Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Výročí > Výročí 2017 > Oldřich Blažíček

Oldřich Blažíček

 

Blažíček Oldřich.jpg* 5. 1. 1887 Slavkovice u Nového Města na Moravě

3. 5. 1953 Praha

 

malíř, pedagog

 

Narodil se v roce 1887 ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě. V letech 1894 až 1901 žil v okolí Rožné a v Rožné u Pernštejna, odkud docházel na měšťanku v Bystřici. V roce 1904 se vyučil malířem pokojů v živnosti bratra Vincence v Bobrové. V roce 1905 přešel do Prahy, kde se živil jako malířský dělník. Díky mecenáši získával prostředky na studia nejprve na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesorů Karla Vítězslava Maška, Jana Preislera, Jakuba Schikanedera a později na Akademii výtvarného umění ve speciálce Hanuše Schweigera. V roce 1913 získal Oldřich Blažíček Hlávkovo stipendium na cestu do Itálie a Dalmácie. Vznikají obrazy chrámových interiérů sv. Marka a svatovítské katedrály v Praze. Hlavním tématem jeho obrazů je krajina Horácka.

V roce 1921 začíná působit pedagogicky jako profesor kreslení a malby na Českém vysokém učení technickém v Praze. Později vedl také odborné školení učitelů měšťanských a středních škol.

V malířské tvorbě se Oldřich Blažíček často vracel na Vysočinu, Valašsko, do Železných Hor, na Hanou a Čáslavsko. Nejraději měl předjaří s tajícím sněhem. Krajinářská tvorba neprávem poněkud zastínila jeho malby architektonických interiérů.

Oldřich Blažíček byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes.

 

Zastoupení ve sbírkách Blažíček_matka.jpg

Česká pojišťovna, Praha

České muzeum výtvarných umění, Praha

Galerie hlavního města Prahy, Praha

Kancelář prezidenta České republiky, Praha

Moravská galerie v Brně, Brno

Národní galerie v Praze, Praha

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava

Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb

Západočeská galerie v Plzni, Plzeň

Západočeské muzeum, Plzeň

 

I ve sbírkách Horácké galerie v Novém Městě na Moravě najdete obrazy Oldřicha Blažíčka. Galerie vlastní 46 obrazů autora, například olej z roku 1919 Matka (foto Milan Havel, DiS., Galerie Kodl).

 

Samostatné výstavy

1911 Brno, Svěntyho salón

1925 Praha, Obecní dům

1927 Praha, Topičův salón

1928 Plzeň, Západočeské muzeum

1931 Brno, KVU Aleš

1938 Praha, Obecní dům

1957 Brno, Dům Umění

1962 Žďár nad Sázavou, Horácký salón

1972 Hlinsko, Výtvarné Hlinecko

1982 Cheb, Galerie výtvarného umění

1983 Teplice, Krajské muzeum

1987 Výstava k 100. výročí narození, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

1994 Výběr ze sbírek Horácké galerie, Podhorácké muzeum, Předklášteří

1995 Výběr z díla, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště

2003 Výstava obrazů, Městské muzeum a galerie, Hlinsko (Chrudim)

 

Kolektivní výstavy

1912 Praha, Jednota umělců výtvarných

1912 Poznaň, Lublaň, Jednota umělců výtvarných

1919 Bern, Spolek výtvarných umělců Mánes

1920 Praha, Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes

1920 Benátky, bienále

1921 Paříž, přehlídka čs. umění

1923 Londýn, přehlídka čs. umění

1926 Praha, Obecní dům, 8. slet všesokolský

1926 Benátky, bienále

1930 Benátky, bienále

1932 Vídeň JU

1934 Benátky, bienále

1937 Amsterodam, Jednota umělců výtvarných

1937 Pittsburgh (Anglie), Carneggie Institut, mezinárodní výstava

1950 Praha, U Hybernů, Výstava členů ČAVU

1955 Praha, SV Purkyně, Myslivost v čs. umění výtvarném

1958 Bratislava Slovenská národní galerie, Slovensko v dielách českého výtvarného umenia

1959 Praha, Národní galerie, sbírka moderního umění

1973 Praha, Národní galerie, Čes. Malířství 20. století

1977 Ostrava, Galerie výtvarného umění, České malířství 1. poloviny 20. století

1979- 1980 Variace impresionismu v české malbě, Středočeská galerie, Praha

1982 České výtvarné umění 19. a 20. století, Výstavní a koncertní síň, Mladá Boleslav

1983 České moderní malířství (II): Dvacátá léta - ze sbírek Moravské galerie v Brně, Dům umění města Brna, Brno

1983 20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha

1985 Přírůstky Oblastní galerie v Liberci z let 1975-1985, Oblastní galerie v Liberci, Liberec

1989 Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987 - 1988), Národní galerie v Praze, Praha

1990 Přírůstky 1980 - 1990, Dům umění, Ostrava

2000 90 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno

2002 43. Výtvarné Hlinecko 2002 - Antonín Chittussi a malíři Železných hor, Městské muzeum a galerie, Hlinsko

2004 České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek, Dům umění, Zlín

2006- 2007 Zimní krajina, Městská galerie Hasičský dům, Telč

2007 Osobnosti Podlipanska, Městská knihovna Svatopluka Čecha, Pečky

2008 Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice

2009 Zima v obrazech českých mistrů, Masarykův kulturní dům Mělník, Mělník

2009- 2010 Antimodernisté, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc

2011 Mistři české krajinomalby, Galerie Diamant, Praha

2014 České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba), Galerie výtvarného umění v Náchodě, zámecká Jízdárna, Náchod

 

Zdroje

Foto obrazu Milan Havel, DiS., Galerie Kodl

Malý, Zbyšek, ed. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců: 1950-1997. I., A-Č. Vyd. 1. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1998. 346 s. Prameny a dokumenty. ISBN 80-86171-00-0.

Macková, Olga. Oldřich Blažíček. 1. vyd. Praha: Odeon, 1990. 93 s. Malá galerie; sv. 46. ISBN 80-207-0239-3.

http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?x=0&y=0&Fprijmeni=bla%C5%BE%C3%AD%C4%8Dek&Fjmeno=old%C5%99ich&FnarozDen=&FnarozMes=&FnarozRok=&Fmisto=&FumrtiDen=&FumrtiMes=&FumrtiRok=&Fmistoumrti=&Fobor=