Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Výročí > Výročí 2016 > Ludvík Kuba

Ludvík Kuba

 

Kuba Ludvík.jpg* 16. 4. 1863 Poděbrady

30. 11. 1956 Praha

 

malíř, folklorista, hudebník, spisovatel

 

Ludvík Kuba se narodil 16. dubna 1863 v Poděbradech jako druhorozený syn ze třinácti dětí. Narodil se do řemeslnické rodiny, jeho otec měl zámečnickou dílnu. Studoval současně varhanickou školu v Praze a soukromě kresbu v ateliéru Bohuslava Schnircha. Ve 28 letech vstoupil na Akademii výtvarných umění v Praze k Maxmiliánovi Pirnerovi. Dále pak pokračoval v letech 1891 až 1893 ve studiu na Akademii Julien v Paříži a v letech 1896 až 1904 na soukromé škole Antona Ažbého v Mnichově.

Ludvík Kuba pracoval jako podučitel v Sedlci u Kutné Hory. Začal vydávat sbírku Slovanstvo ve svých zpěvech (1884-1929), celkem 15 svazků. V roce 1885 se vzdal učitelské praxe a od roku 1894 soustavně sbíral slovanské lidové písně a badatelsky je zpracovával. V letech 1895 až 1896 podnikl studijní cesty na Balkán, kde pracoval například jako malíř v Mostaru, vytvořil řadu studií lidových typů, krojů či staveb a sbíral písně. O slovanské národy se zajímal celý život. Své knihy doprovázel studiemi lidových krojů, nástrojů a bydlení. V roce 1904 se usadil ve Vídni, byl jednatel Hagenbundu. V roce 1911 přesídlil do Prahy. V malbě se zabýval krajinou a figurálními náměty. Důležitou složkou malířského díla byly portréty a autoportréty. Využíval impresionismus v realistické malbě, kladl důraz na barvu a světlo.

Ludvík Kuba byl čestným předsedou Jednoty umělců výtvarných. V roce 1927 byl jmenován řádným členem Slovanského ústavu v Praze. V roce 1928 byl ustanoven československým zástupcem v Mezinárodní komisi pro lidové umění při Společnosti národů. V roce 1935 byl zvolen členem Jihoslovanské akademie v Záhřebu, v roce 1936 obdržel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze čestný doktorát, v roce 1937 byl zvolen řádným členem České akademie věd a umění, v roce 1945 byl zvolen čestným profesorem pražské Akademie výtvarných umění a jmenován národním umělcem.

Dílo Ludvíka Kuby je zastoupeno ve sbírkách Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Národního muzea v Praze, Českého muzea výtvarného umění v Praze, Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Východočeské galerie v Pardubicích, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Městského muzea v Březnicích, Vlastivědného muzea v Písku a jinde. Ve sbírkách Horácké galerie v Novém Městě na Moravě jsou dva obrazy autora.

 

Ceny

1923 Řád sv. Sávy

1930 Bulharská cena Safronova

1945 Národní umělec

 

Samostatné výstavy (výběr)

1890 Umělecká beseda, Praha

1899 Berlín

1904 Krausův salon, Mnichov

1904 Poděbrady, České Budějovice

1909 Topičův salon, Praha

1911 Pardubice

1912 Budova reálky, Turnov (s Antonínem Slavíčkem)

1914 Kutná Hora

1924 Topičův salon, Praha

1927 Alšova síň, Praha

1927 Výstavní síň Aleš, Brno

1927 Městské průmyslové muzeum, Hradec Králové

1934 Obecní dům, Praha (se Stanislavem Lolkem, V. Hlavou –Bémem, J.T. Blažkem)

1935 Dům JUV, Praha

1939 Hollar, Praha

1940 Salon Výtvarné dílo, Praha (s Janem Čumpelíkem)

1943 Salon Výtvarné dílo, Praha

1944 Salon Výtvarné dílo, Praha

1945 Salon Výtvarné dílo, Praha

1946 Salon Výtvarné dílo, Praha

1947 Salon Výtvarné dílo, Praha

1948 Salon Výtvarné dílo, Praha

1949 Salon Výtvarné dílo, Praha

1950 Výstavní síň Barvičova knihkupectví, Brno

1950 Horácký umělecký salon, Žďár nad Sázavou

1953 Mánes, Praha

1954 Moravská galerie, Brno

1958 Krkonošské muzeum, Jilemnice

1963 Galerie Ludvíka Kuby, Březnice

1968 Valdštejnská jízdárna, Praha

1984 Galerie Ludvíka Kuby, Březnice

1988 Městské muzeum, Kolín

1991 Městské muzeum, Poděbrady

Pohled do zahrady

Kolektivní výstavy (výběr)Kuba.jpg

1899 Die gemalte Luft, Berlín

1904 Kraus Salon, Mnichov

1904-1911 Pravidelné výstavy Hagenbund, Vídeň

1926 Z minulosti Umělecké besedy, Alšova síň, Praha

1934-1938 Výstava Jednoty umělců výtvarných, Obecní dům, Praha

1943 Výstava a aukce českých kreseb a akvarelů, Hořejšova umělecká aukční síň, Praha

1934-1947 Výtvarné dílo, Salon, Praha

1959 Sbírka moderního umění, Národní galerie, Praha

1971 České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie, Národní galerie, Praha

1978 Umění a známka, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1988 České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou

1993 Výtvarné umění na Kolínsku od 40. let po současnost, Kolín

 

Knižní publikace (výběr)

1884-1929 Slovanstvo ve svých zpěvech

1892 Na Černé Hoře

1925 Čtení o Lužici

1932 Čtení o Makedonii

1946 Moje Čína

1956 Křížem krážem slovanským světem

1958 Zaschlá paleta (memoáry)

 

 

Zdroje

Malá, Alena. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců: 1950-2001. VI., Kon-Ky. Vyd. 1. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2001. 512 s., [4] s. obr. příl. Prameny a dokumenty. ISBN 80-86171-06-X.

 

Kuba, Ludvík, 1863-1956. Ludvík Kuba: výstava obrazů. Text Miroslav Míčko.  Praha: Výtvarné dílo, 1943. [20] s.