Vyhledat v textu

Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > Expozice a výstavy > Uplynulé výstavy

Uplynulé výstavy:

Photographia Natura 2020 

Tématem sedmnáctého ročníku fotosoutěže pořádané Muzeem Vysočiny Jihlava bylo téma Interakce v přírodě. Přihlásilo se 161 soutěžících fotografií od 33 autorů ze 17 obcí a měst z území celé republiky. Zvítězila fotografie Hodování od Jaroslavy Melicharové z Jihlavy. Na druhém místě se umístil snímek Já chci taky Jaroslava Hedbávného z Třebíče a třetí místo získal opět jihlavský autor Pavel Zach se snímkem U rybníka. V Horácké galerii vám představíme šedesát nejlepších a nejzajímavějších fotografií, výstavu si můžete prohlédnou i on-line na našich webových stránkách.

banner natura.jpg

Paperback III

Paperback III připravil kurátor Jakub Orel Tomáš, který oslovil šest mladých umělců ze seskupení Paperback, jenž se zformovalo v roce 2012 z absolventů Ateliéru papír a kniha Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Tento ateliér založil a třináct let vedl J. H. Kocman. Julie Kačerovská, Tomáš Rybníček, Jan Slivka, Veronika Zábršová Horáková, Kateřina Zemanová a Jakub Horský (jako host) nahlíží v Malé galerii na papír z různých úhlů pohledu a svou tvorbou reflektují umělecké kategorie Paper Art a autorská kniha (Artist ´s Book), které pojímají knihu a papír jako platformu pro volnou tvorbu.

Paperback III next.jpg

 

Vcházení do krajinomalby a krajinářské fotografie

Výstava Vcházení do krajinomalby a fotografie (západ Moravy a přilehlé Čechy) představí část výsledků projektu Technologické agentury ČR TL02000222 Podpora turistického ruchu vcházením do krajinomalby a fotografie. Projekt je založen na dohledávání míst pořízení krajinomaleb a fotografií, zhotovení srovnávacích fotografií a interpretaci změn krajiny s použitím mapových a literárních pramenů. Stejnojmenná výstava jako v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě, ale s regionálně odlišným záběrem proběhne v roce 2022 také v Podhoráckém muzeu v Předklášteří.

Zatímco jsou změny krajiny obvykle studovány s pomocí starých a novějších map, či leteckých a družicových snímků, využívá zmíněný projekt navíc ještě poznatky o výskytu a rozšíření rostlin, a především pak obrazové dokumenty – krajinomalby, grafiky a fotografie díky jejich divácké či čtenářské atraktivitě. Některé realistické malby a grafiky, popř. staré fotografie, nám zanechaly svědectví o způsobech využívání krajiny v minulosti, o typech rostlinných společenstev, někdy dokonce i o konkrétních druzích rostlin, které je možné v obrazech identifikovat. Poněvadž je vegetace nejnápadnějším, a navíc v závislosti na hospodaření proměnlivým prvkem krajiny, byly změny krajiny interpretovány také z hlediska změn flóry.

Oblastí zájmu, jíž se výstava v Horácké galerii v Novém městě na Moravě věnuje, je Českomoravská vrchovina s malým odbočením do Orlických hor a jejich podhůří. Na Vysočině může návštěvník nahlédnout např. do obrazů Josefa Jambora, Rudolfa Hanycha, v jednotlivých příkladech i Františka Richtera, Gustava Porše, Jiřího Heřmana, Otakara Kubína, Aloise Lukáška. Několik příkladů grafik Vladimíra Šindlera připomene Korouhev a Telecí. Grafiky Michaela Floriana návštěvníka zavedou do kraje od Staré Říše, přes Telč až po Dačice. Ke zkoumání změn východočeské krajiny bylo „vcházeno“ do obrazů Antonína Slavíčka, Jana Trampoty, Václava Koutského a Jindřicha Šimka. Shlédnout detaily proměny krajiny v okolí Ústí nad Orlicí umožní obrazy Jana Křtitele Kunstovného a Jiřího Kobrleho.

Projekt je podporován Technologickou agenturou České republiky a řešitelskými institucemi, mezi nimiž jsou:

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Mendelova univerzita v Brně

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Spoluúčast na přípravě výstavy: Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum

 

Poděkování patří Jaromíru Černému, Heleně Grycové Benešové, Magdaleně Křenkové, Vítu Křesadlovi, Ladislavu Linkovi, Václavu Okurkovi, Sylvě Tesařové, Miladě Zelené a dalším obyvatelům a zastupitelům obcí, z jejichž katastrů záběry obrazů pocházejí. Pomohli s identifikací míst a dílčích objektů a poskytli další cenné informace.

 

Petr Halas

banner krajina.jpg

 

NA HOUBY! /25. února - 20. května 2021/ VIDEOPOZVÁNKA

Podoba krajiny odráží podobu lidského nitra a naopak.

Zobrazování krajiny současnými autory představuje oproti klasické krajinomalbě těsnější, organické propojení malíře a krajiny. Téměř tělesné zakoušení krajiny. Okamžik krajiny otiskuje se do duchovního i fyzického těla umělce a vytváří silný prostor intuice, který předchází tvorbě. Houby představují síť, která provazuje lidskou mysl s ekosystémem. Výstava se zabývá analogicky přírodním prostorem (lesem) a jeho nitrem, jako člověkem a jeho nitrem. “Houbařská výstava” by měla evokovat kritický stav, kterým les (i člověk) prochází. 

Na Houby_web.jpg

plakát
 

Letem Bornovým světem /do 23. května 2021/ NÁHLED VÝSTAVY

Retrospektivní výstava více jak 50 grafických listů doplněných o malby ze soukromé sbírky Jany a Miloše Homolkových je k vidění v zámeckém podkroví. Výstava vychází z cestovatelské vášně Adolfa Borna, najdete zde všelijaké dopravní prostředky, a když se detailněji zadíváte, zjistíte, že žádný z obrazů oblíbeného malíře není statický. Nezapomíná se ani na ilustrátorskou a animační tvorbu Adolfa Borna. Součástí výstavy je relaxační zóna, kde je možné zhlédnout několik krátkometrážních snímků tria Doubrava-Born-Macourek z Krátkého filmu Praha a až to bude možné prolistovat výběr z vydaných knih. Kabinet české grafiky vydal k této příležitosti i stostránkový katalog k výstavě, který si můžete zakoupit přes e-shop na pokladně HG. Výstava je prodloužena do 28. března 2021.

 banner_born.jpg

plakát.jpg

Bedřich Rozehnal /do konce ledna 2021/ NÁHLED VÝSTAVY

Bedřich Rozehnal (1902 - 1982) byl architektem navrhujícím zejména zdravotnická zařízení. Kromě nemocnice v Novém Městě na Moravě je autorem například nemocnice v Kyjově, chirurgického pavilonu okresní nemocnice v Kroměříži nebo Dětské nemocnice v Brně - Černých polích. Výstava představuje nejen některé z autorových architektonických realizací, ale také akvarely a grafiku.

 banner_Rozehnal1.jpg

slovo kurátora Mgr. Jindřicha Chatrného z Oddělení dějin architektury Muzea města Brna

text kurátora HG MgA. Jana Orla Tomáše

plakát

 

Proměny krajiny CHKO Žďárské vrchy  /prosinec 2020 - leden 2021/ NÁHLED VÝSTAVY

Když byla v roce 1970 založena Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy, aby zajistila přetrvání krajiny jedinečného souladu horácké architektury s přírodou vrchovinných hřbetů a skalisek, rozdělených údolími řek, odehrálo se slavnostní vyhlášení této události v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě. Jedním z iniciátorů vzniku CHKO byl tehdejší ředitel Horácké galerie a muzea v Novém Městě na Moravě JUDr. Mirko Rosenbaum. Pro veřejnost byla připravena v galerii rozsáhlá výstava, jejímž úkolem bylo přesvědčit a získat podporu veřejnosti k ochraně krajiny a její přírody v níž žijí. Na podnět dalšího ředitele Horácké galerie PhDr. Josefa Chalupy byly v průběhu roku 2019 a 2020 postupně připravovány podklady pro výstavu k příležitosti padesátiletého výročí založení. Stalo se tak rovněž díky probíhajícímu projektu, podpořenému Technologickou agenturou ČR, ve spolupráci s dalšími institucemi, včetně Horácké galerie a Správy CHKO Žďárské vrchy. Výstava i projekt sám se věnuje hodnocení změn krajiny se zaměřením na flóru s využitím starých fotografií (většinou pohlednic). Na výstavě tak mají návštěvníci možnost vidět více než tři desítky příkladů srovnání staré fotografie se záběry dnešního stavu, doprovázené komentářem, mapou daných míst a detaily. 

