Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Výročí > Výročí 2016 > František Kaván

František Kaván

 

malíř, básníkKaván František.jpg

 

* 10. 9. 1866 Víchovská Lhota

16. 12. 1941 Libuň

 

Narodil se 10. září roku 1866 ve Vítochovské Lhotě u Jilemnice jako druhý ze šesti dětí rolníka Davida Kavána a Anny, rozené Kubátové. V letech 1880 až 1888 studoval na gymnáziu v Hradci Králové, po složení maturity nastoupil na jednoroční vojenskou službu v Praze. V roce 1990 byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze, kde studoval krajinářskou speciálku u profesora Julia Mařáka. Jeho spolužáci byli například Antonín Slavíček, Václav Březina, Jan B. Minařík, Bohuslav Dvořák, Ferdinand Engelmüller, Alois Kalvoda a další naši známí krajináři. Se školou se zúčastnil malířských exkurzí v Zákolanech, na Okoři, na Peruci, v Dubňanech pod Karlštejnem i jinde. V únoru roku 1896 studia na Akademii zanechal.

Dílo Františka Kavána je spjato s rodným krajem. Maloval především Krkonoše, také Českomoravskou vrchovinu a Železné hory. V období let 1896-1899 je Kavánovo dílo poznamenáno symbolismem, o nějž se zajímal již za dob studií na Akademii. V této době také uveřejňuje své básně a některé symbolistní kresby a obrazy v uměleckých časopisech Niva, Rozhledy, Nový život, Moderní revue nebo Volné směry. Rokem 1900 končí Kavánovo vývojové období popisného realismu s tlumeným koloritem i tvorby ovlivněné symbolismem a dekadencí. Autor vstupuje do druhé vývojové etapy impresivně laděného realismu jasné barevnosti.

František Kaván se stal v roce 1896 členem Umělecké besedy v Praze, v roce 1897 vstoupil do SVU Mánes a v roce 1929 do Jednoty umělců výtvarných. V květnu 1931 se stal řádným členem České akademie věd a umění v Praze.

 

Zastoupení ve sbírkách

Národní galerie v Praze

Galerie Franty Kavána v Krkonošském muzeu v Jilemnici

Městské vlastivědné muzeum v Hlinsku

Fara v Libuni

 

Ceny

1900 Diplom a zlatá medaile za obraz „Podmrak“ na Světové výstavě v Paříži

1933 Cena z „Fondu Josefa Mánesa“ udělená Jednotou umělců výtvarných, Praha

1939 „Národní cena za výtvarné umění“ udělená Ministerstvem školství a národní osvěty

 

Samostatné výstavy (výběr)

1908 Krajinářské studie Franty Kavána, Lomnice nad Popelkou

1923 „František Kaván“, první souborná výstava, Hlinsko v Čechách

1931 „František Kaván“, souborná výstava malířského díla, Rubešova galerie, Praha

1932 „František Kaván“, Brno

1932 František Kaván, Oldřich Lasák, Dům umění, Moravská Ostrava

1932 „František Kaván“, souborná výstava obrazů, Městské průmyslové muzeum, Hradec Králové

1932 „František Kaván“, obrazy, Průmyslové muzeum, Hořice

1933 „František Kaván“, obrazy, Prostějov

1934 „František Kaván“, obrazy, Pardubice

1934 „František Kaván“, obrazy, Městské průmyslové muzeum, Hradec Králové

1935 František Kaván, Jan Šír, obrazy, Dům umění, Moravská Ostrava

1935 „František Kaván“, obrazy, Západočeské uměleckoprůmyslové muzeum, Plzeň

1936 „František Kaván“, obrazy, Městské průmyslové muzeum, Hradec Králové

1936 „František Kaván“, obrazy, Trutnov

1936 „František Kaván“, výstava k sedmdesátým narozeninám, Jednota umělců výtvarných, Praha

1937 „František Kaván“, obrazy, Turnov

1937 „František Kaván“, životní dílo, Alšův pavilón, Brno

1938 „František Kaván“, obrazy, Městské průmyslové muzeum, Pardubice

1938 „František Kaván“, obrazy, Poděbrady

1939 „František Kaván“, obrazy, Hodonín

1940 „František Kaván“, obrazy, Nová Paka

1941 „Jubilejní soubor mistra Františka Kavána“, k 75. výročí narození, Dům Jednoty umělců výtvarných, Praha

1941 „František Kaván“, výstava k 75. narozeninám, Hlinsko v Čechách

1946 „Malířské mládí Františka Kavána“ k 80. výročí narození, Vilímkova galerie, Praha

