Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Výročí > Výročí 2014 > František Gross

František Gross

* 19. 4. 1909  Nová Paka

† 27. 7. 1985  Praha

 

malíř, grafik

 

 

Narodil se v Nové Pace, tam také dosáhl základního vzdělání a v roce 1927 odmaturoval na místním gymnáziu. V roce 1928 odešel studovat do Prahy, po nepřijetí na Akademii výtvarných umění  se přihlásil na České vysoké učení technické, obor architektura u profesora Oldřicha Blažíčka. Po dvou semestrech přestoupil na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, kde studoval v letech 1928 až 1931 u profesora Františka Kysely.

František Gross byl členem Umělecké besedy v letech 1941 – 1952, Skupiny 42 v letech 1942 – 1948, Sdružení českých umělců grafiků Hollar od roku 1945 a od roku 1961 Tvůrčí skupiny Radar.

Jeho dílo charakterizuje rozpětí mezi racionálním a fantazijním, mezi konstrukcí a hrou. V těchto krajních pólech a jejich dotycích se rozvíjí osobitá autentická tvorba, která již ve 30. letech předjala některé výtvarné problémy poválečného umění. Ve svých malířských začátcích se zajímal o prostorovou stavbu obrazu, podněty kubismu zpracovával ve smyslu konstruktivním. Ale již v letech 1934 – 1935 objevil pro sebe techniky podněcující imaginaci (frotáže, koláže, stříhané rébusy), které jej přivedly v roce 1937 k obrazům – objektům (např. asambláž na Maldororovo téma, Večer Igora Stravinského). V této době maloval také obrazy, jejichž barevné a tvarové konfigurace ve svém rytmickém uspořádání upomínají na absurdní funkce pitoreskních strojků. V roce 1937 namaloval oponu pro matiné Jaroslava Seiferta v D 38 a účastnil se výstav pořádaných E. F. Burianem. Pro jeho další tvorbu byly určující znaky civilizace. Periferie podnítila jeho úsilí o městskou krajinu. V poválečném období v monumentálně pojatých obrazech (Velký interiér, 1946), spojil konstruktivnost a fanazii ve svobodném rytmu i přísném řádu linií a sytě barevných ploch. V období 1945 – 1948 vykrystalizovala jeho výtvarná představa postavy-stroje jako symptomu moderní technické civilizace. Ve čtyřicátých letech zaujímá v jeho tvorbě významné místo grafika. V sedmdesátých letech maloval krajiny z okolí Nové Paky (Ždírecké údolí, Před bouří, 1975).

 

Dílo Františka Grosse je zastoupeno ve sbírkách Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře, Moravské galerie v Brně, Muzea umění v Olomouci, Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie výtvarného umění v Ostravě aj.Horácká galerie vlastní několik maleb ze 60. let, například: Stavba továrny, Elektrárna, Laboratoř a další.

 

Samostatné výstavy (výběr)

1931    Nová Paka (s Ladislavem Zívrem)

1942    Galerie Jos. R. Vilímek, Praha

1944    Alšova síň Umělecké besedy, Praha

1949    Topičův salon (1937-1949), Praha

1950    Galerie Československý spisovatel, Praha

1954    Galerie Hollar, Praha

1959    Výstavní síň Českého fondu výtvarných umění - Purkyně, Praha

1965    Galleria La Loggia, Bologna

1966    Krajská galerie, Hradec Králové

1967    Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava

1969    Galerie Československý spisovatel, Praha

1971    Grafické práce, Galerie Hollar, Praha

1976    Dům umění, Olomouc

1976    Suchardův dům, Nová Paka

1976    Galerie umění Karlovy Vary

1977    Galerie plastik, Hořice

1978    Obrazy, kresby, grafika, Horácká galerie, Nové Město na Moravě

1979    Okresní galerie, Jičín (Jičín)

1981    Galerie Platýz, Praha

1983    Galerie Václava Špály, Praha

1984    Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary

1989    Malá galerie Melantrich, Praha

1990-1991 Mánesova síň, Karviná

1994    Výtvarné centrum Chagall, Ostrava

1995    Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

2005    Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

2007    Galerie U Betlémské kaple, Praha

2009    Galerie Moderna, Praha

2011    Dům umění, Ostrava

2011    Autorská výstavní síň Výtvarného centra Chagall, Ostrava

 

Kolektivní výstavy (výběr)