CHKO_banner2.jpg

celý text Petra Halase

plakát

 

Miloš Budík - Fotografie NÁHLED VÝSTAVY

10. září - 29. listopadu 2020

Není-li nic k vidění a ty to vidíš, je to poezie.

Dokážeš-li, aby to viděli i jiní, je to fotografie.

Miloš Budík se narodil v Brně v roce 1935. Studoval Střední průmyslovou školu chemickou, kde maturoval v roce 1955. Po ukončení studií byl zaměstnán jako fotograf ve Státním archivu v Brně, později jako obrazový redaktor brněnského měsíčníku Věda a život. Od roku 1971 pracoval jako průmyslový a reklamní fotograf. Byl zakládajícím členem fotografické skupiny VOX a je členem volného sdružení výtvarníků KONFESE. V roce 1969 mu byl udělen čestný titul AFIAP, což je prestižní ocenění Mezinárodní federace umělecké fotografie. Tvorba Miloše Budíka, prezentovaná na řadě výstav a soutěží, získala mnohá ocenění doma i v zahraničí, svými fotografiemi doprovodil několik knih o Brně. Společným znakem většiny snímků Miloše Budíka je suverénní zvládnutí prostoru, působivá atmosféra a neuchopitelné kouzlo.

telocvicna 40x50  pearla.jpg

Jan Svoboda - Odmocnina z malby NÁHLED VÝSTAVY

8. října - 6. prosince 2020

Hlavním oborem Jana Svobody je malba (akryl na plátně), příležitostně se věnuje sochám, kresbě či nábytkovým solitérům. Motivy obrazů byly řadu let figury, předměty a symboly pojímané ve zkratce, archetypálně, s humorem. Před deseti lety nastal ústup od konkrétních objektů ke geometrickým tvarům, čárám, bodům a křivkám. Dnes v jeho tvorbě dominují horizonty a barevné plochy.

banner[32].jpg

 plakát

Současná sklářská tvorba na Žďársku

12. června - 27. září 2020 PRODLOUŽENO DO 11. ŘÍJNA 2020

Na výstavě Současná sklářská tvorba na Žďársku, kterou se Horácká galerie připojuje k celokrajské akci pod názvem Vysočina sklářská, je prezentováno celkem čtyřicet objektů od šestice sklářských výtvarníků. Prostřednictvím děl se mohou návštěvníci seznámit s různými sklářskými technikami. Například s dokonale broušenými plastikami Petra Hory a taveným sklem Jaroslava Wasserbauera, objekty z lehaného skla od Moniky Vosykové, hutně tvarovaným sklem sklářů z Karlova Jaroslava Svobody a Lukáše Vernera a v neposlední řadě s méně tradiční malbou rozžhaveným skelným vláknem Ivana Štěpána. Vystavena je především aktuální tvorba uvedených autorů, některá z děl vznikla dokonce krátce před otevřením výstavy.

sklářská tvorba_banner.jpg

 

Arnošt Košík /13. 5. 1920 – 6. 1. 1990/

V novém rozšíření naší stálé expozice představujeme muže číslo 3 v sochařské tradici Nového Města na Moravě. Arnošt Košík by letos oslavil 100 let. Sochař si byl vědom linie rodáků, předchůdců, Štursy, Makovského a jejich přijetí v regionu. Snad proto je východiskem pro jeho pozdní tvorbu převážně velmi progresivních forem perfektní zvládnutí realistické figury. Dokládá to jeho portrétní tvorba. Série portrétů vlastní babičky, reliéfní portréty významných osobností Novoměstska, portrét Boženy Němcové, nebo socialisticky realistický Minér. V realistickém díle zúročil své zkušenosti studia Vysoké školy uměleckoprůmyslové u Jana Laudy a Josefa Wagnera a po válce Akademie u prof. Karla Pokorného.

Přelomovým dílem je pravděpodobně plastika Vysočina, kde se expresivním gestem odpoutává od zachycování reality a napříště se přiklání k čistotě geometrického tvaru, je inspirován přírodními silami, pohybem, nebo se zabývá hmotným ztvárněním hudby. Ve své drobné i monumentální plastice se přiklání k nezvyklým materiálům, jako je tombak, leštěný hliník, kombinace svařený kov, kámen, beton. Jako nejvýznamnější bychom měli připomenout monumentální tvorbu v exteriérech Prahy (vrcholná plastika Fuga v Hloubětíně), kde později žil a tvořil, Ústí nad Labem (svařovaná plastika nad portálem Kulturního domu, odstraněna po okupaci 1968) Ostravy a řady realizací na Vysočině a přímo v rodném městě. Monumentální tvorba se stala hlavním těžištěm Košíkovy práce a jeho snu o progresivním sochařském projevu, který směřoval ke kinetickým objektům. Řada návrhů zůstala nerealizována, několik děl, z dnešního hlediska opravdu nadčasových, se zdá být ztraceno. Výstava je doplněna o záběry těchto roztroušených realizací, případně o historické dokumenty již neexistujících děl. Přijďte se podívat, sochař určitě stojí za vaši pozornost. Košík_plakát.jpg

 Košík_banner.jpg

 

Nejen krajinami

červenec - září 2020

Horácká galerie spravuje ve svých sbírkách rozsáhlou kolekci regionální krajinomalby a řada z autorů je zastoupena ve stálé galerijní expozici s příhodným názvem Proměny krajiny a tvaru. Ač ke kmenovým autorům galerie patřili od počátku spíše svrchovaní krajináři spjatí s regionem, postupné budování sbírky nutně reagovalo na vývoj výtvarného umění, projevujícího se i na regionální úrovni, a do sbírek se dostaly i obrazy daleko za hranicemi popisného realismu. U autorských kolekcí pak tematické a žánrové zastoupení obohatilo krajinářskou stereotypnost v případě realizovaných výstav. Vzhledem k velkému množství spravovaných děl lze však dlouhodobě prezentovat pouhý zlomek obrazové sbírky. I z toho důvodu se galerie rozhodla vyjít na výstavě s názvem Nejen krajinami z vlastního sbírkového fondu a představit návštěvníkům díla méně výstavně exponovaná. Některá z nich jsou dokonce veřejnosti představena úplně poprvé.

Výstava Nejen krajinami volně navazuje na stálou obrazovou expozici a styčným bodem je prezentace děl, pro něž stále byla a je krajina důležitým inspiračním zdrojem, zároveň však nejde o výtvarné zachycení ryze konkrétních míst. Divák se tak projde nejen krajinami skutečnými, ale zejména imaginárními. Lyrickými i expresivními. S dotekem civilizace (Nová příroda III, Miroslav Štolfa; Krajina s navigací, Pavel Čampulka) i bez sebemenšího lidského zásahu (Vegetace, Tomáš Rossí, Zarůstající ostrov, František Hodonský). Prohlédne do dálek (Studie krajin s horizontem, Vladimír Hanuš), zaposlouchá se do zvuků (Souznění, Irena Stanislavová) a všimne si přírodních detailů (Bodlák, Petr Brázda).

A o tom, že krajinné či přírodní motivy nejsou pouze výsadou malířů, ale mohou být inspirací i pro sochařskou tvorbu, se mohou návštěvníci přesvědčit na plastikách a skulpturách rovněž výhradně ze sbírkového fondu galerie.

DSC_2294a.jpg

 

3 + 3 = grafická tvorba 6 výtvarníků ze sbírek HG

červenec – srpen 2020

Na výstavě 3 + 3 je společně prezentována tvorba šestice na první pohled nesourodých autorů. Tří žen: Vlasty Matoušové, Jaroslavy Pešicové a Anny Poustové a tří mužů: Miroslava Bravence, Jiřího Šalamouna a Vlastimila Tomana. Kromě toho, že výstava v letošním roce opětovně vychází z vlastního sbírkového fondu galerie, spojuje autory dokonalé ovládnutí grafických technik a postupů, svébytný výtvarný jazyk a také skutečnost, že každý z nich v letošním roce slaví, nebo by oslavil významné životní jubileum.

