Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Výročí > Výročí 2016 > Bohdan Lacina

Bohdan Lacina

 

Lacina Bohdan.jpgmalíř, grafik, ilustrátor, sochař, pedagog

 

* 15. února 1912 Sněžné

6. července 1971 Brno

 

Narozen ve Sněžném, původně Německém na Českomoravské vrchovině. Studoval v letech 1918 až 1931 na reálce v Novém Městě na Moravě. Po absolvování reálky vstoupil na České vysoké učení technické v Brně, ale v roce 1932 přestoupil na Vysokou školu architektury v Praze, kde studoval u profesorů Cyrila Boudy, Oldřicha Blažíčka a Josefa Sejpky. Studia ukončil v roce 1937.

V roce 1938 byl jmenován prozatímním profesorem kreslení na reálném gymnáziu v Jevíčku na Moravě, dále pak v roce 1941 učil na reálném gymnáziu v Boskovicích. V roce 1945 se trvale usadil v Brně. V letech 1946 až 1958 pracoval ve Výzkumném ústavu pedagogickém a působil na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně. V roce 1959 byl jmenován vedoucím katedry výtvarné výchovy na pedagogické fakultě University J. E. Purkyně v Brně. V roce 1962 nastoupil jako odborný asistent na katedru dějin umění a výtvarné výchovy na Filosofické fakultě téže univerzity. V roce 1967 byl jmenován mimořádným profesorem na této katedře.

Byl jedním ze zakládajících členů surrealistické skupiny Ra. Již během studií navázal spolupráci s nakladatelem J. Jelínkem, který v roce 1944 vydal jeho cyklus mědirytin Ženy v rouškách. Věnoval se ilustracím literárních děl (bibliofilské vydání Máchova Máje, Zlatý most od Lajose Ziláhyho, Gilgameš a keltské pověsti, Mabinogi ad.).

Ve volné malířské tvorbě byl zprvu ovlivněn dílem Antonína Slavíčka, Otakara Kubína a Salvátora Dalího. Koncem 30. let opustil verismus surrealismu a přešel k expresionistickému stylu, od počátku 40. let nalezl vlastní osobitý styl a začal malovat obrazy, v nichž využíval metaforického bohatství poezie. Od počátku 50. let se začal věnovat grafice. K malbě se vrátil na sklonku 50. let. Obrazy zprvu skládal do pestrobarevných kaleidoskopů (Kytice na humnách, 1957-1958; Venkovský pohřeb; Křižánky 1961), během 60. let dospěl k vrcholu svého díla. Jeho „krajiny“ symbolizují Kosmos, v němž se vše rodí a zaniká a kde dochází k tajuplnému střetání živlů. Řada obrazů byla podobenstvím osamělosti (Samoty) a závislosti člověka na přírodě. Jeho malba se měnila ve zvláštní vize, ale dovedl využít i poznatků exaktních věd v zájmu o světlo, geometrii, matematické množiny a hudební množiny, jež uplatnil v obrazech Spektrální zátiší (1945), Množiny (1963) nebo Velké kyvadlo (1964). Usiloval o kompozičně uzavřené obrazy, které vymezuje tvar, nebo o obrazy kompozičně otevřené (s propracovaným jádrem), které vyznívají do rovinného prostoru nebo tvoří řady bez začátku a konce, např. hudební motivy (Píšťaly 3, 1963; Znějící lomenice 1969).

 

Dílo Bohdana Laciny je zastoupeno ve sbírkách Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Muzea města Brna, Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, Českého muzea výtvarných umění v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Oblastní galerie výtvarného umění v Ostravě, Muzea umění v Olomouci, Státní galerie ve Zlíně, Galerie Vysočiny v Jihlavě, Slovenské národní galerii v Bratislavě a v řadě soukromých sbírek v České i Slovenské republice a v zahraničí. I ve sbírkách Horácké galerie v Novém Městě na Moravě je dílo Bohdana Laciny zastoupeno celkem šedesáti devíti obrazy.

Samota

Lacina.jpg

Ceny (výběr)

1954 Cena osvobození města Brna

1959 Krajská cena Antonína Procházky

1968 Cena osvobození města Brna

1968 Zasloužilý umělec

 

Samostatné výstavy (výběr)

1946 Mansarda, Brno

1948 Topičův salon, Praha

1948 Dům umění, Brno

1948 Umělecký kabinet, Bratislava

1963 Moravská galerie, Brno

1963 Dům umění, Ostrava

1963 Oblastní galerie, Olomouc

1963 Dům umění, Hodonín

1964-1965 Galerie Václava Špály, Praha

1967 Oblastní galerie, Olomouc

1968 Dům umění, Brno

1968 Dom umenia, Bánská Bystrica

1968 Dom umelcov, Bratislava

1968 Dům umění, České Budějovice

1969-1970 Mánes, Praha

1973 Moravská galerie, Brno

1973 Horácká galerie, Nové Město na Moravě

1973 Městské muzeum, Františkovy Lázně

1975 Skleník zámku, Boskovice

1981 Moravská galerie, Brno

1981 Dům kultury, České Budějovice

1982 Horácká galerie, Nové Město na Moravě

1982 Galerie výtvarného umění, Hodonín

1982 Galerie výtvarného umění, Karlovy Vary

1982 Galerie hlavního města Prahy, Praha

1992 Moravská galerie, Brno

 

Kolektivní výstavy (výběr)

1946 Výstava obrazů, plastik a grafik, Galerie Hollar, Praha

1946 Art tchéchoslovaque 1938-1946, Paříž

1946 Výstava mezinárodní grafiky, New York

1947 Moderne Kunst der Tschechoslowakei, Luzern

1965 Brněnská grafika, Krakov

1965 8. bienále, Sao Paulo

1981 České a slovenské umění 20. století, Galerie umění, Karlovy Vary

1984 Česká kresba 20. století ze sbírek AJG, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou

1988 České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou

1991 České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek AJG, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou

1993-1994 Záznam nejrozmanitějších faktorů, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1996 České imaginativní umění, Rudolfinum, Praha

1997-1998 Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Národní galerie, Praha

 

 

Zdroje

Lacina, Bohdan. Bohdan Lacina: 1912-1971. Brno: Nadace Adolfa Kroupy, 1997. [41] s. ISBN 80-7009-094-4.

Malá, Alena. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců: 1950-2001. VII., L-Mal. Vyd. 1. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2001. 343 s. Prameny a dokumenty. ISBN 80-86171-12-4.