 2013 75(437.3)
5500790 Zychová, Miroslava, 1945- Miroslava Zychová Městské muzeum a galerie Hlinsko, 2005 80-239-6437-2 75(437.3)
5500791 Gloria musaealis (11. : 2012 : Česko) Gloria musaealis 2012 Asociace muzeí a galerií ČR, 2013 978-80-86611-54-9 069
5500792 Reynek, Daniel, 1928- Daniel Reynek Měsíc ve dne, 2012 77
5500793 Zabloudilová, Jana, 1953- Jana Zabloudilová s.n., 2013? 76
5500794 Suchánek, Vladimír, 1933- Vladimír Suchánek Odbor zahraničních vztahů Magistrátu hla, 2003 76
5500795 Suchánek, Vladimír, 1933- Vladimír Suchánek Správa Pražského hradu, 2013] 76(437.3)
5500796 Šplíchal, Zdeněk, 1948- Zdeněk Šplíchal. Miroslav Štěpánek Bazilika sv. Prokopa v Třebíči, 2012] 72/76
5500797 Dörfl, František, 1934- František Dörfl Bazilika sv. Prokopa v Třebíči, 2013] 741/744
5500798 Kratina, Radoslav, 1928-1999 Radek Kratina Galerie hlavního města Prahy, 2013] 72/76(437.3)
5500799 Ďuriš, Milan, 1958- Milan Ďuriš Letohrádek Ostrov, 2013] 72/76
5500800 Dobiáš, Čeněk, 1919-1980 Čeněk Dobiáš Horácká galerie, 1984? 75(437.3)
5500801 Škoch, Jiří, 1938- Petrkov Bohuslava Reynka 2014 s.n., 2013? 77
5500802 Reynek, Daniel, 1928- Daniel Reynek Petrkov 2014 s.n., 2013? 77
5500803 Mach-Koláčný, Václav, 1953- Jablko pro Evu 2013 s.n., 2012? 75(437.3)
5500804 Odborné sympozium k 55. výročí Alšovy ji 55 Alšova jihočeská galerie, 2010 978-80-86952-35-2 72/76
5500805 Koreček, Miloš, 1908-1989 Miloš Koreček Horácká galerie, 1983? 77
5500806 Kobliha, František, 1877-1962 František Kobliha Galerie Moderního umění, 2013 978-80-87512-30-2 76(437.3)
5500807   Bzenecký výtvarný podzim Služby města Bzence, 2012 069
5500808 Hudeček, Antonín, 1872-1941 Antonín Hudeček Oblastní galerie Vysočiny, 2013 75(437.3)
5500809 Podhrázský, Stanislav, 1920-1999 Stanislav Podhrázský Dům U Kamenného zvonu, 2013] 75(437.3)
5500810 Svoboda, Jaroslav, 1938 ún.9.- Jaroslav Svoboda Jaroslav Svoboda AGS, 2013? 748
5500811 Kanta, Antonín, 1952- Antonín Kanta. Ludvík Kundera. Jaroslav Městské muzeum a galerie, 2010] 72/76
5500812   Symfonie kabelek Muzeum města Brna, 2013 391
5500813 Mejchar, Elfriede, 1924- Elfriede Mejchar Dům umění města Brna, 2014 77
5500814 Kokoschka, Oskar, 1886-1980 Oskar Kokoschka Národní galerie, 2012?] 76
5500815 Schnabl, Oldřich, 1938- Kompozice s.n., 2010? 76
5500816 Hecker, Zvi, 1931- Zvi Hecker Pro Kabinet architektury vydal SPOK a Ga, 2014 978-80-87508-11-4 72
5500817 Černý, Jaromír O železárenství na novoměstsku Novoměstský okrašlovací spolek, 2013 REG 669
5500818   Movies without cinema Dům pánů z Kunštátu, Dům umění města Brn, 2003 80-7009-136-3 72/76
5500819 Hanzlík, Daniel, 1970- Daniel Hanzlík Dům umění, 2003 80-7009-131-2 75(437.3)
5500820 Sláma, Vojtěch V., 1974- Vojtěch V. Sláma Dům umění města Brna, 2013 77
5500821   Retrospektiva Dům umění města Brna, 2003 72/76
5500822 Kaván, František, 1866-1941 František Kaván Oblastní galerie Vysočiny, 2002 80-86250-06-7 75(437.3)
5500823 Jůzová, Ludmila, 1935- Stará italská grafika Galerie výtvarného umění, 1995 80-85091-32-1 76
