Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > E-podatelna

E-podatelna

Podatelna Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, příspěvková organizace

Adresa podatelny:

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo náměstí 1, 592 31 Nové Město na Moravě

Provozní doba pro veřejnost:

Pondělí: zavřeno

Úterý: 9.00 - 17.00

Středa: 9.00 - 17.00

Čtvrtek: 9.00 - 17.00

Pátek: 9.00 - 17.00

Sobota: 9.00 - 17.00

Neděle: 9.00 – 17.00

ID datové schránky: sbvtfqz (maximální velikost jedné datové zprávy je 5 MB)

E-podatelna: e-mail: epodatelna@horackagalerie.cz (maximální velikost přílohy jednoho emailu je 5 MB)

Další možnosti elektronického podání:

Na technickém nosiči dat (CD, DVD) v pokladně Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo náměstí 1, 592 31 Nové Město na Moravě. Technický nosič dat Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost. Nepřijímáme flash disk.

Požadavky na elektronická podání:

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, příspěvková organizace akceptuje jako přílohu podání soubory v těchto formátech:

- dokument MS word (.doc, .docx)

- dokument MS excel (.xls, .xlsx)

- výstupním datovým formátem pro statické textové dokumenty a kombinované statické textové a obrázkové dokumenty je PDF/A (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader)

- výstupním datovým formátem pro statické obrazové dokumenty je TIF, JPEG, JPG

- elektronický podpis je akceptován pouze u formátů PDF/A

- akceptovány jsou pouze nosiče CD a DVD se souborovým systémem ISO9660

- jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání

- pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání

Příjem a zpracování podání

Podatelna:

Osobně můžete doručit veškeré dokumenty v otevírací době na pokladnu galerie.

Dokumenty předávejte v zalepené obálce adresované příslušnému oddělení nebo pracovníkovi galerie. Po přijetí listinného podání je písemnost evidována v elektronické spisové službě, toto platí i pro elektronická podání.

Postup v případě zjištění závad u přijatého podání:

Pokud dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných Horáckou galerií), není v datovém formátu nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém Horácká galerie přijímá dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Není-li Horácká galerie schopna určit odesílatele nebo nepodaří-li se jí ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, dále dokument nezpracovává.

Při zjištění, že doručený analogový dokument je neúplný nebo nečitelný a Horácká galerie je schopna určit odesílatele, tak ho vyrozumí o zjištěné vadě a požádá o znovu podání. Pokud se nepodaří odesílatele určit, podání se dále nezpracovává.

 

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.pdf

Tiskopis na podání stížnosti.pdf