Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Výročí > Výročí 2015 > Bohuslav Schnirch

Bohuslav Schnirch

* 10.8. 1845 Praha

† 30.9. 1901 Praha

 

sochař

 

Bohuslav Schnirch se narodil v Praze. Pocházel z významné rodiny pražských stavitelů. Studoval na pražské technice u profesora Josefa Zítka. Rok se učil ve Štýrském Hradci v kamenické dílně a poté od roku 1864 studoval na vídeňské Akademii u profesorů Franze Bauera a Františka Melnického. Dále studoval v Mnichově u profesora Maxe Widenmanna a v Římě v letech 1871 až 1873. Pobyt v Itálii jej velice ovlivnil, zásadní význam pro jeho tvorbu měla renesance.

Jeho základní umělecký styl architektonické plastiky vyšel z evropského novorenesančního klasicismu, který upravil pro české poměry a jež se stal jeho životním vyznáním. Bohuslav Schnirch byl významným konkurentem Josefa Václava Myslbeka a třebaže se s ním kvalitou své tvorby poměřovat nemohl, jeho styl zcela vyhovoval vkusu měšťanů druhé poloviny 19. století. Proto jeho práce zdobí řadu významných novorenesančních staveb té doby. Od roku 1873 pracoval na výzdobě Národního divadla, dále pak pracoval pro Rudolfinum a Národní muzeum, Zemskou banku, Pražskou městskou pojišťovnu a pracoval i pro vídeňský parlament. Vytvořil pomníky Jana Žižky, Františka Palackého, Karla IV. a zejména slavný jezdecký pomník Jiřího z Poděbrad umístěný v Poděbradech na náměstí.

Mnohé z jeho projektů pro Národní divadlo (například obrovské bronzové trigy), jimž se věnoval celý život, nebyly pro nepochopení za jeho života realizovány. Podobně tomu bylo i s návrhem na svatováclavský pomník, kde nakonec byl realizován projekt Myslbekův, byť veřejnost spíše stranila návrhu Schnirchovu.

Bohuslav Schnirch byl dlouholetým předsedou výtvarného oboru Umělecké besedy. Horácká galerie vlastní jednu sochu od Bohuslava Schnircha.

 

 

 

 

 

 

Zdroje

Augusta, Pavel et al. Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918. 3., dopl. a il. vyd. Praha: Libri, 1996. 571 s. ISBN 80-85983-06-0.

 

http://www.prostor-ad.cz/pruvodce/pvychod/podebrady/schnirch.htm