Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

1. Název 

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

2. Důvod a způsob založení

Na základě Usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 047/05/01/ZK ze dne 18. září 2001 se Horácká galerie v Novém Městě na Moravě stala správcem svěřeného majetku Kraje Vysočina.

Zřizovací listina a dodatky jsou uloženy pod bodem 8.1

3. Organizační struktura

Organizační struktura HG

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Vratislavovo náměstí 1
59231 Nové Město na Moravě

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Vratislavovo náměstí 1
59231 Nové Město na Moravě

4.3 Úřední hodiny

úterý - neděle od 9:00 - 17:00 
sobota, neděle - polední přestávka 12:00 - 13:00

4.4 Telefonní čísla

+420 566 654 211
dále viz Kontakty

4.5 Adresa internetové stránky

www.horackagalerie.cz

4.6 Adresa e-podatelny

E-PODATELNA

4.7 Další elektronické adresy

info@horackagalerie.cz
dále viz Kontakty 

5. Platby lze poukázat

účet číslo: 5510785349/0800

6. IČO

00167959

7. DIČ

Horácká galerie není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

viz DOKUMENTY

8.2 Rozpočet

viz VÝROČNÍ ZPRÁVA

9. Žádosti o informace

pokladna@horackagalerie.cz, +420 566 654 211
info@horackagalerie.cz, +420 735 703 196

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osobní návštěva: Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo náměstí 1, pokladna
Datová schránka: sbvtfqz (maximální velikost jedné datové zprávy je 5 MB)

11. Opravné prostředky

V případě odmítnutí poskytnutí informace je možné kontaktova ředitele organizace
reditelka@horackagalerie.cz, +420 566 654 220, +420 735 703 406

12. Formuláře

-

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu Kraje Vysočina

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Muzejní legislativa

14.2 Vydané právní předpisy

viz Řády organizace

15. Úhrady za poskytování informací

-

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

-

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

-

16. Licenční smlouvy

-

16.1 Vzory licenčních smluv

-

16.2 Výhradní licence

-

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.