Vlasta Matoušová, zabývající se převážně vědeckou ilustrací a světem hmyzu, v letošním roce slaví 65. narozeniny. Jiří Šalamoun, autor mimo jiné výtvarné předlohy Maxipsa Fíka, letos slaví 85. narozeniny. 85. narozeniny by oslavila i Jaroslava Pešicová, autorka výhradně figurálních námětů. Anna Poustová, jejíž tvorba je prezentována dřevořezy na motivy dětských říkadel, by v letošním roce oslavila 80. narozeniny. Miroslav Bravenec, známý svými grafickými i námětovými experimenty, by letos oslavil 75. narozeniny a v neposlední řadě Vlastimil Toman, který zasvětil svoji tvorbu především rodné krajině, by oslavil 90. narozeniny.

3+3 grafika ze sbírek HGa.jpg

 

květen - červen 2020

Leonard Rotter - Pražské akvarely

Leonard Rotter (1895 – 1963) se narodil ve Floridsdorfu u Vídně, ale od svých pěti let žil s rodinou v Praze. Byl především sochařem, ale od 30. let 20. století se věnoval malbě akvarelů, ke kterým ho přivedl i úpadek zájmu o sochařská díla způsobený těžkým válečným obdobím. Zpočátku vznikaly zejména krajiny inspirované rodinnými výlety a portréty přátel, ale po přestěhování na Malou Stranu se v Rotterově tvorbě začínají objevovat pražské motivy. Maloval pražská zákoutí v různých ročních obdobích.

Všechny vystavené akvarely pocházejí ze sbírek Horácké galerie, byly získány v letech 2015 a 2018. Některé z akvarelů mohli návštěvníci vidět již na velké Rotterově výstavě v roce 2014 v podkroví Horácké galerie, většina z prací je však veřejnosti představena vůbec poprvé. 

Rotter_plakát.jpg

Rotter_plakát_výrez.jpg

Zmařené osudy

ON-LINE PROHLÍDKA

Na začátku května jsme si připomněli 75. výročí konce 2. světové války, která tragicky zasáhla i do osudu novoměstských rodin Bradyových a Skuteckých. Horácká galerie Vás spolu s autorem Lubomírem Šulou zve na historiografickou, populárně naučnou výstavu Zmařené osudy, kterou vám nabízíme on-line. Dvacet výstavních panelů, opatřených texty, dobovými dokumenty, fotografiemi mapují krátký život Hany Brady, její rodiny, rodin dalších novoměstských Židů a dokumentují holocaust obecně. Výstava měla premiéru v roce 2011 v Horácké galerii, letos měla být reprízována i se slavnostním zahájením dne 8. května 2020.

Více informací o projektu.

banner_ZmařenéOsudy.jpg

 

20. února - 14. června 2020

Výtvarná Vysočina

ON-LINE PROHLÍDKA

Celkem třiatřicet výtvarníků se sešlo po šesti letech na společné výstavě, která byla k vidění nejprve v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě a s menšími obměnami je nyní reprízována v Horácké galerii. Vystavena je malba, grafika, sochy a objekty z různých materiálů, sklářské objekty i umělecké fotografie, jejichž autory jsou členové Spolku výtvarných umělců Vysočiny (Jihlava) a Klubu výtvarných umělců Horácka (Žďár nad Sázavou). Oba spolky spadají pod Unii výtvarných umělců České republiky.

Výstava s názvem Výtvarná Vysočina si neklade za cíl prezentovat výtvarné umění tohoto kraje v celé jeho šíři, ale představit aktuální tvorbu výtvarníků z těchto dvou největších vysočinských uskupení, kteří buď na Vysočině žijí, nebo jsou s Vysočinou neodmyslitelně spjati.

BANNERVYSOCINA2.jpg

 
2. 4. – 17. 5. 2020

Ikony – obrazy neviditelného světa

ON-LINE PROHLÍDKA

Výstava provází zájemce tajemným světem ikon a pravoslavných chrámů. Kromě nejdůležitějších náboženských motivů znázorňovaných na ikonách jsou představena také nejvýznamnější pravoslavná poutní místa i čeští světci. Autorka ikon Jana Baudišová se učila malířské technice řeckého ikonografického stylu v monastýru sv. Kyriaka a Julity v Řecku a absolvovala stáž psaní ikon v Trojicko-sergijevské lávře v Rusku.

pravoslavi.cz/jana.baudisova

IMG_20200403_103028.jpg

6. únor  - 29. březen 2020

Photographia Natura 2019

Již šestnáctý ročník fotosoutěže pořádané Muzeem Vysočiny v Jihlavě nesl podtitul Solitéry – paměť krajiny. K vidění jsou majestátní stromy, osamělé kapličky či sochy zachycené v nejrůznějších denních i ročních dobách. Celkem devítičlenná odborná porota vybírala z 220 soutěžních snímků od 37 autorů z 22 míst z celé České republiky. Na výstavu bylo vybráno celkem 70 fotografií. Hlavní kategorii letos ovládli jihlavští amatérští fotografové: Pavel Koumar získal první místo za fotografii s názvem Ochránce křížku, druhé místo obdržel Marek Musil za fotografii Trosečník a  třetí místo obsadil Pavel Zach se snímkem Zimní. Všichni jmenovaní obdrželi ceny, které kromě Muzea Vysočiny Jihlava věnoval i Kraj Vysočina a firma Mitech s. r. o. Jihlava.

Solitéry3.jpg

 

16. ledna 2020 - 15. března 2020

Martin Šmíd – Moje quintessence

Zveme vás na výstavu poličského rodáka a vedoucího ateliéru Designu a vizuální komunikace ze Střední umělecko-průmyslové školy Jihlava-Helenín. Vystudovaný sklářský výtvarník se zabývá také designem, ale je to právě sklo, které mu slouží jako stěžejní materiál k zachycení krajiny nebo vymezení prostoru. ROZHOVOR S AUTOREM

pozvánka NMNM vykřivkované.jpg

 

14. listopadu 2019 - 2. února 2020

Nekonečná dobrodružství Miloslava Havlíčka
 
Výstava připravená ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě představuje tvorbu výtvarníka Miloslava Havlíčka. Galerie prezentuje čtyři okruhy autorovy tvorby – kromě ilustrací a komiksů to jsou také fotokoláže a volná tvorba (obrazy). U koláží používá pouze dva až tři prvky, které spojuje do výsledné podoby, v malbě jsou mu nejbližší akrylové barvy. 

Miloslav Havlíček vystudoval v roce 1952 Vyšší školu uměleckého průmyslu v Praze a po studiích nastoupil do nakladatelství Naše vojsko. Poté pracoval jako výtvarný redaktor v časopise Zápisník, kde strávil celou svoji profesní dráhu. Mimo to však přispíval do celé řady dalších časopisů a periodik jako třeba AZ Magazín, Československý voják, Freundschaft, ABC, Ohníček a celé řady dalších. V ilustrační tvorbě se věnuje několika okruhům, od science fiction a fantasy, noir literaturu, přes témata spojená s vesmírem, letectví, II. světovou válku až po dramata všedních dnů.

Havlíček_banner.jpg
 
14. listopadu 2019 - 2. února 2020
 
Jan Kafka – Horácko a Podhorácko aneb Moje srdeční záležitost
 
Výstava třebíčského fotografa Jana Kafky, který do hlavní role svých snímků staví předměty, místa nebo pohledy, vedle kterých bychom často prošli bez většího zájmu. Celkem 79 vystavených fotografií představuje Jana Kafku jako fotografa se širokým záběrem. Fotografuje jak architekturu, tak přírodu, oblohu i zvířata a některé z jeho fotografií jsou až na hranici abstrakce. Kromě klasických fotografií výstavu doplňuje i videoprezentace s fotografiemi, které se již na výstavu nevešly.
 
