Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > Edukační programy > Edukační programy pro školy > Edukační programy pro MŠ

Edukační programy pro MŠ

MĚKKÝ OBRAZ K ZABYDLENÍ
Edukační program pro MŠ a pro první a druhou třídu ZŠ k výstavě Fibre Art Space
od 4. 9. – 22. 9. 2023 v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě

Barevné nitě nás provedou domem i výstavou, budou určovat náš pohyb. Děti si přinesou na program oblíbeného plyšáka či hračku a najdou pro něj vhodné místo, ve skupinové instalaci nebo individuálně. Projdeme si výstavu a připomeneme si způsoby, jakými se dá vlna či textil zpracovávat. Sami se staneme jehlou či nití. Ze zbytkových látek vytvoříme postýlky a úkryty pro přinesené hračky, vzájemně se navštěvujeme. Zbude-li čas, vytvoříme z látek a vln jeden velký společný obraz v prostoru galerie, který opět můžou zabydlet i hračky.

Délka trvání: 60 min
Kontakt pro objednání a více info: edukator@horackagalerie.cz
Cena: 50 Kč za žáka
Vzdělávací záměr: rozvíjení haptické zkušenosti a práce s materiálem v prostoru, tělesné vyjádření praktické činnosti, téma můj svět ve světě venkovním a v kontextu osobních světů ostatních
Vzdělávací oblasti: Dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika
Vzdělávací oblast ZŠ: člověk a jeho svět, umění a kultura / Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova

textil edu.jpg

KŮŽE SOCHY

Edukační program pro MŠ
k venkovní výstavě Sochy pod novoměstskou oblohou 2023 – Jan Hendrych
od 30. 5. 2023 v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě

Má socha kůži? Jakou může mít strukturu? A co naše vlastní kůže, jaká je a co se s ní dá udělat? K čemu nám je? Nové sochy na náměstí jsou neobvyklé nejen tím, jak vypadají, ale právě i svými povrchy. Prozkoumáme kůži soch a také struktury dalších objektů a předmětů v blízkém okolí. Vytvoříme si vzorkovník s reliéfy a určitě se i naladíme na pocity uvnitř vlastní kůže!

Délka trvání: 60 min
Kontakt pro objednání a více info: edukator@horackagalerie.cz
Cena: 50 Kč za žáka
Vzdělávací záměr: rozvíjení haptické zkušenosti a modelace, důraz na smyslové vnímání, rozvoj představivosti a vztahu k obyčejným věcem a jejich estetice, vyjádření pocitů tělem a výrazem

 ořez2.jpg

HLAVA NEHLAVA

Edukační program ke stálé expozici
OBSAHEM K FORMĚ. VINCENC MAKOVSKÝ (1900-1966)
od června 2023 v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě

Jaké části má naše hlava a k čemu je používáme? Jaké pocity můžeme výrazem ve tváři vyjádřit? A co řeč těla, u lidí i u soch? To vše společně prozkoumáme. Pomůžou nám v tom i sochy Vincence Makovského. Sochařským hlavám pak vymyslíme nová krásná těla a podíváme se do sochařského ateliéru. Pokud zbude čas, doplníme ho o vlastní výtvory z pravé sochařské hlíny.

Délka trvání: 60 min
Kontakt pro objednání a více info: edukator@horackagalerie.cz
Cena: 50 Kč za žáka

Vzhledem k tomu, že sochařská expozice je prostorově nevstřícná vůči většímu počtu lidí, prosíme, pokud možno, o menší počty dětí na programu. 
Vzdělávací záměr: rozvíjení haptické zkušenosti a modelace, důraz na smyslové vnímání, vyjádření pocitů tělem a výrazem – rozpoznávání řeči těla 
Vzdělávací oblasti: Dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika

proste hlava HW kresba.jpg