Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > Edukační programy > Edukační programy pro školy > Proběhlé edukační programy

Proběhlé edukační programy

 

Proběhlé:

MĚKKÝ OBRAZ K ZABYDLENÍ
Edukační program pro MŠ a pro první a druhou třídu ZŠ k výstavě Fibre Art Space
od 4. 9. – 22. 9. 2023 v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě

Barevné nitě nás provedou domem i výstavou, budou určovat náš pohyb. Děti si přinesou na program oblíbeného plyšáka či hračku a najdou pro něj vhodné místo, ve skupinové instalaci nebo individuálně. Projdeme si výstavu a připomeneme si způsoby, jakými se dá vlna či textil zpracovávat. Sami se staneme jehlou či nití. Ze zbytkových látek vytvoříme postýlky a úkryty pro přinesené hračky, vzájemně se navštěvujeme. Zbude-li čas, vytvoříme z látek a vln jeden velký společný obraz v prostoru galerie, který opět můžou zabydlet i hračky.

Délka trvání: 60 min
Kontakt pro objednání a více info: edukator@horackagalerie.cz
Cena: 50 Kč za žáka
Vzdělávací záměr: rozvíjení haptické zkušenosti a práce s materiálem v prostoru, tělesné vyjádření praktické činnosti, téma můj svět ve světě venkovním a v kontextu osobních světů ostatních
Vzdělávací oblasti: Dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika
Vzdělávací oblast ZŠ: člověk a jeho svět, umění a kultura / Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova

DSC_5110upr_maly.jpg DSC_5111_maly.jpg DSC_5166_maly.jpg DSC_5191_maly.jpg

MĚKKÝ OBRAZ pro 3. až 6. třídu 
Edukační program pro třetí až šestou třídu ZŠ k výstavě Fibre Art Space od 4. 9. – 22. 9. 2023 v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě

Barevné nitě nás provedou domem i výstavou, budou určovat náš pohyb. Projdeme si výstavu a připomeneme si způsoby, jakými se dá vlna či textil zpracovávat. Sami se staneme jehlou či nití. Ze zbytkových látek vytvoříme jeden velký společný obraz v prostoru galerie. Následně si každý vytvoří svůj obraz z látek a plstí pomocí jehly a nitě, případně lepidla.

Délka trvání: 60 – 90 min
Kontakt pro objednání a více info: edukator@horackagalerie.cz
Cena: 50 Kč za žáka
Vzdělávací záměr: rozvíjení haptické zkušenosti a práce s materiálem v prostoru, tělesné vyjádření praktické činnosti, poznání techniky asambláže
Vzdělávací oblast ZŠ: člověk a jeho svět, umění a kultura /
Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova

MĚKKÝ OBRAZ K ZABYDLENÍ
Edukační program pro MŠ a pro první a druhou třídu ZŠ k výstavě Fibre Art Space
od 4. 9. – 22. 9. 2023 v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě

Barevné nitě nás provedou domem i výstavou, budou určovat náš pohyb. Děti si přinesou na program oblíbeného plyšáka či hračku a najdou pro něj vhodné místo, ve skupinové instalaci nebo individuálně. Projdeme si výstavu a připomeneme si způsoby, jakými se dá vlna či textil zpracovávat. Sami se staneme jehlou či nití. Ze zbytkových látek vytvoříme postýlky a úkryty pro přinesené hračky, vzájemně se navštěvujeme. Zbude-li čas, vytvoříme z látek a vln jeden velký společný obraz v prostoru galerie, který opět můžou zabydlet i hračky.

Délka trvání: 60 min
Kontakt pro objednání a více info: edukator@horackagalerie.cz
Cena: 50 Kč za žáka
Vzdělávací záměr: rozvíjení haptické zkušenosti a práce s materiálem v prostoru, tělesné vyjádření praktické činnosti, téma můj svět ve světě venkovním a v kontextu osobních světů ostatních
Vzdělávací oblasti: Dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika
Vzdělávací oblast ZŠ: člověk a jeho svět, umění a kultura / Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova

MĚKKÉ OBRAZY pro 7. až 9 třídu
Edukační program pro sedmou až devátou třídu ZŠ k výstavě Fibre Art Space od 4. 9. – 22. 9. 2023 v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě

Asociativní metodou prozkoumáme díla na výstavě a asociace použijeme jako základ scén či živých obrazů ve skupinkách. Ovšem s podmínkou využití látek v prostoru. Připomeneme si způsoby, jakými se dá vlna či textil zpracovávat. Ze zbytkových látek každý vytvoří obraz – portrét kamaráda nebo kus oblíbené krajiny…

Délka trvání: 60 – 90 min
Kontakt pro objednání a více info: edukator@horackagalerie.cz
Cena: 50 Kč za žáka
Vzdělávací záměr: rozvíjení haptické zkušenosti a práce s materiálem, poznání techniky asambláže
Vzdělávací oblast ZŠ: člověk a jeho svět, umění a kultura /
Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova

LEDY A TAJE
EDUKAČNÍ PROGRAM PRO MŠ/ZŠ/SŠ
k zimním výstavám v Horácké galerii
(V bělosti sněhu, Zima ze sbírek HG)
10. 1. - 9. 2. 2023

Dopřeje-li nám letošní zima mrazů, pak se pustíme do ledotajů. Budeme zkoumat procesy tání ledu, zjišťovat jeho postupné proměny, vytvářet barevné ledové sochy a čekat na to, až svým odtáváním obarví papír a smíchají se s jinými sochami. Nabarvené ledy můžeme posouvat, malovat jimi, malovat barevnými kalužemi a dlouho čekat na barevné sucho. Možná v mezičase zvládneme i „slané sochy“. Přijďte si k nám zimně pohrát!
Za inspiraci děkujeme Milanu Maurovi, Fait Gallery a Blance Kafkové - Výtvarná laboratoř.

