Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > INFORMACE PATKA > Archiv > 2006

2006

Tomáš Rossí

10. října 2006 – 4. února 2007

Do výtvarného kolbiště vstoupil začátkem 80. let minulého století. Pracoval v rozměrných formátech s výraznou barevností. V dalších letech se jeho styl zjemňuje, do obrazů vkládá svůj zemitý humor. V současnosti klade důraz na velmi čistou barevnost zářících tónů, barvy přirovnává Rossího obrazy k barevným ručně tkaným kobercům gabbe, praným v křišťálových vodách horských potoků či řek.

 

Jindřich Boška – Ohlédnutí

10. října – 30. prosince 2006                                                                        Osobitou Boškovu tvorbu ovlivnily dvě okolnosti, které se sešly v příhodném okamžiku – novátorský duch 60. let a odkaz řemeslné tradice rodu Bošků. Atmosféru rodinné malířské firmy, která ze zaměřila na secesní ornamentální výzdobu a písmomalířství, nasával Jindřich Boška od útlého mládí. Bylo proto příznačné, že v období, kdy se témata dosud ležící na okraji zájmu znovu dostávala do zorného úhlu uměleckých disciplin, se s důvěrou vrátil do dětství a pokusil se ornament vymanit ze zažitého stereotypu pouhé dekorativní ozdoby a dát mu umělecký rozměr. Experimentoval s různými grafickými a malířskými technikami i materiály. Jeho autorským přínosem je nová grafická technika, kterou nazval papirex.

 

Milan Nestrojil a Zdeněk Štajnc – Koláže a kresby

10. září – 19. listopadu 2006

Oba spolupracující výtvarníci jsou členy legendární třebíčské Skupiny 4, která letos „oslaví“ 40 let výtvarné aktivity. Milan Nestrojil využívá pro jednu ze svých výtvarných poloh pestrou nabídku obrazových předloh, které přináší dnešní doba. Koláží tak reaguje na konkrétní reálie banality, reklamy, erotiky …A na jeho koláže z tištěných obrázků navazuje Zdeněk Štajnc, zabývající se konceptuálním uměním a lettrismem. Překrývá alchymáží upravené plochy ručně psaným automatickým textem, zkoumá jak působí výtvarná realizace s jediným slovem, stejně jako různá propojení elementů v partiturách, mapách a grafech. Programové setkání postupů, jež Milan Nestrojil a Zdeněk Štajnc užívají, vede k e vzniku úplně nových estetických i významových kontextů. 

 

Rudolf Hanych – Malířská tvorba

16. června – 1. října 2006                                                                            Svratecký rodák byl celým svým životem spjat s Vysočinou. Svou tvorbou se snažil podat pravdivé svědectví o této krajině, zobrazoval její malebnost ve všech ročních obdobích v bohaté škále hnědých, šedých a fialových barev. Neustále se vracel na svá oblíbená místa a vždy v nich našel něco nového, dříve nespatřeného.

 

Jan Svoboda – Pod andělským dohledem (především obrazy)

10. června – 24.září 2006

Typickým rysem Svobodova výtvarného projevu je abstrahování postav a předmětů do prostých symbolů a znaků, vytvářených zdánlivě dětským rukopisem a humornou zkratkou; tlumená barevnost umocňuje meditativní dojem. Ke svému jménu rád používá „predikát“ malíř z Radňovic, kde žije se svou rodinou a kde maluje své obrazy.

 

Listování grafickou sbírkou (F – K)

Červen – srpen 2006

V letních měsících bude opět v zámecké arkádě instalována výstava z grafické sbírky Horácké galerie. K prohlédnutí jsou grafické listy českých výtvarníků: Zdeňka Fuksy, Josefa Jambora, Romana Havlíka, Jana Holoubka, Josefa Istlera, Radany Jarabáčkové, Maryčky Klimovičové, Vladimíra Kokolii a Vladimíra Komárka, proto druhá část instalace z grafické sbírky nese označení (F – K).