1946 „František Kaván“, k 80. výročí narození, Lomnice nad Popelkou

1951 „František Kaván“, výstava obrazů v rámci Kavánových oslav v Libuni k 10. výročí úmrtí

1957 „František Kaván“, obrazy z let 1887-1994, Krajská galerie, Liberec

1961 „František Kaván“, obrazy, Libuň

1962 „František Kaván a Českomoravská vysočina“, Hlinsko v Čechách

1966 „František Kaván“, k 100. výročí narození, Okresní galerie, Jičín

1969 „František Kaván“, Horácké muzeum, Nové Město na Moravě

1977 „František Kaván“, Nasavrky

1979 „František Kaván“, Okresní galerie, Jičín

1980 „František Kaván“, Východočeská galerie, Pardubice

 

Kolektivní výstavy (výběr)

1891 „Jubilejní zemská výstava“, Praha

1896 Výstava Rakouského uměleckého spolku, Schönbrunner Haus, Vídeň

1896 „Vánoční výstava Umělecké besedy“, Topičův salon, Praha

1897 58. „Výroční výstava Krasoumné jednoty“, Rudolfinum, Praha

1897 59. „Výroční výstava Krasoumné jednoty“, Rudolfinum, Praha

1897 „I. výstava SVU Mánes, Praha

1898 „II. výstava SVU Mánes, Praha

1898 „Vánoční výstava českých umělců, Topičův salón, Praha

1898 „Vánoční výstava Umělecké besedy“, Praha

1899 60. „Výroční výstava Krasoumné jednoty“, Rudolfinum, Praha

1899 „Umělecká výstava“, Pardubice

1900 se skupinou SVU Mánes na „Světové výstavě“ v Paříži

1900 61. „Výroční výstava Krasoumné jednoty“, Rudolfinum, Praha

1901 62. „Výroční výstava Krasoumné jednoty“, Rudolfinum, Praha

1902 63. „Výroční výstava Krasoumné jednoty“, Rudolfinum, Praha

1903 „Pražská secese“, Praha

1903 64. „Výroční výstava Krasoumné jednoty“, Rudolfinum, Praha

1903 „Výstava českého umění“, Praha

1904 „Výstava krajin“, Hořice

1904 65. „Výroční výstava Krasoumné jednoty“, Rudolfinum, Praha

1905 „Jarní výstava SVU Mánes, Praha

1905 66. „Výroční výstava Krasoumné jednoty“, Rudolfinum, Praha

1906 „Výstava mladého umění“, Jičín

1907 68. „Výroční výstava Krasoumné jednoty“, Rudolfinum, Praha

1908 69. „Výroční výstava Krasoumné jednoty“, Rudolfinum, Praha

1912 „Výstava obrazů, plastik, literatury a hudby z českého Pojizeří“, Mladá Boleslav

1913 výstava Umělecké besedy, Praha

1927 “Výstava severních Čech“, Mladá Boleslav

1929 „Julius Mařák a jeho škola“, Obecní dům, Praha

1930 „Jarní výstava Jednoty umělců výtvarných“, Obecní dům, Praha

1930 „100 let českého umění“, Mánes, Praha

1932 výstava Jednoty vídeňských umělců výtvarných, Dům umělců, Vídeň

1933 „Podzimní výstava Jednoty umělců výtvarných“, Obecní dům, Praha

1934 výstava Jednoty umělců výtvarných, Obecní dům, Praha

1934 „Českomoravská vysočina“, Hlinsko v Čechách

1936 „Výstava prací členů skupiny výtvarníků v Hradci Králové“, Muzeum Hradec Králové

1937 „Padesát let SVU Mánes, Praha

1938 „Český ráj v umění výtvarném“ Obecní dům, Praha

1938 „České umělecké tradice v 19. století“, SVU Mánes, Praha

1939 „Českomoravská vysočina v obrazech“, Hlinsko v Čechách

1942 „Výstava jednoty umělců výtvarných“, pavilón Mánes, Praha

1945 „České umění XIX. a XX. stol.“, Belveder, Praha

1949 „Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu, Belveder, Praha

1954 „Československé umění“, Moskva

1954 „Československé malířství, Chile

1959 „Umělci Horácka“ Žďár nad Sázavou

1976 „Malíři Vysočiny“, Východočeská galerie, Pardubice

1979 „Malíři Vysočiny“, Heřmanův Městec

 

Zdroje

Kaván, František, 1866-1941. František Kaván. František Kaván; Text Jitka Boučková, Jiří Žantovký; grafická úprava Josef Procházka. Pardubice: VČG, 1981. 90 s.