Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > Edukační programy > Edukační programy pro školy > Krátkodobé programy

Krátkodobé programy

 

BRONZOVÁ MASKA

Akční dílna. Výprava do vnitřního světa sochařského díla, volně inspirovaná tvůrčí technikou sochaře Josefa Klimeše. Seznámíme se s magickým významem masky, s technikou snímání masky, tepání do plechu. Budeme si masku vytvářet z měděného a hliníkového plechu, probouzet ji k životu. Závěrem uspořádáme společný happening na Vratislavově náměstí.
Doporučený věk: 13 – 20 let
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura
Délka programu: 90 - 120 minut
Cena: 50 Kč

Kontakt pro objednání programu: edukator@horackagalerie.cz

 

HRDINOVÉ OBRÁZKOVÉHO PŘÍBĚHU

EDUKAČNÍ PROGRAM k výstavě CS.KOMIKS

PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY

6. 4. – 2. 6. 2022

Z čeho vzešel fenomén komiksu? Je jeho historie stejně složitá jako jeho definice?

Co si asi tak říkají sochy a obrazy u nás v galerii? Inspirují vás k příběhu?

A může existovat komiks beze slov? Pojďme se jedním takovým zabývat. Patří mezi nejslavnější a napsal ho Shaun Tan.

Jmenuje se Nový svět. Téma migrace, uprchlictví, strachu z neznáma, ze samoty... To vše je aktuální i dnes.

 

Délka trvání: 90 min (60 min první stupeň ZŠ) nebo podle domluvy

Kontakt pro objednání a více info: edukator@horackagalerie.cz

Cena: 25 Kč za žáka

Vzdělávací oblast ZŠ/SŠ: člověk a jeho svět / člověk a společnost, umění a kultura, jazyk a jazyková komunikace

Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Klíčové pojmy: příběh, obraz a text, hledání souvislostí, imaginace, dějiny umění ze současné perspektivy, téma migrace, jinakosti