Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Výročí > Výročí 2016 > Bohuslav Reynek

Bohuslav Reynek

 

Reynek Bohuslav.jpgmalíř, grafik, básník, překladatel

 

* 31. 5. 1892 Petrkov

28. 9. 1971 Petrkov

 

Bohuslav Reynek se narodil 31. května 1892 v Petrkově u Německého Brodu (dnes Havlíčkův Brod) jako jediný syn Bedřicha Reynka a Marie Reynkové, rozené Divišové. V roce 1903 rodiče pronajali petrkovský statek, kde doposud žili a odstěhovali se do Jihlavy, kde Bohuslav začal v září roku 1904 navštěvovat německou reálnou školu. Získal zde velmi dobrou jazykovou průpravu, francouzštinu, němčinu a pasivně angličtinu.

Pod vlivem učitele Maxe Eislera (později profesora dějin umění na vídeňské univerzitě) a spolužáka malíře Jaroslava Libry začal kreslit a malovat. Na přání rodičů v roce 1912 začal studovat na Vysoké škole technické v Praze obor zemědělství, ale po několika týdnech studia ukončil. Malířsky se vzdělával soukromě.

Po roce 1915 se intenzivně začal věnovat své vlastní básnické tvorbě a překladatelství. Spolupracoval s nakladatelem Josefem Florianem ze Staré Říše. Ve 20. letech vznikaly v tomto okruhu jeho expresionisticky laděné linoryty, spjaté s uměním krásné knihy. V roce 1926 se oženil s francouzskou básnířkou Suzanne Renaudovou a společně se ve 20. a 30. letech opakovaně vracely do Grenoblu ve Francii. Vedle básnické tvorby se věnoval kresbě, pastelu a akvarelu, malířsky čerpal v krajině okolí Grenoblu a Provenci, zaznamenával výjevy z každodenního života. První linoryty stály svou lapidárností a kolorismem v blízkosti expresionismu E. Noldeho, s nímž později sdílel i neortodoxnost v pojetí biblických příběhů. Postupně přešel od expresivní figurální malby a krajinářských motivů v kresbách a pastelech ke grafice hluboké symboliky. Na jaře v  roce 1936 se vrátil i s rodinou z Grenoblu do Petrkova, kde po smrti otce už zůstal natrvalo. Vzniklo zde kolem 600 grafických listů v technice suché jehly nebo leptu, překračujících žánrová východiska zátiší nebo krajiny. Do reálného kontextu v nich vstupovaly biblické děje, které tvořily často i samostatný námět. V letech nástupu komunistického režimu žil ve vnitřním exilu katolického básníka, bez možností vystavovat. V 50. a 60. letech vytvořil nejvýznamnější část svého grafického díla, cykly Job, Don Quijote a množství grafik se sakrálními významy. V té době se jeho dílo přiblížilo lyrické abstrakci. Vždy se v něm prolínala výtvarná složka s básnickou. Básnické dílo zahrnuje 9 básnických sbírek, 2 sbírky básní v próze a řadu významných překladů, zejména francouzské poezie a prózy. Překládal a ilustroval i básnické sbírky od své manželky Susanne Renaudové, například Dveře v přítmí (1947) a další.

Udržoval kontakty s umělci Osmy a Skupiny výtvarných umělců, později se skupinou Tvrdošíjní, byl členem SČUG Hollar.

 

Zastoupení ve sbírkách

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou

Bibliothèque d´Étude et d´Information de Grenoble

Fond Bohuslava Reynka

Galerie Benedikta Rejta, Louny

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

Galerie hlavního města Prahy

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Galerie umění Karlovy Vary

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Moravská galerie v Brně

Musée de Grenoble

Národní galerie v Praze

Oblastní galerie v Liberci

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Východočeská galerie v Pardubicích

 

Samostatné výstavy (výběr)

1929 Galerie Saint Louis, Grenoble (Francie)

1929 Muzeum, Pardubice

1930 Galerie Saint Louis, Grenoble (Francie)

1936 Galerie Saint Louis, Grenoble (Francie)

1950 Galerie Saint Louis, Grenoble (Francie)

1952 Galerie Saint Louis, Grenoble (Francie)

1960 Knihkupectví Jean Damien, Grenoble (Francie)

1964 Divadlo hudby, Ústí nad Labem

1965 Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, kabinet grafiky, Brno