Kafka_plakát[3].jpg
 

5. - 22. prosince 2019

Patchwork je vášeň

Prodejní výstava novoměstského Patchwork clubu není v Malé galerii instalována náhodně. Právě v Horácké galerii se před patnácti lety začal tento klub formovat. I když se v našich prosotorách již nescházejí, představuje sedm autorek pestrou ukázku nejrůznějších patchworkářských technik a vzorů, stejně tak možností, co vše se dá touto technikou ušít.

banner.jpg

 

22. října - 1. prosince 2019

Michal Mrkos - Ilustrace

Nepublikované ilustrace novoměstského rodáka Michala Mrkose (*1992) ke knihám antických autorů a ukázka z volné tvorby. Ilustrace se většinou vyznačují velkou skrumáží postav ve složitých kompozicích, ale s citem pro detail a historickou přesnost. Ilustracím totiž předchází kromě četby důkladné studium reálií, kresebné skici zvířat, lidí i oděvů a uniforem. K vidění jsou například ilustrace k událostem z Válečných pamětí Gaia Julia Caesara (např. Nenadálý útok Nerviů), k Liviovým Dějinám (Souboj Marca Valeria Corvina s Gallem a další) nebo k Válce židovské od Flavia Iosepha. Vedle toho jsou pro Michala Mrkose inspirací také fantasy literatura, počítačové hry nebo jeho oblíbený autor Jim Murray. Kromě dominující techniky kvaše se objevuje také malba akvarelem a digitální malba. Zejména v posledních letech přešel Michal Mrkos na malbu na plátno, většinou menších rozměrů.

 

Mrkos_banner.jpg

 

1. srpna - 27. října 2019

Osvobozené divadlo očima Alexandra Paula

Výstava fotografií z Archivu Ateliéru Paul připravená ke 125. výročí narození avantgardního režiséra a spoluzakladatele Osvobozeného divadla Jindřicha Honzla (1894 – 1953). Během výstavy byly uspořádány i filmové projekce Pudr a benzin /1931/, Peníze nebo život /1932/ a promítnut byl i unikátní hodinový dokument České televize Jindřich Honzl.

osvd_banner[2].jpg

Miloš Petera – Stopy života (5. 9. – 10. 11. 2019)

Výstava malířského díla, kreseb, frotáží a monotypů z let 1964 – 2017 výtvarníka Miloše Petery ze Dvora Králové nad Labem, který ve své tvorbě odráží životní milníky.

IMG_20190830_100045[1].jpg

 

13. dubna - 7. července 2019 PRODLOUŽENO do 29. září 2019

CHRONOS

Horácká galerie vás zve na výstavu s názvem CHRONOS, která představuje aktuální tvorbu šestice regionálních výtvarníků na téma Čas. Výstava je instalována ve více prostorách HG, včetně úplně nového dvorečku a potrvá do 7. července 2019. Vidět můžete grafickou tvorbu Petra Bendy, hravá výtvarná díla Antonína Kanty, malbu Bořivoje Pejchala, šperky a objekty Miroslava Štěpánka, obrazy a grafiku Jaroslava Vyskočila, kamenné sochařské objekty Jiřího Vašici. Těšíme se na vás.

Chronos_banner.jpg

 

11. července - 1. září 2019

Barvy a tvary

Výstava fotoobrazů zoologa, cestovatele, fotografa, ilustrátora i spisovatele Pavla Bezděčky, pracovníka Muzea Vysočiny v Jihlavě, zároveň člena Spolku výtvarných umělců Vysočiny a surrealistické skupiny Stir up. Sochy jsou pak z dílny sochaře Pavla Tomana. Ten dříve experimentoval s různými sochařskými materiály, později se však zaměřil na dřevo, které kombinuje s kamenem nebo kovem. Je významným organizátorem kulturního života v Jihlavě a předsedou Skupiny výtvarných umělců. Výstava můžete navštívit v zámeckém podkroví.

banner.jpg

 6. červen - 28. července 2019

Tóny léta

Výstava výtvarnice Evy Bachraté Linhartové, pražské rodačky, která již dlouhá léta žije na Slovensku. V její tvorbě dominují v posledních letech zejména pastely. Výstavu jste mohli vidět v zámecké arkádě.

linhratová_banner.jpg

21. března - 30. června 2019 PRODLOUŽENO do 7. července 2019

František Dörfl - Grafika / objekty

František Dörfl pracoval celý život jako konstruktér a jeho profese se odrážela i v jeho výtvarném projevu. V grafické tvorbě využíval k otiskům například odpadní kovový materiál ze strojové výroby. Výstava se, oproti původnímu záměru vystavit široký záběr autorovy tvorby včetně pastelů, soustředí na autorovu počáteční tvorbu 60. a 70. let, kdy autor nalezl osobitý výtvarný projev a začal tvořit expresivně pojaté grafické cykly – například Řetězová reakce, Signály a další. Dále na cykly olejových maleb Konstrukce organismů a Organismy z 80. let, tvořící kontrast ke geometrickým, technikou inspirovaným grafickým cyklům. A v neposlední řadě na hravé a barevné objekty z 90. let, v nichž dochází k propojení prostorového geometrického rastru s malířskými postupy. Některá díla budou veřejnosti představena poprvé. Přes časové rozdíly, z nichž jsou vybrána vystavená díla, spojuje je jakási vnitřní kontinuita, neustálé hledání, tvůrčí radost, která se projevuje v  kombinování nejrůznějších materiálů, neobvyklé barevnosti a neuvěřitelné, nevyčerpatelné imaginativní invenci. František Dörfl se ve své tvorbě neopakuje, rozvíjí téma, opětovně se k němu vrací v nových variacích. Svým materiálovým rozsahem, množstvím použitých výtvarných technik a zejména svým obsahem, který má kořeny ve fyzické matérii, ale přesahuje do duchovní sféry a to s aktuálním více obsažným  nejen ekologickým apelativním varováním. Dörflova  tvorba  má své trvalé místo v regionálním umění, které mnohonásobně překračuje a přes výstavy v zahraničí i mezinárodní ocenění, na své zařazení do kontextu české výtvarné kultury stále ještě čeká.   

dörfl[1].jpg

 

 

4. dubna - 2. června 2019

Martinů obrázky kreslící

Výstava pořádaná Centrem Bohuslava Martinů v Poličce. Třicítka panelů v zámecké arkádě představí skladatelovy kresby jako celek s poukazem na historické okolnosti i osobní životní události Martinů. Kresby skladatele Bohuslava Martinů tvoří zajímavou součást jeho tvůrčí činnosti. Osobité obrázky tvořil autor pro vlastní potřebu, jako formu určité tvůrčí relaxace. Vznikaly především ve dvou časových periodách: kolem let 1910-1911 (tedy ještě v dobách jeho studia na pražské konzervatoři) a pak ve 20. letech 20. století, kdy se po vzniku Československého státu otevřela řada nových příležitostí, zejména možnost cestování (Martinů projel jako člen České filharmonie celou Evropu, později pak vycestoval jako stipendista Ministerstva zahraničí do Francie). Tyto kresby jsou zajímavým dokladem i pro pochopení jeho kompoziční činnosti téže doby, neboť obě sféry (hudební i výtvarná) mají mnoho společného.
Originály obrázků jsou uloženy ve sbírkách Městského muzea a galerie Polička a to zejména ve skladatelově deníku z počátku 20. století, ale i v jiných materiálech: v korespondenci, v některých rukopisech skladeb, či na samostatných lístcích. Některé kresby Bohuslava Martinů sice jednotlivě publikovány byly, dosud ale nikdy jako ucelený komplet - spíše jen jako ilustrace, dokreslení atmosféry.
V pokladně HG je možné zakoupit publikaci a dárkové předměty. V rámci Galerijní noci 31.5. autorka výstavy doc. Monika Holá připravila k výstavě přednášku.

Martinů ba.jpg

 

JAPONSKO - Konstantin Korovin a Jindřich Štreit

13. listopadu - 31. prosince 2018

Výstava fotografií profesora Jindřicha Štreita a historika umění Konstantina Korovina, kterou pojí jediné téma – Japonsko. Zatímco fotografie Jindřicha Štreita nesou podtitul Lidé z Akagi, výstava Konstantina Korovina nese podtitul Fotostřípky z Japonska. Fotografie Jindřicha Štreita se soustřeďují na portréty venkovanů při práci i odpočinku, v rodině, s přáteli i během zažitých rituálů v rámci jedné japonské vesničky – Akagi. Zde autor pobýval na podzim roku 1995 díky stipendiu japonské státní kulturní nadace Japan Foundation. Fotostřípky z Japonska Konstantina Korovina dokumentují a zachycují především nedotčenou japonskou přírodu a svébytnou japonskou kulturu.

ÚVOD[1].jpg

 

25 let české známkové tvorby

8. listopadu - 31. prosince 2018

Ve víru oslav vzniku první Československé republiky se tak trochu zapomíná na další významné výročí – výročí vzniku samostatné České republiky. Horácká galerie se rozhodla připomenout toto 25-ti leté jubileum přehlídkou poštovních známek vydaných v letech 1993 až 2018. Jedná se o ukázku části sbírky, která byla součástí soutěžního exponátu SVITAVY 2014, ŽĎÁR 2016 a JIHLAVA 2017.

Jako ukázka z početné soukromé sbírky Jiřího Koukala bylo vybráno 25 autorů – návrhářů a rytců. Zastoupeni jsou Josef Liesler, Bedřich Housa, Josef Herčík (autor první známky České republiky), Dušan Kállay, Miloš Ondráček, Jiří Bouda, Oldřich Pošmurný, Hana Čápová, Josef Saska, Oldřich Kulhánek, Pavel Sivko, Adolf Born, Karel Franta, Adolf Absolon, Vladimír Suchánek, L. a J. Knotkovi, Eva Hašková, Antonín Odehnal, Jan Kavan, Karel Zeman, Jiří Slíva, Marina Richterová, Jaroslav Němeček (ilustrátor, autor Čtyřlístku) a Václav Zapadlík.

známky ořez.jpg

Jaroslav Šerých – Smalty

Komorní výstava významného akademického malíře, grafika a ilustrátora Jaroslava Šerých (1928 – 2014) byla připravena k autorovým nedožitým 90. narozeninám. Představena na ní bude jediná oblast autorovy tvorby – smalty. 

Výstavu si můžete prohlédnout od 28. června do 2. září 2018.

 

Miroslav Vojtěchovský – Skleněné rozhovory

Prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský patří k nejvýznamnějším českým fotografům skla. Výstava jeho fotografií, se zaměřením právě na skleněné objekty, je připravena v souvislosti s životním jubileem významného českého skláře – Prof. Jaroslava Svobody. Fotografie však představí i tvorbu dalších sklářských výtvarníků.

Výstavu si můžete prohlédnout od 8. června do 26. srpna 2018.

 

 

Zdeněk Šplíchal - Vědomí (ne)skutečnosti

Zdeněk Šplíchal je věčným výtvarným experimentátorem, jehož tvorba je plná kontrastů. Prolíná se v ní racionální a konstruktivní myšlení s intuitivním, geometrická abstrakce s gestickou malbou nebo monochromní malba či kresba s pestrobarevnými obrazy. Autor pracuje zejména v cyklech, na kterých pracuje, dokud nepovažuje téma za zcela vyčerpané.

Anna Vojtěchová - Živý svět

Výstava uspořádaná ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě poprvé představí návštěvníkům Horácké galerie tvorbu výtvarnice a ilustrátorky Anny Vojtěchové.

Výstavu si můžete prohlédnout od 5. dubna do 24. června 2018.

 

P16.JPGVěra Staňková a Drahomír  Prihel Benátský karneval 

Výstava fotografií Věry Staňkové a sklářské tvorby Drahomíra Prihela. Společným tématem obou umělců se stal benátský karneval.  Zatímco Věra zachycuje úžasné momenty i zajímavé detaily této známé každoroční události, Drahomír čerpá z drobných motivů karnevalu, inspiruje se a téma dále přetavuje do originálního sklářského díla. Společnou výstavu zhlédnete v červeném sále a na zámecké arkádě do 1. dubna 2018.

 

 

Klimeš_plakát.jpgJosef Klimeš - Rovnováha

Výstava kreseb i bronzových plastik akademického sochaře Josefa Klimeše, který v lednu oslaví významné životní jubileum. Narodil se v Měříně na Moravě a soukromě studoval u profesora Lidického. Později byl přijat na Akademii výtvarného umění do ateliéru J. Laudy. V roce 1958 získal ocenění Grand Prix za plastiku pro EXPO 58 v Bruselu. Jeho dílo můžete spatřit na v přízemí Horácké galerie do 25. března 2018.

 

 

 

Photographia.jpgPhotographia Natura 2017 

Horácká galerie vás zve na vernisáž výstavy fotografií čtrnáctého ročníku fotosoutěže pořádané Muzeem Vysočiny Jihlava. Ústředním tématem tohoto ročníku byly linie v krajině. Vítězné snímky a řadu dalších soutěžních fotografií můžete zhlédnout v Malé galerii do 25. březen 2018.

 

 

DSC06997.JPGAnna a Josef Dvořákovi – obrazy

Výstava obrazů Anny a Josefa Dvořákových. Tato malířská dvojice je spjata zejména s Kameničkami, které se staly inspirací pro krajinomalbu malíře Josefa Dvořáka. V jeho díle je znát vliv Antonína Slavíčka. Naopak Josefova dcera Anna se soustředí více na portrét a zátiší, či monumentální figurální tvorbu.  Společná výstava jejich díla bude k vidění v zámeckém podkroví do 11. března 2018.

 

 

 

František Štěpán.jpgFrantišek Štěpán – Výběr z díla

Výstava tvorby akademického malíře a grafika Františka Štěpána. Neprávem pozapomenutý tišnovský malíř František Štěpán se zabýval rovněž propagační grafikou a zachycoval motivy z přírody okolo Tišnova. Výstava je umístěna v zámecké arkádě do 30. prosince 2017.

 

 

 

 

PrihelB.jpgBohumír Prihel – výběr z díla

Horácká galerie vás zve na výstavu díla slovenského sochaře a restaurátora Bohumíra Prihela. Byl žákem J. Kostky a R. Pribiše a veřejnosti je znám zejména jako autor monumentálně dekorativních architektonických plastik i komorních děl. Na výstavě v Horácké galerii však uvidíte i jeho tvorbu malířskou a grafickou. Výstavu jeho prací můžete zhlédnout do 30. prosince 2017 v Malé galerii.

 

 

 

 

cihlář[1].jpgMému strýci ke 105. narozeninám Michal Cihlář – zátiší / Karel Hladík – plastika 

První společná výstava grafika Michala Cihláře a jeho strýce sochaře Karla Hladíka. Michal Cihlář chce touto cestou připomenout dílo významného sochaře a vzdát mu poctu za jeho celoživotní dílo a inspiraci. Nápad na výstavu nosil autor v hlavě již několik let, teprve v Horácké galerii, která spravuje několik sochařových děl ve svých sbírkách, našel ideální místo pro její realizaci.

Na výstavě jsou k vidění lamináty, bronzy i reliéfy Karla Hladíka. Linoryty Michala Cihláře budou na jediné téma – zátiší. Výstava končí 30. prosince 2017.

 

 

DSC04699.jpgJosef Prodělal - Fotografie

Výstava fotografií rodáka z Vacenovic u Jaroměřic nad Rokytnou, který letos v listopadu oslaví své 70. narozeniny. Velkou retrospektivní výstavu tohoto autora, mohli již v březnu 2017 spatřit návštěvníci třebíčského zámku.  Nyní máte možnost spatřit jeho dílo v podkroví Horácké galerie do 17. prosince 2017.

 

 

 

 

Martina Janáková a František Janák – SKLO – Studio ve dvou (do 9. prosince 2017)

Iceberg III. 2016.jpgSpolečná výstava manželů Janákových. Jejich díla vznikají v úzké spolupráci, a přesto zůstávají charakteristická pro každého z nich. František patří ke  zkušeným výtvarníkům a je znám i v zahraničí. Martinina sklářská umělecká dráha je sice podstatně kratší, avšak její dílo je čím dál lepší a sebevědomější, což dokazují její úspěchy a ocenění na výstavách. Výstavu najdete v zámeckém sklípku.

 

 

 

 

Výstava prací Dětského ateliéru II. (do 1. října 2017)

plakát_DA2.jpgHorácká galerie vás zve na vernisáž výstavy dětských prací, které vytvořili účastníci výtvarného kroužku Dětský ateliér II. v druhém pololetí školního roku 2016/17. Přijďte se podívat na zajímavé výtvory a různé výtvarné techniky. V případně zájmu, můžete přihlásit svou ratolest na další pololetí. Výstava bude k vidění v Malé galerii.