1936    I. jarní Zlínský salon, Zlín

1937    II. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín

1937    Divadlo D 38, Praha

1940    Mansarda Melantricha, Praha

1942    Národ svým výtvarným umělcům, Praha

1943    Topičův salon (1937-1949), Praha

1944    Členská výstava Umělecké besedy, Studijní ústav, Zlín

1945    Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha

1946    Art Tchécoslovaque 1938 - 1946, Galerie La Boëtie, Paříž

1947    Pintores tchecoslovacos, Rio de Janeiro

1947    Moderne Kunst der Tschechoslowakei, Kunstmuseum Luzern, Luzern

1948    Malíři a sochaři Umělecké besedy 48, Slovanský ostrov, Praha

1949    Jízdárna Pražského hradu, Praha

1950    Členská výstava Umeleckej besedy pražskej, Bratislava

1950    Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha

1952    Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha

1953    Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafika, Bratislava

1953–1954 II. krajské středisko Umělecká beseda, Valdštejnský palác, Praha

1958    Město očima soudobých malířů, Galerie Českého fondu výtvarných umění, Praha

1958    Tvůrčí skupina Hollar: Grafika, Dům umění, Zlín

1961    Nová grafika členů tvůrčí skupiny Hollar, Galerie Hollar, Praha

1961    Tvůrčí skupina Radar, Galerie Československý spisovatel, Praha

1963    Sto let Umělecké besedy, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1964    Imaginativní malířství 1930 - 1950, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou

1965    Moderní česká kresba, Palác Kinských, Praha

1967    1. pražský salon, Bruselský pavilon, Praha

1968    50 let Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Grafický kabinet, Zlín

1969    Galerie de Tor, Amsterdam

1970    Skupina 42 dnes, Galerie Nová síň, Praha

1971    Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafika 71, Mánes, Praha

1972    Tschechoslowakische Druckgraphik der Gegenwart, Dürerhaus, Norimberk

1973    České malířství 1918-1945, Mánes, Praha

1978    Pittura céca contemporanea, Palazzo del Monte, Padova

1979    Přírůstky českého umění 20. století z let 1975-1979, Oblastní galerie, Liberec

1981    Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou

1983    20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha

1984    Grafické techniky I.: Litografie, Galerie d, Praha

1986    Czechoslovak Prints from 1900 to 1970, The British Museum, Londýn

1987    Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století, Staroměstská radnice, Praha

1988    Umělecká beseda k 125. výročí založení, Mánes, Praha

1989    Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987 - 1988), Národní galerie v Praze, Praha

1989    Skupina 42, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava

1992    Přírůstky českého umění 20. století z let 1989-1992, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1994    Tvůrčí skupina Radar, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

1995    Řeč znaku, Galerie Hollar, Praha

1996-1997 Český surrealismus 1929-1953, Městská knihovna, výstavní sály, Praha

1997    Skupina 42, Vlašský dvůr, Kutná Hora

1998    Setkání po letech: Zívr, Gross, Hák, Suchardův dům, Nová Paka

2000    Ozvěny kubismu, Dům U Černé Matky Boží, Praha

2001    Bilance II. Obrazy a sochy, Galerie umění, Karlovy Vary

2002    Černá a bílá, Galerie Šternberk, Šternberk

2004    Šedesátá ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Dům umění města Brna, Brno

2005    Česká grafika ze soukromých sbírek, Galerie Kaplička, Hodonín

2006    Grafické techniky 4, Litografie, Galerie Hollar, Praha

2008    Skutečná klasika, Galerie Mona Lisa, Olomouc

2009    Ladislav Zívr, František Gross, Suchardův dům, Nová Paka

2010-2011 Česká grafika II, Galerie Moderna, Praha

2011    Skupina 42, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň

2011-2012 Skupina 42, Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice

2012    Galerie Moderna, Praha

2012-2013 Výstavní síň Masné krámy, Plzeň 2013  Místodržitelský palác, Brno

2013-2014 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Zlín

 

 

 

 

Zdroje

http://www.creativoas.cz/autori/127-frantisek-gross/

 

http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?Fvazba=osobavdokumentech&IDosoby=35

 

Malý, Zbyšek, ed. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců: 1950-1998. Díl II, D - G. Vyd. 1. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1998. 408 s., obr. příl. Prameny a dokumenty. ISBN 80-86171-02-7

 

Horová, Anděla, ed. a kol. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. A-M. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995. 546 s. ISBN 80-200-0521-8.