Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > Edukační programy > Edukační programy pro školy

Edukační programy pro školy

LEDY A TAJE
EDUKAČNÍ PROGRAM PRO MŠ/ZŠ/SŠ
k zimním výstavám v Horácké galerii
(V bělosti sněhu, Zima ze sbírek HG)
10. 1. - 9. 2. 2023

Dopřeje-li nám letošní zima mrazů, pak se pustíme do ledotajů. Budeme zkoumat procesy tání ledu, zjišťovat jeho postupné proměny, vytvářet barevné ledové sochy a čekat na to, až svým odtáváním obarví papír a smíchají se s jinými sochami. Nabarvené ledy můžeme posouvat, malovat jimi, malovat barevnými kalužemi a dlouho čekat na barevné sucho. Možná v mezičase zvládneme i „slané sochy“. Přijďte si k nám zimně pohrát!
Za inspiraci děkujeme Milanu Maurovi, Fait Gallery a Blance Kafkové - Výtvarná laboratoř.

Délka trvání: 60/ 90 min nebo podle domluvy

Kontakt pro objednání a více info: edukator@horackagalerie.cz

Cena: 50 Kč za žáka

Vzdělávací oblast ZŠ/SŠ: člověk a jeho svět / člověk a společnost, umění a kultura, člověk a příroda

Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova

Vzdělávací záměr a přínos: prozkoumání proměn vody v jiná skupenství a zase zpět, zamyšlení nad procesy v přírodě i v nás, pozorování, hry s barvami – rozšíření obvyklého vnímání malby a sochy (malba ledem, obarvenou vodou, dočasné objekty z ledu a přírodnin), inkluze – vše je správně, rozvoj spolupráce mezi dětmi

IMG_20221214_112853.jpg IMG_20221214_112102.jpg IMG_20221214_112734.jpg

ČLOVĚK VLNOVKA, SOCHA OBRYS
EDUKAČNÍ PROGRAM PRO MŠ/ZŠ/SŠ
k výstavě TŘI PO TŘICETI Jiřího Plieštika, Jiřího Štourače a Tomáše Smetany
19. 10. - 29. 1. 2023 

Na úvod prozkoumáme výstavu a společně zkusíme pojmenovat, o čem všem výstava je a co ukazuje. Mluvíme o pohybu vs. uzavřenosti v díle Jiřího Plieštika a o jeho fotografiích, o světle v obrazech Jiřího Štourače. O tom, jak vznikaly Tomášovy kresby a co na nich vlastně je a co ho přivedlo ke kolážím. Prakticky zkusíme zjistit, co je to abstrakce a posléze samotná koláž kombinovaná s kresbou tužkou. A v našem případě také s alobalovými odlesky – opět po vzoru kreseb pana Smetany. Menší děti budou zkoumat sochy Jiřího Plieštika i skrze vlastní pohyb a vytvářet „sochy“ z neobvyklých materiálů. Starší budou v úvodu pracovat s asociační metodou a technikou převzatou z dramatické výchovy - výtvarné umění jako inspirace pro slova a divadelní obraz.

Délka trvání: 60/ 90 min nebo podle domluvy

Kontakt pro objednání a více info: edukator@horackagalerie.cz

Cena: 50 Kč za žáka

Vzdělávací oblast ZŠ/SŠ: člověk a jeho svět / člověk a společnost, umění a kultura

Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova

Vzdělávací záměr a přínos: poznání a dílčí pochopení pojmu abstrakce, koláž, fragment, širšího pojetí umění sochy a objektu; rozvoj kreativity a inspirace v každodenním  prostředí, relaxace pohybem, posílení individuálního postoje – podpora sebevědomí, rozvoj (kreativní) spoluprácesocha-vlnovka_m.jpg rámeček2_m.jpg zlatohlávek s plody2_m.jpg rámeček_m.jpg zlatohlav skrytý_m.jpg

 

BRONZOVÁ MASKA

Akční dílna. Výprava do vnitřního světa sochařského díla, volně inspirovaná tvůrčí technikou sochaře Josefa Klimeše. Seznámíme se s magickým významem masky, s technikou snímání masky, tepání do plechu. Budeme si masku vytvářet z měděného a hliníkového plechu, probouzet ji k životu. Závěrem uspořádáme společný happening na Vratislavově náměstí.
Doporučený věk: 13 – 20 let
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura
Délka programu: 90 - 120 minut
Cena: 50 Kč

Kontakt pro objednání programu: edukator@horackagalerie.cz

03.jpg 05.jpg 09.JPG 08a.jpg 022.jpg