Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Výročí > Výročí 2015 > Ida Vaculková

Ida Vaculková

* 8. 3. 1920 Uherské Hradiště

† 16. 10. 2003 Uherské Hradiště

 

keramička, sochařka, malířka

 

 

Narodila se v Uherském Hradišti do rodiny právníka Jaroslava Čermáka a vyučené švadleny Idy Čermákové, rozené Kroupové.

Absolvovala reálné gymnázium v Uherském Hradišti a v roce 1939 byla přijata na České vysoké učení technické v Praze do ateliéru kreslení a výtvarné výchovy k profesoru Oldřichu Blažíčkovi. V letech 1945–1948 pokračovala ve studiu na ČVUT – v ateliérech profesorů Cyrila Boudy a Martina Salcmana.

V první etapě její tvorby převažovala kubistická malířská tvorba (zátiší, městské prostředí, architektura a okolní krajina, figurální kompozice, vlastní podobizny). Keramice se začala intenzivně věnovat kolem roku 1949 a zaměřila se především na figurální keramickou plastiku a užitou keramiku. Celá řada jejích plastik je inspirována lidovým uměním a v mnoha případech i archaickými kulturami. Její výtvarný projev byl velmi specifický – vytáčený na hrnčířském kruhu a domodelovávaný, povrch plastik byl zdoben výraznými barevnými glazurami. Těžištěm tvorby byly keramické plastiky. Figury byly osobitě stylizované do groteskních tvarů. Kombinovala od počátku šedesátých let temný zakuřovaný střep s měděnou listrující glazurou. Bohaté inspirační zdroje nacházela v přírodě, mytologii, literatuře (básně Christiana Morgensterna) i hudbě (Arnold Schönberg, Carl Orff) a přetvářela je v originální artefakty předmětného světa. Inspirující impulzy jí daly také lidové keramické tradice Slovácka.

Byla členkou skupiny Brno 1957 a zúčastňovala se výstav skupiny, od roku 1969 byla členkou Sdružení Q a vystavovala s nimi.

Její tvorba je zastoupena ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Moravské galerie v Brně, Moravského muzea v Brně, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Slezského zemského muzea v Opavě, Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku, Muzea keramiky v Bechyni, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, Nadace Vladislava a Idy Vaculkových v Domě knihy Portál v Uherském Hradišti a jinde. Ve sbírkách HG najdete například plastiku Dětský smích.

 

Ceny

1958    EXPO 58, Brusel, za keramickou tvorbu

1959    Čestné uznání Ministerstva školství a kultury Československé lidově demokratické republiky, Praha

1962    Stříbrná medaile Ministerstva školství a kultury Československé socialistické republiky, Praha

1968    Stříbrná medaile 10. Concorso Internazionale della Ceramica, Gualdo Tadino (Itálie)

1984    Čestné uznání 1. mezinárodní trienále drobné keramické plastiky, Záhřeb (Jugoslávie)

1986    Mezinárodní výstava keramiky, zvláštní cenění, Faenza (Itálie)

1989    Zlatá medaile, Gualdo Tadino (Itálie)

 

Samostatné výstavy (výběr)  

1941    Slovácké muzeum, Uherské Hradiště

1956    Výzkumný ústav výstavby a architektury, Brno

1957    Dům umění města Brna, Brno

1960    Dům osvěty Petra Bezruče, Opava

1963    Oblastní galerie výtvarného umění, Liberec

1965    Oblastní galerie výtvarného umění, Zlín

1967    Galerie výtvarného umění, Hodonín

1971    Galerie Na Betlémském náměstí v Domě kazatelů, Praha

1976    Slezské muzeum, Opava

1982    Dům umění města Brna, Brno

1983    Horácká galerie, Nové Město na Moravě

1984    Galerie Dílo, Olomouc

1990/1991       Museum Bochum, Bochum (Německo)

1996    Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno

1998/1999       Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště

2006    Krajská galerie výtvarného umění, Zlín

2014/2015       Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště

 

Kolektivní výstavy (výběr)

1941    Salon mladých, Studijní ústav, Zlín

1942    Salon mladých, Studijní ústav, Zlín

1943    Salon mladých, Studijní ústav, Zlín

1946    Výstava obrazů a plastik, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště

1948    Zlínský salon XI., Dům umění, Zlín

1958    EXPO 58, československá expozice, Brusel (Belgie)

1960    Obecní dům, Praha

1962    Mezinárodní výstava keramiky, Ostende (Belgie), Grmunden (Rakousko), Buenos Aires (Argentina)

1965    Exposition internationale de céramique contemporaine, Musée cantini, Marseille

1967    Světová výstava EXPO 67, československá expozice, Montreal (Kanada)

1970    V. mezinárodní sympozium keramiky, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště

1971    VI. mezinárodní sympozium keramiky, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště

1973    II. medzinarodowa wystawa ceramiki, Tworzywo Ceramiczne w sztuce współczesne, Gdaňsk (Polsko)

1975    17. Concorso Internaziole della Ceramica, Gualdo Tadino (Itálie)

1976    18. Concorso Internaziole della Ceramica, Gualdo Tadino (Itálie)

1980    Moravská galerie, Brno

1984    Drobná plastika v tvorbě jihomoravských výtvarníků, Dům umění města Brna, Brno

1986    Mezinárodní výstava keramiky, Bratislava

1987    Devět moravských výtvarníků, Malovaný dům, Třebíč

1991    Sdružení Q, Brno

1994    Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště

1996    I. Nový zlínský salon, Státní galerie, Zlín

2004    50 let zlínské galerie, Státní galerie výtvarného umění

2005    Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod

2008    Galerie výtvarného umění, Cheb

2009    Galerie výtvarného umění, Ostrava

2013    Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště

Zdroje

Vaculková, Ida et al. Vaculkovi: umění čistého srdce. Vyd. 1. V Uherském Hradišti: Slovácké muzeum, 2014. 157 s. ISBN 978-80-87671-16-0.

Malá, Alena, ed. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců: 1950-2008. XIX, V-Vik. Vyd. 1. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2008. 337 s., [4] s. barev. obr. příl. Prameny a dokumenty. ISBN 978-80-86171-29-6.