Vyhledat v textu

Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > Aktuality pro animaci > Vcházení do krajinomalby a krajinářské fotografie

Vcházení do krajinomalby a krajinářské fotografieDatum konání:
27.5.2021
Datum ukončení:
1.8.2021

Výstava Vcházení do krajinomalby a fotografie (západ Moravy a přilehlé Čechy) představí část výsledků projektu Technologickévcházení.jpg agentury ČR TL02000222 Podpora turistického ruchu vcházením do krajinomalby a fotografie. Projekt je založen na dohledávání míst pořízení krajinomaleb a fotografií, zhotovení srovnávacích fotografií a interpretaci změn krajiny s použitím mapových a literárních pramenů. Stejnojmenná výstava jako v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě, ale s regionálně odlišným záběrem proběhne v roce 2022 také v Podhoráckém muzeu v Předklášteří.

Zatímco jsou změny krajiny obvykle studovány s pomocí starých a novějších map, či leteckých a družicových snímků, využívá zmíněný projekt navíc ještě poznatky o výskytu a rozšíření rostlin, a především pak obrazové dokumenty – krajinomalby, grafiky a fotografie díky jejich divácké či čtenářské atraktivitě. Některé realistické malby a grafiky, popř. staré fotografie, nám zanechaly svědectví o způsobech využívání krajiny v minulosti, o typech rostlinných společenstev, někdy dokonce i o konkrétních druzích rostlin, které je možné v obrazech identifikovat. Poněvadž je vegetace nejnápadnějším, a navíc v závislosti na hospodaření proměnlivým prvkem krajiny, byly změny krajiny interpretovány také z hlediska změn flóry.

Oblastí zájmu, jíž se výstava v Horácké galerii v Novém městě na Moravě věnuje, je Českomoravská vrchovina s malým odbočením do Orlických hor a jejich podhůří. Na Vysočině může návštěvník nahlédnout např. do obrazů Josefa Jambora, Rudolfa Hanycha, v jednotlivých příkladech i Františka Richtera, Gustava Porše, Jiřího Heřmana, Otakara Kubína, Aloise Lukáška. Několik příkladů grafik Vladimíra Šindlera připomene Korouhev a Telecí. Grafiky Michaela Floriana návštěvníka zavedou do kraje od Staré Říše, přes Telč až po Dačice. Ke zkoumání změn východočeské krajiny bylo „vcházeno“ do obrazů Antonína Slavíčka, Jana Trampoty, Václava Koutského a Jindřicha Šimka. Shlédnout detaily proměny krajiny v okolí Ústí nad Orlicí umožní obrazy Jana Křtitele Kunstovného a Jiřího Kobrleho.

 

Projekt je podporován Technologickou agenturou České republiky a řešitelskými institucemi, mezi nimiž jsou:

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Mendelova univerzita v Brně

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Spoluúčast na přípravě výstavy: Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum

 

Poděkování patří Jaromíru Černému, Heleně Grycové Benešové, Magdaleně Křenkové, Vítu Křesadlovi, Ladislavu Linkovi, Václavu Okurkovi, Sylvě Tesařové, Miladě Zelené a dalším obyvatelům a zastupitelům obcí, z jejichž katastrů záběry obrazů pocházejí. Pomohli s identifikací míst a dílčích objektů a poskytli další cenné informace.

 

Petr Halas