Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Ohlédnutí za rokem > 2013

2013

Jaký byl rok 2013 z pohledu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě?

 V samém úvodu bych rád zmínil výstavu Vysočinské variace, připravenou v závěru roku 2012, na níž spolupracovaly všechny tři krajské galerie a která měla počátkem roku 2013 úspěšnou reprízu v rakouském St. Pöltenu a poté v Jihlavě. Tato spolupráce předznamenala užší vzájemnou spolupráci i na dalších výstavách, a nejen s galeriemi. Ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava byl připraven devátý ročník tradiční fotografické soutěže Photographia natura - výstava Houby – hubky – houbičky.Po letech se tak vrátila do výstavních prostor tvorba fotografů amatérů. Pro zimní období atraktivní výstava se setkala s kladným přijetím veřejnosti a v této prezentaci výsledků fotografické soutěže bychom rádi pokračovali i v dalších letech. Společně s touto výstavou byla reprizována rovněž muzejní výstava Konec světa s oblohou.

 

Mezi zcela mimořádné akce realizované ve spolupráci s kolegiálními institucemi lze zařadit excelentní výstavu sklářských artefaktů Sklářské sympozium Vysočina 2012 realizovanou ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod v rámci projektu Porta culturae a Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě ve výstavních prostorách této galerie na Masarykově náměstí (21. 2. - 7. 4. 2013).

 Mezi nejúspěšnější akce pak můžeme zařadit také výstavu Galiny Miklínové: O Kanafáskovi (13. 9.- 3. 11. 2013), která byla připravena ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě.  

 U většiny výstav realizovaných v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě v roce 2013 převažovala meditativní poloha. Ať již to byla nová tvorba Jana Svobody – Pod malbou, výběr z meditativních kreseb Jiřího Juna - Záznamy přítomnosti, fotografická výstava Jindřicha Štreita - Brána naděje, čidíla letošních jubilantů Josefa Klimeše – Rovnováha a Jaroslava Šerých – Pouto mé radosti, Jindřicha Hegra – výběr z díla, reprízovaná posléze v Muzeu a galerii města Hlinska nebo podzimní výstava kreseb Lenky Březinové – Chvění.

 

 Která výstava/akce vzbudila mezi návštěvníky největší ohlas?

 Kromě výstav v galerii a v kolegiálních institucích připravila Horácká galerie v Novém Městě na Moravě zcela mimořádnou prezentaci z tvorby akademického sochaře Romana Podrázského v umělcově rodné Přibyslavi. Na třech místech v Kurfürstově domě, Starém špitále a Kulturním domě byla ve spolupráci s KZMP (Kulturní zařízení města Přibyslav) připravena rozsáhlá prezentace sochařova díla, jeho kreseb, plastik a obrazů, včetně projekce z meditační zahrady Luboše Hrušky tzv. Památníku Obětem zla v Plzni Doudlevcích. Zde je umístěno dvanáct monumentálních soch Romana Podrázského jeho originálně pojaté křížové cesty. K výstavě se podařilo vydat publikaci o životě a díle Romana Podrázského z pera Pavla Jajtnera a Josefa Chalupy. Při přípravě výstavy jsme objevili rozsáhlý cyklus uhlových kreseb a pastelů inspirovaných Viděním sv. Jana, z něhož bylo v Přibyslavi vystaveno l2 obrazů a celý dochovaný soubor 53 obrazů je až do 26. ledna 2014 vystaven v zámeckém podkroví Horácké galerie. Expresivně sugestivní zobrazení Apokalypsy zanechá v každém návštěvníku galerie silný emocionální zážitek.

Mezi zcela mimořádné zážitky patřil v letošním roce i závěrečný koncert novoměstského Slunohraní. Pod taktovkou Václava Kružíka nastudovali účastníci smyčcového workshopu Stamicův violový koncert s orchestrem. Violový part zazněl v podání Jana Řezníčka, člena Janáčkova kvarteta. Potěšilo mne, že se zájmem byla přijata tvorba adeptů sochařského umění. Na nádvoří galerie byly od května vystaveny závěrečné práce studentů akademie ve Světlé nad Sázavou vytvořené na téma Flora. Návštěvníci mohli obdivovat vysekané rostlinné motivy do žuly, mramoru i pískovce.

 

Co zajímavého připravujete v roce 2014?

Tradičně si počátkem roku připomeneme opětovně vybraná výročí regionálních autorů ze sbírek naší galerie (František Hradecký, Jaroslav Polanský, Marie Šimková Střižíková, Josef Jambor, Karel Němec aj.). Navážeme na úspěšnou spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava při prezentaci amatérských fotografů (Letošní soutěže se zúčastnili rovněž fotografové z našeho okresu). Připravujeme reinstalaci sklářské expozice a především rozsáhlou prezentaci sbírkového fondu k 50. výročí založení Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a tedy připomenutí budování této kulturní instituce v našem kraji. V závěru roku bychom rádi představili veřejnosti tvorbu mladých autorů. Horácko je region nejen s bohatou výtvarnou tradicí, ale i s bohatou přítomností.

Pochopitelně opět budou pro veřejnost připraveny i koncerty, loutková představení pro nejmenší návštěvníky a edukační pracovnice plánují zajímavé a atraktivní doprovodné programy pro školní mládež, studenty i předškoláky.

 

Na které z již „tradičních akcí“ se mohou návštěvníci opět těšit a na kterou výstavu/projekt se těšíte Vy osobně?

Těším se na Galerijní noc, která by měla mít komornější charakter se zajímavým programem. Pro mne osobně bude prestižní záležitostí výstava z galerijních sbírek a těším se na její realizaci a přijetí veřejností. Opětovně na novoměstské Slunohraní, které bude mít pátý ročník a patří již k tradičním kulturním akcím počátku letních prázdnin. Máme rovněž přislíbený benefiční koncert Janáčkova kvarteta k jubileu Horácké galerie, který slibuje nevšední zážitek.

 

Na otázky odpovídal: PhDr. Josef Chalupa, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě