Vyhledat v textu

Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > Expozice a výstavy > Probíhající výstavy

Probíhající výstavy:  

Photographia Natura 2020 

Tématem sedmnáctého ročníku fotosoutěže pořádané Muzeem Vysočiny Jihlava bylo téma Interakce v přírodě. Přihlásilo se 161 soutěžících fotografií od 33 autorů ze 17 obcí a měst z území celé republiky. Zvítězila fotografie Hodování od Jaroslavy Melicharové z Jihlavy. Na druhém místě se umístil snímek Já chci taky Jaroslava Hedbávného z Třebíče a třetí místo získal opět jihlavský autor Pavel Zach se snímkem U rybníka. V Horácké galerii vám představíme šedesát nejlepších a nejzajímavějších fotografií, výstavu si můžete prohlédnou i on-line na našich webových stránkách.

banner natura.jpg

 
Čestmír Suška - Sochy pod novoměstskou oblohou

První ročník sochařské přehlídky Sochy pod novoměstskou oblohou, který společně organizují Nové Město na Moravě a Horácká galerie v Novém Městě na Moravě. Ambicí projektu je každý druhý rok oživit sochami exteriér města a představit žijící umělecké osobnosti. Vidím v tom symbolické pokračování zdejší sochařské tradice (ke zdejším rodákům patří například sochaři Jan Štursa a Vincenc Makovský), možnost nabídnout jedinečný pohled na veřejný prostor a vyvolat diskusi o jeho proměnách a nových požadavcích. Je mým neskromným přáním, aby milovníci umění jezdili do Nového Města na Moravě za sochami pravidelně a se stejným nadšením, jako například jezdí za moderním uměním na Bienále do italských Benátek,“ říká Věra Staňková, ředitelka Horácké galerie. Partnery projektu jsou firmy WAPA s.r.o. a PKS stavby a.s.

suska animace.png

Paperback III

Paperback III připravil kurátor Jakub Orel Tomáš, který oslovil šest mladých umělců ze seskupení Paperback, jenž se zformovalo v roce 2012 z absolventů Ateliéru papír a kniha Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Tento ateliér založil a třináct let vedl J. H. Kocman. Julie Kačerovská, Tomáš Rybníček, Jan Slivka, Veronika Zábršová Horáková, Kateřina Zemanová a Jakub Horský (jako host) nahlíží v Malé galerii na papír z různých úhlů pohledu a svou tvorbou reflektují umělecké kategorie Paper Art a autorská kniha (Artist ´s Book), které pojímají knihu a papír jako platformu pro volnou tvorbu.

Paperback III next.jpg

Vcházení do krajinomalby a krajinářské fotografie

 

Výstava Vcházení do krajinomalby a fotografie (západ Moravy a přilehlé Čechy) představí část výsledků projektu Technologické agentury ČR TL02000222 Podpora turistického ruchu vcházením do krajinomalby a fotografie. Projekt je založen na dohledávání míst pořízení krajinomaleb a fotografií, zhotovení srovnávacích fotografií a interpretaci změn krajiny s použitím mapových a literárních pramenů. Stejnojmenná výstava jako v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě, ale s regionálně odlišným záběrem proběhne v roce 2022 také v Podhoráckém muzeu v Předklášteří.

Zatímco jsou změny krajiny obvykle studovány s pomocí starých a novějších map, či leteckých a družicových snímků, využívá zmíněný projekt navíc ještě poznatky o výskytu a rozšíření rostlin, a především pak obrazové dokumenty – krajinomalby, grafiky a fotografie díky jejich divácké či čtenářské atraktivitě. Některé realistické malby a grafiky, popř. staré fotografie, nám zanechaly svědectví o způsobech využívání krajiny v minulosti, o typech rostlinných společenstev, někdy dokonce i o konkrétních druzích rostlin, které je možné v obrazech identifikovat. Poněvadž je vegetace nejnápadnějším, a navíc v závislosti na hospodaření proměnlivým prvkem krajiny, byly změny krajiny interpretovány také z hlediska změn flóry.

Oblastí zájmu, jíž se výstava v Horácké galerii v Novém městě na Moravě věnuje, je Českomoravská vrchovina s malým odbočením do Orlických hor a jejich podhůří. Na Vysočině může návštěvník nahlédnout např. do obrazů Josefa Jambora, Rudolfa Hanycha, v jednotlivých příkladech i Františka Richtera, Gustava Porše, Jiřího Heřmana, Otakara Kubína, Aloise Lukáška. Několik příkladů grafik Vladimíra Šindlera připomene Korouhev a Telecí. Grafiky Michaela Floriana návštěvníka zavedou do kraje od Staré Říše, přes Telč až po Dačice. Ke zkoumání změn východočeské krajiny bylo „vcházeno“ do obrazů Antonína Slavíčka, Jana Trampoty, Václava Koutského a Jindřicha Šimka. Shlédnout detaily proměny krajiny v okolí Ústí nad Orlicí umožní obrazy Jana Křtitele Kunstovného a Jiřího Kobrleho.

Projekt je podporován Technologickou agenturou České republiky a řešitelskými institucemi, mezi nimiž jsou:

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Mendelova univerzita v Brně

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Spoluúčast na přípravě výstavy: Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum

 

Poděkování patří Jaromíru Černému, Heleně Grycové Benešové, Magdaleně Křenkové, Vítu Křesadlovi, Ladislavu Linkovi, Václavu Okurkovi, Sylvě Tesařové, Miladě Zelené a dalším obyvatelům a zastupitelům obcí, z jejichž katastrů záběry obrazů pocházejí. Pomohli s identifikací míst a dílčích objektů a poskytli další cenné informace.

 

Petr Halas

banner krajina.jpg

Josef Klimeš - Rovnováha

Nová dlouhodobá expozice sochaře Josefa Klimeše prezentuje široký záběr autorovy tvorby přes torza lidského těla (např. Žena země, 1982), pozdější inspiraci v antických bájích a biblických příbězích (např. Pyramus a Thisbé, 1998, Jeremiáš, 1992) i portrétní tvorbu (Antonín Matějček, Winston Churchill a další). Ve videoprezentaci jsou promítány fotografie autorových monumentálních realizací, k vidění je například největší realizace s názvem Rovnováha na Barrandovském mostě v Praze. Výstavu doplňují také autorovy kresby uhlem.

Jaroslav Svoboda - výběr z díla 

Zámecká mansarda se po půl roce opět otevírá návštěvníkům.  Expozici škrdlovického skla nahradila díla sklářského výtvarníka Jaroslava Svobody. Jde především o autorské a sympoziální objekty i věci z autorských kolekcí, které tvořil jak před rokem 1989 ve Škrdlovicích, tak ve své soukromé sklárně v Karlově. Retrospektivní výstava volně navazuje na rozsáhlou výstavu Skleněný svět Jaroslava Svobody, která se uskutečnila v roce v květnu roku 2014 v Bratislavě a  Horácká galerie se na jejím vzniku podílela.

www.ags-svoboda.cz

Těšíme se na vás v Horácké galerii.