 

 

 

 

Antonín Kašpar – Strážci (do 1. října 2017)

Poslední večeře.JPGVýstava pražského akademického sochaře Antonína Kašpara, kterou se Horácká galerie téměř po roce opět otevře i do prostor novoměstského parku a bezprostředního okolí zámku. Monumentální díla, jako například „Cesta“ či „Pocta pro Josepha Beyuse,“ budou provázána také se zámeckým nádvořím s instalovaným dílem „Poslední večeře.“

 

 

Antonín Kašpar – Síla deroucí se ven (do 1. října 2017)

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY_Antonín Kašpar.JPGVýstava interiérových prací pražského akademického sochaře Antonína Kašpara, která plynule navazuje na expozici ocelových objektů v parku a okolí zámku. Ke zhlédnutí bude do října 2017 v přízemí Horácké galerie. 

 

 

Irena Stanislavová – Ne-spoutané barvy tónů (do1. října 2017)

a-byt-s-teboua.jpgVýstava díla košické rodačky a držitelky Ceny Světový mistr, která jí byla udělena za mimořádné umělecké výkony a prezentaci české kultury. Její tvorba zahrnuje figurální i abstraktní obrazy, kombinované techniky, ilustrace, kresby, díla pro děti a mnohé další. Vesměs abstraktní polohu této umělkyně můžete spatřit v červeném sále Horácké galerie.

 

 

Antonín Kanta - Světlo Nitra (do 17. září 2017)

kanta2.jpg

Výstavy kreseb žďárského výtvarníka Antonína Kanty při příležitosti jeho 65. narozenin. Ve své tvorbě je Kanta ovlivněn pouze vlastní myslí, náladou, případně se snaží zachytit své vnitřní stavy. Velkou úlohu hraje v jeho tvorbě světlo. Díla tohoto autora mohou nyní spatřit návštěvníci Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě a v obměněné podobě doputuje pak výstava i do Nového Města na Moravě. Ke zhlédnutí je v zámeckém podkroví.

 

 

Jan Štursa - Dar nebes a země (do 10. září 2017)

img_4708.jpgV prostorách roudnické galerie se setkávají dvě zakladatelské osobnosti malířství a sochařství Antonín Slavíček a Jan Štursa.  Výstava vznikla díky partnerské spolupráci Národní galerie v Praze, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem a Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Vedle samotného Štursova díla se představí i unikátní fotografie jeho soch od Tibora Hontyho z archivu Národní galerie. Návštěvníci se v rámci Cyklu Počátky moderny setkají i s dalšími stěžejními díly významných umělců přelomu 19. a 20. století. Výstavu je možné zhlédnout v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem.

 

Fuksa_plakát.jpgZdeněk Fuksa – Grafika  (10. září 2017)

Výstava vybraných děl brněnského malíře a grafika Zdeňka Fuksy, který v letošním roce oslaví význačné půlkulaté jubileum. Jeho tvorba odráží autorovu touhu dobrat se pravé umělecké výpovědi o světě. Díla jsou spjata s vizuálně vnímanou realitou, v jiných případech jde o čistě abstraktní kompozice. Výstava bude v Malé galerii do 10. září 2017.

 

 

Prihel_plakát.jpgDrahomír Prihel – SKLO – ZEM - VESMÍR (do 20. srpna 2017)

Výstava slovenského skláře Drahomíra Prihela. Ve svém díle přirozeně propojuje českou a slovenskou sklářskou tradici. U nás se představí vybranými díly, které ukazují autorovu bohatou imaginaci vycházející z fascinace světa kolem nás – od podmořských hlubin až po vesmír. Výstava bude ke zhlédnutí v zámeckém sklípku.

 

 

 

Ledecký_banner.jpgJonáš Ledecký – Komiksová tvorba (do 9. července 2017)

Horácká galerie a NKZ Nové Město na Moravě připravili výstavu komiksové tvorby českého výtvarníka, kreslíře a hudebníka Jonáše Ledeckého. Již v roce 2009 mu vyšel první komiks s názvem KIWI. S Matyášem Namaiem pak spolupracoval na komiksu DC a Marvel, dále pro vydavatelství Albatros vytvořil komiks o Karlu IV. Jeho díla uvidíte v Malé galerii.

 

 

výřez na web.jpgLadislav Kukla - Hvězdné nebe (do 4. června 2017)

Horácká galerie vás zve na výstavu pražského rodáka, který žije v současné době v Jihlavě, malíře Ladislava Kukly. Tento umělec prošel takřka padesátiletou uměleckou cestou. Díla jež tvoří obsahují prvky humoru, jindy jsou sarkastická, poetická, někdy dokonce tragická. Často pracuje s motivem kruhu, který vnímá jako dokonalý tvar. Jeho obrazy můžete zhlédnout v červeném sále.

 

výřez na web.jpgJosef Březina - Poutník krajinou (do 4. června 2017)

Josef Březina je členem Třebíčského fotografického sdružení TREFOS o.s. Fotografuje již od svých patnácti let, kdy se rozhodl následovat otcova příkladu. Jeho pohled na přírodu má v sobě i duchovní, spirituální rozměr. Často podniká jednodenní cesty i mnohadenní expedice. Díla tohoto umělce najdete na zámecké arkádě, na zámecké chodbě a v malé galerii.

 

výřez na web.jpgPhotographia Natura 2016 (do 12. března 2017)

Výsledky třináctého ročníku foto soutěže Photographia Natura 2016. Ústředním tématem tohoto ročníku budou ptáci. Vítězné snímky a řadu dalších soutěžních fotografií můžete nyní zhlédnout v červeném sále Horácké galerie. Výstava je navíc doplněna expozicí ptačích budek s doprovodným textem. Přijďte tedy nahlédnout do světa ptactva, potěšit oko, nebo se dokonce poučit.

 

výřez na web.jpgDětský ateliér – výstava prací (do 26. února 2017)

Výstava děl malých umělců, kteří navštěvují Dětský ateliér Horácké galerie. Tento kurz pro děti od 7 do 11 let probíhá každý čtvrtek pod vedením lektorů z Horácké galerie. Během jednotlivých setkání si děti vyzkoušeli řadu výtvarných technik i uměleckých stylů. Hlavním úkolem ateliéru je probudit v dětech touhu po poznávání a tvoření. Žádné výtvarné nadání není nutné, jen chuť zkusit něco nového.

 

výřez na web.jpgHynek Luňák - Retrospektiva (do 17.dubna 2017)

Výstava třebíčského malíře a grafika, který by se v roce 2016 dožil 90. let. Díla tohoto autora měli návštěvníci Horácké galerie možnost zhlédnout již na několika kolektivních výstavách. Tentokrát se bude jednat o samostatnou výstavu v zámeckém podkroví.

 

 

plakát_Gymnázium.jpg

Práce studentů Gymnázia Vincence Makovského

Studentská výstava k 50. výročí úmrtí V. Makovského, inspirovaná expozicí tohoto slavného novoměstského rodáka, která je umístěna v Horácké galerii. Výstava je k vidění na zámecké chodbě.

 

 

 

 

 

 

ivaNA MĚKOtová - vzTAHY (do 22 prosince 2016)

Měkotová_banner.jpgVýtvarnice ze Světlé nad Sázavou Ivana Měkotová se představí svými hravými pastely v Malé galerii. Obrazy, znázorňující obvykle banální životní situace, jsou pojaté jako divadelní scéna se skrumáží na první pohled nesouvisejících postav a předmětů. Při bližším zkoumání lze ale ze znázorněných věcí vyčíst celý příběh. Nápovědou pro diváka je rovněž výstižný název dotvářející každé z děl. Výstava plasticky působících pastelů nese název vzTAHY a bude k vidění do 22. 12. 2016. Vystavená díla bude možné rovněž zakoupit.

 

Jiří Stach – Natura Magica (do 29. ledna 2017)

Stach_banner.jpgPražský fotograf oceněný titulem „Osobnost fotografie roku 2006“. Fotografii vystudoval na FAMU. V šedesátých letech získal místo fotografa v barrandovských ateliérech. Fotografoval při natáčení obou filmů, jež získaly Oscara: Obchod na korze (1965) a Ostře sledované vlaky (1966). Vlastní fotografické dílo vzniklo mezi lety 1975 až 2005. Analogové černobílé snímky, některé pořízené camerou obscurou, jiné pečlivě komponované z několika negativů, zprostředkovávají autorovo surrealistické vidění okolního světa. Organické tvary zeleniny se proměňují ve vesmírná tělesa. Fotografická zátiší zachycují předměty v letu.

