Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Výročí > Výročí 2016 > František Tichý

František Tichýfr.tichý.jpg

*24. 3. 1896 v Praze

† 7. 10. 1961 v Praze

 

malíř, kreslíř, ilustrátor, scénograf, filmový výtvarník, pedagog

 

Narodil se v Praze Alžbětě a Aloisovi Tichým. Otec byl vyučený bednář, pracoval u Antona Rudolfa Rosenberga, obchodníka se starožitnostmi v Praze na Smíchově. Matka pocházela z rodiny Františka Kratochvíla, obuvnického mistra z Chval. Spolu s rodiči, starším bratrem Václavem a nevidomou sestrou Antonií bydleli na Smíchově.

Vyučil se litografem ve firmě A. L. Koppe na Smíchově. Navštěvoval současně večerní kurzy kreslení, vedené Alexanderem Jakeschem. V roce 1917 byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Studoval u profesorů Josefa Loukoty, Vratislava Nechleby, Jakuba Obrovského, Karla Krattnera. Akademii však v roce 1923 těsně před řádným ukončením opustil.

Pracoval a účinkoval v pražských kabaretech, maloval poutače a plakáty, dále pracoval jako knižní grafik, výtvarný redaktor v Melantrichu. Pracoval také jako scénograf ve Švandově divadle na Smíchově. V roce 1929 přijal nabídku na vedoucího litografické dílny do São Paula v Brazílii. Tam ale z finančních a politických důvodů nedorazil. Zůstal i se svou družkou, později manželkou Marií Hráskou v Paříži. Zde František umělecky dozrává. V roce 1935 se vrací zpět do Prahy a téměř výhradně se pak věnoval malířství. Od roku 1945 až 1951 působil jako profesor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde vyučoval malbu a grafiku.

František Tichý pracoval také v cirkuse a atmosférou manéže, cirkusů a artisty byl v tvorbě ovlivněn na celý život. V malbě a grafice používal motiv balance, který nebyl jen zobrazením artistického výkonu, ale také zohledněním života, lidské existence. Poetistické teorie a Seuratův lyrismus již v roce 1931 ovlivnila např. díla Clown v manéži a Artista s talíři. Další náměty představovalo prostředí kaváren, dění na ulicích, periferiích měst. Maloval imaginativní portréty, zátiší. Věnoval se ilustraci, kresbě a typografii. Kresby uveřejňoval časopisecky. Příležitostně od 20. let navrhoval šperky ze stříbra a měděného plechu. Zabýval se plakátovou a známkovou tvorbou, scénografií. Přední představitel avantgardního umění 30. let 20. století. I v 50. letech ilustroval knihy a bibliofilské tisky, vytvářel drobné grafické práce (pozvánky, exlibris), spolupracoval s filmem.

František Tichý byl členem Devětsilu, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Umělecké besedy (od 1932) a Spolku výtvarných umělců Mánes, České akademie věd a umění (1946).

Dílo Františka Tichého je zastoupeno ve sbírkách Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Českého muzea výtvarného umění v Praze, Moravské galerie v Brně, Slovenské národní galerie v Bratislavě, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Západočeské galerie v Plzni, Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Muzea umění v Olomouci, Oblastní galerie v Liberci, Severočeské galerie v Litoměřicích, Galerie Benedikta Rejta v Lounech a jinde. Horácká galerie vlastní pouze jeden grafický list z roku 1947, provedený technkou suché jehly, s názvem Provazolezci.

 

Samostatné výstavy

1938    Krásná jizba, Praha

1937    Soubor kreseb z 1932-1937, budova SVU Mánes, Praha

1940    Topičův salon, Praha

1941    Topičův salon, Praha

1942    Pošova galerie a Salon Výtvarné dílo, Praha

1943    Vilímkova galerie, Praha

1945    Hořejšova galerie, Praha

1947    Vilímkova galerie, Praha

1947    Divadlo D47, Praha

1948    Topičův salon, Praha

1956    Výstava k 60. narozeninám, Hollar, Praha

1957    Cirkus v díle Františka Tichého, Galerie Fronta, Praha

1959    Dům umění, Brno

1962    Posmrtná souborná výstava, Mánes, Praha

1963    Z díla, Oblastní galerie výtvarného umění, Zlín

1965    Grafické listy, Hollar, Praha

1969    Galerie Vincence Kramáře, Praha

1971    Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha

1976    Oblastní galerie, Liberec

1980    Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem

1982    Oblastní galerie, Olomouc

1983    Moravská galerie, Brno

1986-1987      K nedožitým 90. narozeninám, Staroměstská radnice, Praha

1990    Masné krámy, Plzeň

1990    Krajská galerie, Hradec Králové

1990    Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem

1991    Hollar, Praha

1996    Galerie Miro, Praha

2002-2003      Retrospektiva, Dům U Kamenného zvonu, Praha

2003    Retrospektiva, Moravská galerie, Brno

Provazolezci

Kolektivní výstavy (výběr)

1921    Scénické umění výtvarné, Obecní dům, Praha

1933    Jubilejní výstava Umělecké besedy, Obecní dům, Praha

1941    Výstava Mánesa, Zlín

1942    Duchovní námět v české malbě a sochařství, Vilímkova galerie, Praha

1947    Czechoslovak Modern Art, Londýn

1948    Moderní česká malba, Antverpy, Brusel (Belgie)

1954    Knižní ilustrace a obálky, Hollar, Praha

1957    Zátiší v české malbě 20. století, Český fond výtvarných umění, Praha

1962    České a slovenské malířství 1. poloviny 20. století, Národní galerie, Praha

1967    Půl století české grafiky 1917-1967, Hollar, Praha

1968    50 let československého malířství 1918-1958, Slovenská národní galerie, Bratislava

1968    50 let československého malířství 1918-1958, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou

1968    50 let československého malířství 1918-1958, Valdštejnská jízdárna, Národní galerie, Praha

1972    České umění 20. století, Galerie výtvarného umění, Cheb

1976    Česká kresba, Galerie výtvarného umění, Ostrava

1978    Umění a známka, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1984    Česká kresba, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou

1986    Ilustrace v české a slovenské knize, Praha, Bratislava

1986    Svět cirkusu a varieté ve výtvarném umění, Galerie Vincence Kramáře, Praha

1997    Mezi tradicí a experimentem, Olomouc

2002    Poezie magického realismu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem

2003    Oblastní muzeum, Děčín

 

 

Zdroje

Tichý, František, 1896-1961. František Tichý.  [editor] Tomáš Winter.  Praha : Gallery, 2002. 270 s.Životopisná data, přehled výstav. ISBN 80-86010-57-0.

 

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců : 1950-2006 ; XVII., Šte - Tich.  Editor Alena Malá.  Vyd. 1. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 2006. 338 s., [4] s. barev. obr. příl. (Prameny a dokumenty). ISBN 80-86171-27-2.