5500824   III. mezinárodní sochařské sympozium Městský úřad, 1994 730
5500825 David, Jiří, 1956- Jiří David Galerie Jaroslava Krále, 1995] 76
5500826 Šplíchal, Zdeněk, 1948- Zdeněk Šplíchal Galerie Zet, 2014] 75(437.3)
5500827 Jedlička, Petr, 1953- Petr Jedlička Galéria umelcov Spiša, 2014] 72/76(437.3)
5500828 Fuxa, Lubomír, 1950- Lubomír Fuxa Galerie moderního umění, 2014 978-80-87512-31-9 77.04
5500829 Novák, Vratislav Karel, 1942-2014 V. K. N. Galerie moderního umění, 2014 978-80-87512-32-6 72/76(437.3)
5500830 Horácká galerie (Nové Město na Moravě, Č Výroční zpráva Horácké galerie v Novém M Horácká galerie, 2014 069
5500831 Gloria musaealis (soutěž) Gloria musaealis 2013 Asociace muzeí a galerií České republiky, 20014 978-80-86611-59-4 069
5500832 Michálek, Ondřej, 1947- Ondřej Michálek Muzeum umění Olomouc, 2012 978-80-87149-61-4 76(437.3)
5500833 Prihel, Drahomír, 1956- Drahomír Prihel s.l., 2006? 80-969666-2-7 748
5500834 Janec, Daniel, 1970- Daniel Janec Spoločnost Kolomana Sokola, 2009 978-80-970049-2-7 730
5500835 Macho, Palo, 1965- Palo Macho s.l., 2010 72/76(437.6)
5500836 Jemelková, Jana, 1928- Jana Jemelková Galerie výtvarného umění, 1974 76(437.3)
5500837 Jemelková, Jana, 1928- Jana Jemelková Galerie Caesar, 2008 978-80-254-2965-5 76(437.3)
5500838   20 let Galerie Caesar Galerie Caesar, 2011 978-80-260-1408-9 72/76:069
5500839 Illo, Patrik, 1973- Crossing points Ateliér Studená 10, 2013 978-80-971265-9-9 72/76
5500840 Slavíček, Jiří Vincenc, 1955- J. V. Slavíček České muzeum výtvarných umění, 2000 75
5500841 Böhm, Svatoslav, 1934- Ohlédnutí Svatoslava Böhma s.n., 2014 978-80-260-5944-8 72/76
5500842 Valter, Karel, 1909-2006 Karel Valter Galerie Města Plzně, 2013 72/76
5500843 Illo, Patrik, 1973- illo mállo S.l., 2013? 72/76
5500844 Prihel, Drahomír, 1956- Drahomír Prihel Drahomír Prihel, 2014 748
5500845   Pocta Muzeum v Bruntále, 2008 72/76
5500846 Hall, Dieter, 1955- Kunst & Kultur zum Jubiläum Baryon, 2012 75
5500847   12 let Galerie v Kapli Klub Galerie v Kapli, 2012 978-80-254-8352-7 72/76:069
5500848 Slavíček, Antonín, 1870-1910 Antonín Slavíček Východočeská galerie, 2014 978-80-85112-78-8 75(437.3)
5500849 Malich, Karel, 1924- Kamenecký kopec mého mládí Východočeská galerie, 2014 978-80-87430-32-3 75(437.3)
5500850 Nový zlínský salon (výstava) VII. Nový zlínský salon 2014 Krajská galerie výtvarného umění, 2014 978-80-87926-06-2 72/76(437.3)
5500851 Mezinárodní malířské sympozium Malý a Ve Mezinárodní malířské sympozium Malý a Ve Galerie výtvarného umění v Hodoníně, 2014 978-80-85015-66-9 75.091
5500852   Umění národů Jugoslavie Spolek výtvarných umělců Mánes, 1948 72/76(497.1)
5500853 Rabas, Václav, 1885-1954 Václav Rabas Umělecká beseda, 1946 75(437.3)
5500854   Celostátní výstava současné malířské tvo [Moravská galerie], 1967 75(437.3)
5500855 Štěpánek, Miroslav, 1953- Miroslav Štěpánek s.n., 2009 739.1/.2
5500856 Jemelková, Jana, 1928- Jana Jemelková Galerie Šternberk, 1994] 75.021.33