 

Irena Armutidisová /Josef Rossí – Místa činů (do 18. prosince 2016)

MÍSTO ČINŮ Rossí Armutidis.jpgVýstava Místo činů je setkáním dvojice zdánlivě rozdílných mladých umělců, Ireny Armutidisové a Josefa Rossi. Armutidisové vystudovala figurální sochařství a její tvorba vychází zejména z klasické figurální kompozice. Zabývá se animální a figurální portrétní tématikou. Malíř Josef Rossi využívá tradiční umělecké postupy. Jeho obrazy jsou škálou tónů šedi, kterou občas prolamuje žlutá barva. Expresivně pojatý prostor se mění v imaginární místo, jindy se stává periferií města. Výstavu bude možné zhlédnout do 18. prosince 2016 v červeném sále.

 

 

Václav Malina - Od imprese k abstrakci (do 11. prosince 2016)

Malina_banner.jpgVýstava plzeňského malíře Václava Maliny (*1950) je reprízou výstavy z Galerie výtvarného umění v Náchodě a představuje autorovo dílo za posledních dvacet let. Václav Malina je znám rovněž jako pedagog, výtvarný publicista a ředitel Galerie města Plzně v letech 2000 – 2009.

 

 

 

Miroslav Štolfa - Malý formát (do 30. října 2016)

Štolfa_banner.jpg

Brněnský výtvarník Miroslav Štolfa se v Horácké galerii tentokrát představí s cyklem drobných komorních kreseb. Malý formát umožňuje rychleji zachytit pohyb imaginace a je důkazem bohaté fantazie. Autorova tvorba je výjimečná nepřeberným množstvím motivů, které se nikdy neopakují. O tom se můžete přesvědčit i na výstavě, jež bude k vidění v Malé galerii Horácké galerie do 30. 10. 2016.

 

 

Martin Zálešák – Kresby (do 16. října 2016)

Zálešák_banner.jpg

Pro akademického malíře Martina Zálešáka je charakteristická hluboká láska k přírodě, jež se odráží i v jeho dokonalých kresbách. Pečlivě promalované části rostlin a plodů, nevšední perspektiva, černobílé valéry i barevné linie autorových obrazů přimějí diváka pozorněji vnímat krásu krajiny i jejích detailů, které v dnešní uspěchané době tak často opomíjíme.

 

 

Ivan Kříž - Pře hřebíků přeje hře (do 25. září 2016)

Kříž_banner.jpg

Výstava brněnského výtvarníka Ivana Kříže. Autorovou inspirací jsou porůznu nalezené materiály, z nichž posléze vytváří prostorové objekty a reliéfy. Základním materiálem je obvykle dřevo pobité rozličnými typy hřebíků a kovů. Vbíjením, šroubováním či zahlubováním jsou vytvářeny linie, vystouplé reliéfy i struktury. Jednotlivé prvky ožívají v pestrých kompozicích, nenudí jednoduchostí a překvapí hravostí.

 

František Vízner - Sklo /Miroslav Matoušek - Fotografie (do 25. září 2016)

banner 2.jpgVýstava sklářského výtvarníka Františka Víznera k jeho nedožitým 80. narozeninám a fotografa Miroslava Matouška, který by v letošním roce oslavil 90. narozeniny, představí rigorózní výběr děl ze sbírek Horácké galerie. Výstava obou autorů významně spjatých s  naším regionem bude k vidění v Červeném sále. 

 

 

Jan Vičar - Afrika (do 4. září 2016)

Vičar_banner.jpg

Výtvarná tvorba Jana Vičara, spojená s umělcovými pobyty v Africe. Jedná se o průřez grafickou tvorbou, kresbami i autorovou etnografickou sbírkou s africkou tematikou. Výstava je doplněna o etnografickou sbírku pozapomenutého sochaře F. V. Foita, rovněž úzce spjatého s Afrikou, ze sbírky Muzea Vysočiny v Telči.

 

 

Václav Hradecký - Introspektiva (do 28. srpna 2016)

Hradecký_banner660x220.jpg

Výstava Introspektiva ukazuje cestu, kterou autor ušel od uplynulé výstavy v roce 2012 a představuje směr, jímž se chce nadále ubírat. Václav Hradecký opustil kreslený humor a zvážněl v obrazech s tajemnými postavami navozujícími náladu a příběh, který si divák může doplnit podle toho, jak na něho dané dílo působí. Srdečně Vás zveme k prohlídce maleb a jak říká sám autor: „zkuste najít vlastní verzi jejich smyslu.“

 

 

Ladislav Martínek - Kresby (do 31. července 2016)

Martínek_banner660x220.jpgHorácká galerie vás zve na výstavu kreseb Ladislava Martínka(1926 – 1987). Díla, jenž pochází ze sbírek Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, mají připomenout autorovo nedožité 90. výročí narození. Tento rodák z Bratislavy je znám pro širokou veřejnost zejména skrze svou sochařskou tvorbu, avšak ani jeho kresby nesmí zůstat bez povšimnutí.

 

 

Karel IV. - a jeho doba (do 26. června 2016, resp. 30. října 2016)

Karel IV._banner660x220.jpgOd úterý 5. dubna 2016 je v Malé galerii HG k vidění výstava původních fotografií Alexandra Paula ze 40. let 20. století s podtitulem Karel IV. a jeho doba. Instalaci tvoří osmdesát fotografií z edice Documenta Bohemiae Artis Phototypica. Výstavu připravil Archiv atelieru Paul pro prostory Křížové chodby Karolina Univerzity Karlovy v Praze. Výstava v novoměstské galerii končí 26. června 2016.

Druhou výstavou spojenou s tímto významným panovníkem je komorní instalace návrhu plastiky od Karla Pokorného pro Karolinum. Kromě doprovodných textů o Karlu IV. je přiblížena i osobnost sochaře Karla Pokorného, od jehož narození v letošním roce uplynulo 125 let. Vzhledem k tomu, že Horácká galerie spravuje část pozůstalosti tohoto umělce, je výstava instalována z vlastních sbírek. Navštívit ji můžete až do 30. října 2016. 

 

Jiří Židlický - Kresby (do 29. května 2016)

Židlický_banner660x220.jpgVýstava kreseb novoměstského malíře a myslivce Jiřího Židlického. Umělec je znám především jako malíř zvěře, lesních interiérů a přírody, kterou byl fascinován již od útlého dětství. Na zámecké arkádě bude představena asi padesátka kreseb zachycující krajinu Novoměstska. Jde o kresby ze soukromé sbírky a výstava trvající do 29. května 2016 bude také prodejní.

 

 

Pavel Matuška - Usmívání (do 7. května 2016)

banner_matuška 660x220.jpgVýtvarník Pavel Matuška pochází z Třebechovic pod Orebem, kde žije a tvoří. Patří k významným českým tvůrcům kresleného humoru, avšak kromě toho se věnuje humorné malbě, řezbě a reklamní grafice. Publikoval v mnoha českých novinách a časopisech a také ve švýcarském Nebelspalteru, ilustroval několik knih a za svoji tvorbu získal řadu ocenění. Kreslenému humoru dodal nový rozměr – převádí ho na malovaná plátna. S lehkou ironií a humorem sobě vlastním vyvolává na tvářích diváků úsměv. I proto nesou dvě autorovy monografie a stejně tak i výstava, uváděná od 11. 2. v Horácké galerii, příznačný název Usmívání.

 

Romana Rotterová - Cesta (do 24. dubna 2016)

RRotterová_banner660x220.jpgetrospektivní tvorbu pražské autorky Romany Rotterové představila Horácká galerie v Novém Městě na Moravě jako svoji první letošní výstavu. Přestože se autorka narodila v sochařské rodině a později studovala v ateliéru sochařky Mary Duras-Kopf, žákyně Jana Štursy, její dílo je u nás doposud opomíjené. 

 

 

 

Photographia Natura 2015 (do 27.března 2016)

banner_photographia660x220.jpgVýsledky dvanáctého ročníku fotosoutěže Photographia Natura 2015. Muzeum Vysočiny v Jihlavě vybíralo ze 422 fotografií od 89 autorů.  Všechny došlé snímky měly jedno společné téma a tím byla voda. V Horácké galerii vystavila padesátku těchto fotografií, včetně trojice vítězných snímků. V letošním roce hned první dvě místa obsadila jihlavská soutěžící Jaroslava Melicharová se snímky Démanty rosy a Po dešti. Třetí v pořadí opět skončil Michal Delín z Hybrálce se snímkem Velmi tichá domácnost.