1966 Grafické dílo, Galerie Václava Špály, Praha

1967 Galerie L´Agostiniana d´Arte cacra contemporanea, Řím (Itálie)

1967 Poetická vinárna Viola, Praha

1967 Okresní muzeum Táborska, Soběslav

1967 Galerie Saint-Laurent, Saint-Laurent-du Pont (Francie)

1968 Galerie Benedikta Rejta, Louny

1968 Oblastní galerie výtvarného umění, Liberec

1968 Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod

1969 Galerie Československého spisovatele, Malá síň, Praha

1970 Horácký salon, konventní kostel, Žďár nad Sázavou

1972 Výběr z díla (1930-1971), Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha

1972 Městské muzeum a galerie, Polička

1974 Hommage au poète peintre graveur tchèque Bohuslav Reynek. Rue Millet, Grenoble (Francie)

1977 Výběr z grafického díla, Divadlo hudby, Olomouc

1985 Suzanne Renaud – Bohuslav Reynek. Maison Stendhal, Grenoble (Francie)

1987 Východočeská galerie, Pardubice

1988 Okresní muzeum a galerie Klatovy

1990 Galerie Benedikta Rejta, Louny

1990 Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy

1991 Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem

1991 Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod

1992 Výběr z grafické tvorby, Horácká galerie, Nové Město na Moravě

1992 Galerie hlavního města Prahy, Praha

1992 Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava

1993 Galerie výtvarného umění, Olomouc

1993 Oblastní galerie, Liberec

1995 Galerie Štěpánská 35, Francouzský institut, Praha

1996 Galerie Le Pond Neuf, Paříž (Francie)

1996 Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice

1997-1998 Musée de Grenoble

1998 Hommage à Suzanno Renaud et Bohuslav Reynek. České centrum, Paříž (Francie)

1999 Galerie Zdeněk Sklenář, Praha

2000 Grafika ze sbírek Státní galerie výtvarného umění v Náchodě

2000 Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora

2002 Pieta v loďce, Památník národního písemnictví, Letohrádek Hvězda, Praha

2003 Pieta v loďce, Dům umění, Opava

2004 Galerie Zdeněk Sklenář, Praha

2005 Dům u Jonáše, Východočeská galerie, Pardubice

2007 Městské muzeum, Rýmařov

2008 Grafika ze sbírek Památníku národního písemnictví v Praze. Malá výstavní síň PNP, Praha

2010 Městská galerie v Telči, Hasičský dům, Telč

2011 Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl

2011 Hommage à Bohuslav Reynek. Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí, Kroměříž

2011 Galerie hlavního města Prahy, Dům U Kamenného zvonu, Praha

 

Kolektivní výstavy (výběr)

1927-1928 Salon de l´Effort, Grenoble (Francie)

1966 Tchechoslowakische Graphik, Koblenz, (Německo)

1967 15 grafiků, Galerie Václava Špály, Praha

1968 SČUG Hollar, Praha

1970 Czechoslovak Graphic, Mexico City

1989 Graphique Européen, Bibliothèque Nationale, Grenoble

1990 Bohuslav Martinů ve výtvarném umění, Polička

1999 Prozařování, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem

2000 České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U zlatého prstenu, Praha

2002 Česká grafika/Půlstoletí proměn moderní grafické tvorby, Mánes, Praha

 

Zdroje

Chalupa, Pavel. Bohuslav Reynek: (1892-1971).  Pavel Chalupa.  Vyd. 1. V Řevnicích: Arbor vitae ve spolupráci s Fondem Bohuslava Reynka a nakladatelstvím Měsíc ve dne v Českých Budějovicích, c2011. 399 s. Monografie vydaná u příležitosti výstavy Bohuslava Reynka v Galerii hlavního města Prahy (od 22. listopadu 2011 do 29. ledna 2012). ISBN 978-80-87164-84-6.

 

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců: 1950-2003 ; XII., Por-Rj.  Editor Alena Malá.  Vyd. 1. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2003. 363 s. (Prameny a dokumenty). ISBN 80-86171-17-5.