Délka trvání: 60/ 90 min nebo podle domluvy

Kontakt pro objednání a více info: edukator@horackagalerie.cz

Cena: 50 Kč za žáka

Vzdělávací oblast ZŠ/SŠ: člověk a jeho svět / člověk a společnost, umění a kultura, člověk a příroda

Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova

Vzdělávací záměr a přínos: prozkoumání proměn vody v jiná skupenství a zase zpět, zamyšlení nad procesy v přírodě i v nás, pozorování, hry s barvami – rozšíření obvyklého vnímání malby a sochy (malba ledem, obarvenou vodou, dočasné objekty z ledu a přírodnin), inkluze – vše je správně, rozvoj spolupráce mezi dětmi

DSC_3056upr_maly.jpg DSC_3060upr_maly.jpg DSC_3074upr_maly.jpg DSC_3082upr_maly.jpg

ČLOVĚK VLNOVKA, SOCHA OBRYS
EDUKAČNÍ PROGRAM PRO MŠ/ZŠ/SŠ
k výstavě TŘI PO TŘICETI Jiřího Plieštika, Jiřího Štourače a Tomáše Smetany
19. 10. - 29. 1. 2023 

Na úvod prozkoumáme výstavu a společně zkusíme pojmenovat, o čem všem výstava je a co ukazuje. Mluvíme o pohybu vs. uzavřenosti v díle Jiřího Plieštika a o jeho fotografiích, o světle v obrazech Jiřího Štourače. O tom, jak vznikaly Tomášovy kresby a co na nich vlastně je a co ho přivedlo ke kolážím. Prakticky zkusíme zjistit, co je to abstrakce a posléze samotná koláž kombinovaná s kresbou tužkou. A v našem případě také s alobalovými odlesky – opět po vzoru kreseb pana Smetany. Menší děti budou zkoumat sochy Jiřího Plieštika i skrze vlastní pohyb a vytvářet „sochy“ z neobvyklých materiálů. Starší budou v úvodu pracovat s asociační metodou a technikou převzatou z dramatické výchovy - výtvarné umění jako inspirace pro slova a divadelní obraz.

Délka trvání: 60/ 90 min nebo podle domluvy

Kontakt pro objednání a více info: edukator@horackagalerie.cz

Cena: 50 Kč za žáka

Vzdělávací oblast ZŠ/SŠ: člověk a jeho svět / člověk a společnost, umění a kultura

Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova

Vzdělávací záměr a přínos: poznání a dílčí pochopení pojmu abstrakce, koláž, fragment, širšího pojetí umění sochy a objektu; rozvoj kreativity a inspirace v každodenním  prostředí, relaxace pohybem, posílení individuálního postoje – podpora sebevědomí, rozvoj (kreativní) spolupráce


DSC_2435_maly.jpg DSC_2475_maly.jpg DSC_2480_maly.jpg DSC_2488_maly.jpg

KAŽDÝ MÁ SVÉHO VODNÍKA
Edukační program k výstavě HLUBOKÁ VODA, NEJHLUBŠÍ LES
Pro mateřské, základní a střední školy
23. 6.- 15. 9. 2022

Výstava nás zavede – kam jinam – než do hlubokých vod a nejhlubších lesů. Hlavně těch v oblasti Vysočiny. Ponoříme se do světa zvláštních bytostí, prozkoumáme jejich podobu, vlastnosti, a také pověsti, které se o nich vyprávěly a možná ještě vyprávějí. Setkáme se hlavně s vodníky a hejkaly. A do místního katalogu zvláštních bytostí přispějeme svými osobními strašidly či démony, ať už těmi, co se nám zjevují v lese, na skládce nebo v duši. Krajina je dnes jiná. Proto vedle přírodnin bude i odpad naším hlavním materiálem k tvorbě.

Délka trvání: 90 min nebo podle domluvy

Kontakt pro objednání a více info: edukator@horackagalerie.cz

Cena: 50 Kč za žáka

Vzdělávací oblast ZŠ/SŠ: člověk a jeho svět / člověk a společnost, umění a kultura

Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova

Klíčové pojmy: pověst, příběh, lokální historie, démoni a duchové, imaginace, fenomén nevědomí, příroda v nás, vodník, hejkal

DSC_1416upr_maly.jpg DSC_1424upr_maly.jpg DSC_1455uprmaly.jpg DSC_1987_maly.jpg