5500857 Toman, Jiří, 1924-1972 Jiří Toman Východočeská galerie, 2013 978-80-85112-77-1 77.04
5500858 Polcar, Tomáš, 1973- Tomáš Polcar Rabasova galerie, 2013 978-80-87406-29-8 75(437.3)
5500859 Manina, Zdeněk, 1961- Zdeněk Manina, Libor Jaroš Rabasova galerie, 2014 978-80-87406-33-5 730(437.3)
5500860 Středočeské sdružení výtvarníků Členská výstava 2013 Rabasova galerie, 2013 978-80-87406-32-8 72/76(437.3)
5500861 Modráček, Jindřich, 1943- Jindřich Modráček Rabasova galerie, 2014 978-80-87406-36-6 75(437.3)
5500862 Másler, Jaromír, 1958- Jaromír Másler Rabasova galerie, 2013 978-80-87406-30-4 75(437.3)
5500863   Rak, hlína, chmel Rabasova galerie, 2013 978-80-87406-31-1 72/76(437.3)
5500864 Gabriel, Michal, 1960- Predátor Alšova jihočeská galerie, 2013 978-80-87799-10-9 730(437.3)
5500865 Střížek, Antonín, 1959- Antonín Střížek Alšova jihočeská galerie, 2013 978-80-87799-04-8 75(437.3)
5500866 Saudek, Karel, 1935- Kája Saudek Alšova jihočeská galerie, 2014 978-80-87799-23-9 741/744(437.3)
5500867 Aleš, Jan, 1848-1867 Trapper & Boa Alšova jihočeská galerie, 2013 978-80-87799-09-3 741/744(437.3)
5500868 Oliva, Adéla, 1977- Oliva Alšova jihočeská galerie, 2014 978-80-87799-22-2 75(437.3)
5500869 Ouhel, Ivan, 1945- Ivan Ouhel Alšova jihočeská galerie, 2014 978-80-87799-19-2 75(437.3)
5500870 Vosolsobě, Tomáš, 1937-2011 Tomáš Vosolsobě Alšova jihočeská galerie, 2014 978-80-87799-13-0 75(437.3)
5500871 Hoffmeisterová, Xénia, 1958- Xénia Hoffmeisterová Alšova jihočeská galerie, 2013 978-80-87799-06-2 72/76(437.6)
5500872 Höhmová, Zdena, 1955- Zdena Höhmová Muzeum města Brna, 2006 80-86549-14-3 75(437.3)
5500873 Štreit, Jindřich, 1946- Jsme ze stejné planety Charita Česká republika], 2012 978-80-260-3290-8 77
5500874 Slavíček, Jiří Vincenc, 1955- J. V. Slavíček J.V. Slavíček, 2006 75
5500875   30 ČSSR Horácká galerie, 1975 72/76(437.3)
5500876   České sociální umění Okresní Horácké muzeum a galerie, 1973 72/76(437.3)
5500877 Pospíšilová, Alena, 1933- Muzeum vesnice Kouřim Regionální muzeum, 1982 39
5500878 Pokorný, Karel, 1891-1962 Národní umělec Karel Pokorný Výstavní síň Mánes, 1971 730
5500879 Pokorný, Karel, 1891-1962 Národní umělec Karel Pokorný Krajské středisko státní památkové péče, 1972 730
5500880 Hliněnský, Robert, 1908-1979 Robert Hliněnský Okresní kulturní středisko, 1980 75(437.3)
5500881 Svoboda, Jaroslav, 1938 ún.9.- Sklo Horácké muzeum - Horácká galerie, 1974? 748
5500882   Obrazy, sochy, grafika Armádní výtvarné studio, 1979? 72/76
5500883 Hlobilová-Mrkvičková, Marie, 1903-1999 M. Hlobilová-Mrkvičková Horácká galerie výtvarného umění, 1979? 75
5500884 Poustová, Anna, 1940- Anna Poustová Horácká galerie výtvarného umění, 1986? 76
5500885 Blažek, Jan, 1920-1981 J. Blažek Slovácké muzeum, 1979 75(437.3)
5500886 Špála Václav, 1885-1946 Václav Špála Okresní vlastivědné muzeum, 1965 75(437.3)
5500887   Santiniho stavby ve Žďáře nad Sázavou Státní tělovýchovné nakladateství, 1956 726.71