 

Pavel Čech - Tajná přání (do 31. ledna 2016)

Brněnský ilustrátor a malíř Pavel Čech odhaluje ve výběru ilustrací z patnácti autorských knih svá tajná přání. Výstava je doplněna i o malířskou tvorbu a ukázku knih. Po celou dobu trvání výstavy je možné si zakoupit vybrané tituly a kalendář na rok 2016.

www.pavelcech.wz.cz

 

 

Jindřich Boška (do 31. ledna 2016)

Horácká galerie vás zve na výstavu jihlavského malíře a grafika Jindřicha Bošky. Výstava bude k vidění do 31. ledna 2016 v zámecké arkádě a je věnována umělci k 85. narozeninám. Výstava zahrnuje převážně autorské alchymáže, ale také pastely.

 

 

 

Jindřich Zezula - výběr z díla (do konce roku 2015)

Výstava nabízí více jak třicet malířských děl žďárského malíře a prvního ředitele Horácké galerie. Výstavě jsou vyčleněny dvě místnosti stálé malířské expozice a  jsou zde zastoupena díla ze soukromých sbírek i majetku HG. Výstava potrvá do října letošního roku.

 

 

Mistr Jan Hus roku 1415 a 600 let poté (do 29. listopadu 2015)

Putovní výstava věnovaná osobnosti Mistra Jana Husa k 600. výročí jeho smrti. Expozici tvoří textově obrazové panely vztahující se k životu a dílu tohoto mučedníka.

 

 

 

 

Jiří Vincenc Slavíček - Krajina ve mně (do 15. listopadu 2015)

Rozsáhlá novoměstská výstava představuje více jako padesát expresivních a technicky velmi osobitě pojatých olejomaleb, které jsou inspirovány Žďárskými vrchy. Celá výstava je věnována autorovým rodičům Libuši Slavíčkové (roz. Kuncové) z Nového Města na Moravě a Vincenci Slavíčkovi z Moravských Křižánek.

 

 

Sdružení keramiků Brno (do 8. listopadu 2015)

Výstava keramických objektů inspirovaná židovskou tematikou a starozákonními motivy. Výstava v zámeckém sklípku nabízí objekty autorů ze Sdružení keramiků Brno jako je Tamara Divíšková, Jana Jano, Klára Adamová, Prokop Veselý a další. Výstava je věnována obětem ŠOA.

 

 

 

Pohled do ateliérů

Výstava v rámci Dnů otevřených ateliérů, které proběhnou v Kraji Vysočina 3. a 4. října 2015 se v HG představí následující autoři: Martin Dobrovolný, Petr Fafílek, Antonín Kanta, Eliška Matoušová, Mirka Špačková, Libuše Zítková

 

 

 

Židovské památky Kraje Vysočina (do 4. října 2015)

Výstava nabízí skrze fotografie přehled o všech židovských památkách v našem kraji. Je uspořádána dle jednotlivých lokalit a mapuje i případné rekonstrukce.

 

 

 

 

Kontinuita – kovaná plastika (do 20. září 2015)

Generační setkání umělecké kovářské tvorby Pavla Tasovského a jeho syna Pavla Tasovského mladšího. Výstava probíhá nejen v prostorách Malé galerie a nádvoří HG, ale také v parku na Vratislavově náměstí.
 

www.tasovsky.com

 

 

Inspirace – Fotografie Josefa Fantury (do 20. září 2015)

Výstava aktů hodonínského fotografa Josefa Fantury. Na výstavě je k vidění přes třicet černobílých uměleckých ženských aktů, které hodonínský fotograf ve svých snímcích obohacuje o různé struktury a drapérie.

 

 

 

Poklady Vysočiny (do 30. srpna 2015)

Netradiční putovní výstava skvostů depozitářů. Výběr toho nejlepšího, co nabízejí depozitáře muzeí a galerií napříč celou Vysočinou, včetně představení každodennosti i zajímavostí muzejní práce a přiblížení smyslu existence muzeí a galerií.

www.poklady-vysociny.cz

 

 

Mirka Špačková – Commedia dell´Arte (do 30. srpna 2015)

Výstava nabízí současnou sochařskou tvorbu sochařky Miroslavy Špačkové, inspirovanou postavami italského divadla.

 

 

 

 

 

Vilém Reichmann - Retrospektiva (do 21. června 2015)

Retrospektivní výstava brněnského fotografa, malíře a člena skupiny Ra Viléma Reichmanna, jehož dílo zaujímá zásadní postavení v surrealistické linii české fotografie. Výstavu tvoří necelých čtyřicet černobílých fotografií zahrnující ukázku z cyklů Metamorfózy, Dvojice, nechybí mezi nimi ani cyklus Českomoravská vrchovina a Nezvalova Svratka.

 

 

Vstoupit do obrazu (do 24. května 2015)

Krajinný ekolog doc. Ing. Jan Lacina, CSc. putuje a znovunalézá zobrazovaná místa tradičních krajinářů Vysočiny, jako například Josefa Jambora, Oldřicha Blažíčka, Rudolfa Hanycha a dalších.

 

 

 

Bohumil Puchýř /1914 - 1985/ (do 17. května 2015)

Výběr z malířského díla novoměstského rodáka k umělcovu loňskému 100. výročí narození. Výstava necelé čtyřicítky maleb zachycuje celoroční motivy z Novoměstska, konkrétně z okolí Studnic, Blatin a Křižánek. Mezi zobrazovanými tématy nechybí ani vysočinská flóra v podobě květinových zátiší, ale i zachycení lesních interiérů, stromových alejí, kvetoucích janovců a jeřabinových stromů.

 

 

Photographia Natura 2014 (do 5. dubna 2015)

Repríza jihlavské výstavy fotografií na téma Staré cesty, úvozy, aleje a pěšiny ze soutěže, kterou již pojedenácté vyhlásilo Muzeum Vysočiny v Jihlavě.

 

 

 

 

Kovové variace (do 29. března 2015)

Studentská výstava, prezentující umělecko-řemeslné zpracování kovů skrze práce studentů SPŠ v Třebíči.

www.spst.cz

 

 

 

Hlavně hravě (do 22. února 2015)

Hravá výstava ateliéru Design a vizuální komunikace Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín, ke zhlédnutí jsou práce a návrhy produktového a grafického designu studentů školy z posledních dvou let.

 

 

 

 

Josef Toufar – kněz a mučedník z Číhoště (do 22. února 2015)

Výstava vycházející z knihy Miloše Doležala „Jako bychom dnes zemřít měli“, věnovaná mučedníkovi a římskokatolickému knězi, který byl v roce 1950 neprávem obviněn z tzv. Číhošťského zázraku.

 

 

 

Daniel Reynek – fotografie / Jiří Reynek – překlady (do 8. února 2015)

Vzpomínka za uzavřeným dílem a osudem Jiřího a Daniela Reynkových - synů Bohuslava Reynka. Na výstavě jsou kromě fotografií z milovaného Petrkova, zastoupeny i fotografie obou bratrů i překladatelská tvorba.

 

 

 

Leonard Rotter - akvarely, sochy (do 11. ledna 2015)

Výstava sochaře, řezbáře a malíře Leonarda Rottera /1895-1963/, na které je vystaven výběr malebných akvarelů staré Prahy, doplněný o autorovu sochařskou tvorbu.

 

 

 

 

Jan Buchta - Sochy (do 11. ledna 2015)

Současná tvorba hodonínského sochaře, výtvarníka a pedagoga Jana Buchty. Jeho umělecké spektrum je svým zaměřením široké, v portfoliu tak můžete najít jak kresby, tak fotografie, ale i grafické návrhy. HG na výstavě představuje Buchtovy stylizované objekty, které tvoří z různých materiálů.

www.janbuchta.wz.cz

 

 

Bylinky z čertovy zahrádky (listopad - prosinec 2014)

Černobílé i barevné ilustrace rostlin akademického malíře Pavla Lisého k Naučnému slovníku zemědělskému, výstava je navíc provoněná skutečnými bylinkami, které během celého roku na Vysočině rostou.