Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Výročí > Výročí 2017 > Josef Kos

Josef Kos

 Kos Josef.jpg

* 26. 7. 1932 v Košeticích

† 1. 5. 2016 v Jihlavě

malíř, grafik

Akademický malíř a grafik Josef Kos studoval na přelomu čtyřicátých a padesátých let na Vyšší škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesorů Petra Dillingera a Antonína Pospíšila. Ve studiích pokračoval v letech 1952 – 1958 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, obor ilustrace a knižní grafika u profesora Karla Svolinského.

Začal pracovat jako průmyslový výtvarník v Praze, po dvou letech se vrátil na rodnou Vysočinu. Krátkou dobu pracoval v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, v první půlce šedesátých let se stal odborným asistentem Katedry výtvarné výchovy jihlavského Pedagogického institutu. Od roku 1965 se rozhodl pro svobodné povolání. Věnoval se malbě (olej a tempera), volné grafice (barevný kamenotisk) a okrajově užité grafice. Náměty čerpal především z vysočinského krajinného prostředí. Ve své umělecké tvorbě našel osobitý výraz. Se základem ve sjednocující dovedné kresebné linii vytvářel obrazy a grafické listy na pohyblivé hranici mezi přímým zobrazením a impresionistickým zjednodušením s měkkou barevností. Při barevném sjednocování ploch užil nezřídka přesahu do vizí s uvolněnou oporou ve věcnosti.

Samostatnou část Kosovy tvorby představují graficky zpracované pohledy na Jihlavu, Třebíč, Pelhřimov, Humpolec, Polnou, Jemnici a další vysočinská města. Do jisté míry jsou užitými listy s příznaky dobové estetiky. V jejich podání převládá objektivita nad osobitostí autora. Zřídka se v Kosových dílech objevuje figura. Okolo poloviny 70. let vznikl cyklus barevných kamenotisků s protiválečnou tematikou.

Malířská a grafická díla Josefa Kosa jsou zastoupena ve sbírkách Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Muzea Vysočiny v Jihlavě a Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. Horácká galerie v Novém Městě na Moravě má rovněž uloženo ve svých sbírkách několik Kosových děl. V ukázce olej na plátně s názvem Bažina. V roce 2007 proběhla v prostorách Horácké galerie velká retrospektivní výstava za účasti samotného autora.

Kos.jpg

Samostatné výstavy

1963, 1970  Dílo, Jihlava

1973   Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava

1974   Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod

1975   Jednotný klub pracujících, Žirovnice

1977   Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou

1982   Dílo, České Budějovice; Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava

1983   Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod

1986   Muzeum Dr. Aleše Hrdličky, Humpolec

1987   Klub přátel výtvarného umění, Tišnov; Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava

1988   Galerie výtvarného uměni, Havlíčkův Brod; Horácká galerie, Nové Město na Moravě

1992   Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava; Muzeum Dr. Aleše Hrdličky, Humpolec, Galerie

           výtvarného umění, Havlíčkův Brod

1995   Galerie MK, Jihlava, Galerie MK Telč

1998   Galerie MK Jihlava

1999   Muzeum Vysočiny Pelhřimov

2000   Horácké divadlo, Jihlava, Československá obchodní banka, Jihlava

2002   Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava

2006   Košetice

 

Kolektivní výstavy

1959, 1960   Hollar, Praha

1961   XIII. výstava výtvarníků krajské pobočky Svazu československých výtvarných umělců,

           Oblastní pobočka vysočiny v Jihlavě

1964   Moravská grafika, Brno

1970   Jihomoravské muzeum ve Znojmě

1976   Umění bojující, Brno; Celostátní přehlídka výtvarného umění, Praha

1978   Současná tvorba na Vysočině, Jihlava; Jednotný klub pracujících, Velké Meziříčí

1979   Československé kulturní a informační středisko, Sofia

1979-1980   Výtvarníci Jihomoravského kraje, Voroněž (Rusko); Brno

1983-1984   Moravská grafika, Dům umění Brno

1985   Vyznání životu a míru, Praha; Oblastní galerie Vysočiny Jihlava, Výtvarní umělci

           Jihomoravského kraje, Brno

1989   Jihomoravské muzeum, Znojmo; Muzeum a galerie Dačice; Malovaný dům, Třebíč

1991   Výtvarná tvorba na Vysočině, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava

1997   Jihlavský salon '97, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava

2000   Salon 2000, Průmyslový palác, Praha

2001   Výtvarná Vysočina 2001, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava

2002   Výtvarná Vysočina 2001, Západomoravské muzeum, Třebíč

Od roku 1963 se pravidelně zúčastňuje všech výstav pobočky Svazu československých výtvarných umělců v Jihlavě

 

Použitá literatura:

Žlůva, Ivan. Na rozhraní skutečnosti a snu: retrospektiva Josefa Kosa. V Jihlavě: Oblastní galerie Vysočiny, 2007. 83 s. ISBN 978-80-86250-15-1.

Malý, Zbyšek, ed. a Malá, Alena, ed. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001. Díl VI. Kon – Ky. Vyd. 1. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2001. -  sv. Prameny a dokumenty. 512 s.  ISBN 80-86171-06-X.

 

Zdroje

http://www.literarky.cz/blogy/jan-docekal/22189-josefa-kosa-senzitivni-zvsti-o-krajin