 

Pavel Tasovský – Kované objekty

21. května  – 29. října 2006

Volná tvorba Tasovského se vyhýbá současným abstraktním excesům i módním alternativám. Základním rysem jeho tvorby je především přemýšlivost a pečlivost výběru témat s vyloučením faktoru náhody či experimentu. Své kované objekty zpracovává do „měkkých tvarů“ a surrealisticky laděných forem, charakteristickými prvky tvorby jsou přirozený smysl pro humor, neskrývaná hravost a osobitá grotesknost, které oživují plastiky ptáků, bizarních strojů i parafráze bytových doplňků.

 

Ladislav Martínek – Prométheova vzpoura

21. května – 29. října 2006

Na velké symbolické figuře Prométhea začal Ladislav Martínek pracovat v roce 1984. Východiskem jejího prostorového rozvržení se stal motiv běžící postavy, jakoby stravované vnitřním žárem – Prométheus přináší lidstvu oheň. A pak se čas zastavil a tělo ustrnulo uprostřed pohybu. Máme před očima ztělesnění svobodné volby, vědomého činu s přijetím všech jeho budoucích následků. Komorní výstava je instalována k umělcovým nedožitým osmdesátým narozeninám.

 

Jiří Šindler – Grafika, ilustrace, kaligrafie

9. dubna – 28. května 2006

Šindlerovy ilustrace nedoprovázejí pouze literární texty, ale představují nezávislá výtvarná díla žijící ve shodě – nikoli v podřízenosti – s obsahem a duchem knihy. U grafiky precizně využívá možnosti dřevořezu a dřevorytu k vyjádření obsahu a estetického účinku. Písmem vyjadřuje způsob myšlení, hledá působivý kaligrafický tvar, který je schopen vyvolat celou škálu dojmů ještě dříve, než se čtenář seznámí se slovním obsahem knihy. 

 

Krajina jako odraz fotografovy duše

9. dubna – 28. května 2006

Kolektivní výstava fotografií pořádaná Asociací profesionálních fotografů ČR. Sjednocujícím prvkem je myšlenková rovina, kdy krajinu můžeme považovat za jakousi obálku, do které autoři ukládají své myšlenky a pocity a posílají ji k divákovi. Jedna se o kolekci fotografii se subjektivním pohledem do sebe – s pomocí krajiny a na světlo citlivé emulze. V průběhu výstavy (ve dnech 26. - 28. května) se uskuteční Fotografický workshop Krajina – společná akce Horácké galerie a internetové firmy FotoAparát.cz a profesionálního fotografa Rudolfa Junga. Více informací získáte na adrese WWW. Obě akce, jak výstava, tak i workshop, jsou pořádány jako pocta fotografovi Miroslavu Matouškovi a jeho celoživotnímu dílu.

 

Cyril Urban – Malba, kresba, grafika

2. února – 23. dubna 2006

Malířské a grafické dílo Cyrila Urbana uzrávalo v ústraní břeclavského ateliéru. Pro vyjádření základních souvztažností používal nejjednodušší výtvarné prostředky – bod, čáru, plochu, elementární geometrické formy a nevázanou kompozici, odpovídající svobodné fantazii. Obrazy Cyrila Urbana, to jsou pohledy do duše člověka žijícího v bouřlivém století.

 

Miroslav Bravenec – Frotáže, grafika

13. ledna – 2. dubna 2006                                                                                 Nejvíce impulsů k tvorbě čerpá z venkovského prostředí – žije v Čejči na Moravě. Věnuje se nejrůznějším grafickým technikám. V poslední době se zaměřil na velkoplošné frotáže kombinované s muchláží. O své zkušenosti a talent se dělí se studenty Střední školy uměleckých řemesel v Brně. Srdcem je sportovec a velký fanda fotbalu.

 

Miroslav Matoušek – Fotografické dílo

Říjen 2005 – březen 2006                                                                          “Začátkem nového tisíciletí se uzavřela aktivní fotografická tvorba poetického Tvořitele vysočinské krajiny, experimentátora s brilantní technikou, jak sám o sobě říká „sugestivního lyrika“, autora nových prostorových dimenzí, se smyslem pro rytmus, citem pro světlo. Zároveň tvůrce fantaskních surrealistických metamorfóz, lyrických abstrakcí, jednoduše řečeno básníka obrazu.“… Miro Myška, Brno v lednu 2005.