Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Výročí > Výročí 2017 > Bohuslav Reynek

Bohuslav Reynek

Reynek Bohuslav.jpg

* 31. 5. 1892 Petrkov

† 28. 9. 1971 Petrkov

malíř, grafik, básník, překladatel

 

 

 

 

Bohuslav Reynek se narodil 31. května 1892 v Petrkově u Německého Brodu (dnes Havlíčkův Brod) jako jediný syn Bedřicha Reynka a Marie Reynkové, rozené Divišové. V letech 1899-1905  chodil na obecnou školu v nedalekém Svatém Kříži, dobře prospíval, ale školní povinnosti neměl rád. Jeho rodiče pronajali petrkovský statek (1905-1912), kde doposud žili a odstěhovali se do Jihlavy, kde Bohuslav začal studovat německé reálné gymnázium. Zde získal skvělou jazykovou průpravu ve francouzštině, němčině, pasivně ovládal angličtinu.

Výrazně zde na něj zapůsobily dvě osobnosti: učitel Max Eisler (později profesor dějin umění na vídeňské univerzitě) a spolužák a malíř Jaroslav Libra. Pod vlivem obou začal kreslit a malovat. První dochované kresby pocházejí z roku 1909. Od roku 1912 začal psát básně, první mu otiskla Moderní revue už v roce 1913, další v roce 1914 pak revue Nova et vetera, a tím byla zahájena mnohaletá spolupráce s nakladatelstvím Josefa Floriana ve Staré Říši. Na podzim se na přání svého otce stal posluchačem zemědělského oboru Vysoké školy technické v Praze, ale pro naprostý odpor ke studiu po několika týdnech ze studií zběhl a uchýlil se do Petrkova.

V roce 1915 v Dobrém díle vyšla jeho první kniha – překlad Charlese Péguyho – Koberec vyšívaný sv. Jenovéfě a Johance z Arku. Od roku 1916 začal velmi intenzivně spolupracovat s Josefem Florianem, překládat pro jeho edice, také se začal věnovat své vlastní básnické tvorbě a překladatelství. Od 20. let minulého století inspirován Josefem Čapkem a Vlastimilem Hofmanem začal vytvářet své první linoryty. Rozhodl se vydávat vlastní literárně-výtvarnou edici Sešity poezie, kde vedle svých překladů otiskl i linoryty. V roce 1923 pracoval na prvotině překladu francouzské básnířky Suzanne Renaudové Ta vie est là (1922). Ta ho zaujala natolik, že autorce napsal a vydal se za ní na návštěvu. Po půlročních námluvách se s ní v březnu 1926 v Grenoblu oženil. Zimu 1926-1927 trávili novomanželé opět v Grenoblu, Reynek tu hodně kreslil, zejména okolní krajinu a sakrální architekturu a v prosinci zde měl svoji vůbec první výstavu na Salonu de L´Effort. V roce 1929 se konala první samostatná výstava pastelů a kreseb v galerii Saint Louis v Grenoblu, hned poté první samostatná výstava v Československu – v Městském průmyslovém muzeu v Pardubicích. Vedle kreseb z Petrkova a Provence byly vystaveny i linoryty z počátku dvacátých let a soubor Reynkova dosavadního vydavatelského, básnického a překladatelského díla.  Začal spolupracovat i s jinými nakladateli, např. brněnským Atlantis, seznámil se také s Vlastimilem Vokolkem, který začal tisknout jeho první grafiky. Roku 1935 vyšel jeho překlad básně Suzanne Renaudové Křídla z popele s pěti reprodukcemi jeho kreseb.

 

Prvních deset let jejich společného života rodina téměř pravidelně střídala letním pobyt na Českomoravské vysočině a zimní ve Francii, opakovaně se vracela do  Grenoblu i na jiná místa ve Francii. Narodili se tam také oba jejich synové Daniel a Jiří.  Po smrti svého otce v září 1936  se Bohuslav Reynek i s rodinou  natrvalo usadil na petrkovském statku a ten už nikdy dobrovolně neopustil. V těžkých válečných letech připravil své první grafické album Sníh. V roce 1942 začal pracovat na cyklu dvanácti suchých jehel Pastorale (1942-1947), o rok později na cyklu osmnácti suchých jehel Pašijový cyklus (1943-1949). V lednu 1944 dostal od Němců výpověď z vlastního statku a celá rodina se musela vystěhovat. Přijali pozvání rodiny Florianovy a nastěhovali se do jejich domu ve Staré Říši. Po skončení války, koncem května 1945  se opět do Petrkova vrátili a v té době se Reynek poprvé pokusil experimentovat s monotypickými otisky svých suchých jehel, které částečně nahradily kolorování. Tuto techniku vylepšoval až do své smrti. V roce 1948 začal pracovat na cyklu Job (1948-1949).

Reynkovi dvorní vydavatelé Vlastimil Vokolek, Jan Václav Pojer a Zdeněk Řezníček byli v létě roku 1949 znárodněni a 1. října byl znárodněn i petrkovský statek. Díky administrativním zmatkům k vystěhování rodiny nakonec nedošlo. V roce 1955 dokončil sbírku Mráz v okně a na více jak deset let se jako básník odmlčel.  Naopak léta 1955-1960 byla dobou nejpilnější práce na grafikách. V hluboké odloučenosti, samotě a soustředění vznikly desítky grafických listů. Kromě cyklu Don Quijote (14 suchých jehel), to byly většinou kolorované suché jehly s monotypem a biblickými náměty. Většinu rozdal nebo posílal svým přátelům. Žil ve vnitřním  exilu katolického básníka a umělce bez možnosti vystavovat. V lednu 1964 zemřela jeho manželka Suzanne. Nebyl ani na jejím pohřbu, lidí se v té době stranil a z domu prakticky nevycházel. V témže  roce měl také první samostatnou výstavu v Československu po třiceti pěti letech. O rok později následovala výstava grafiky v Domě pánů z Kunštátu v Brně, jeho první velká výstava vůbec. V roce 1967 se uskutečnily dvě zahraniční výstavy v Římě  a Grenoblu a pak následovala v rychlém sledu série výstav po celém Československu až do roku 1972, kdy se opět na dlouhých dvacet odmlčel.

Reynkovo literární dílo vznikalo téměř vždy souběžně s dílem výtvarným. S jedinou výjimkou (Pieta) Reynek nikdy neilustroval vlastní poezii, naopak u překladů se ilustracím nebránil. Básnické dílo zahrnuje 11 básnických sbírek, z toho 2 sbírky jsou básně v próze, dále řadu významných překladů, zejména francouzské a německé poezie a prózy. Překládal a ilustroval básnické sbírky své manželky Suzanne Renaudové, například Dveře v přítmí (1947) a další. Reynkovo básnické i grafické dílo knižně vyšlo v době svého vzniku a potom až v devadesátých letech minulého století, např. básně v próze Had na sněhu (1990), Don Quijote (1994), Ostny v závoji (2002) a další ve formě básnických výborů, monografií o něm nebo katalogů výstav.  

Bohuslav Reynek byl velice pracovitý umělec, jeho literární dílo čítá kromě 11 vlastních básnických sbírek více než 70 knih překladů a stovky dalších jednotlivých textů publikovaných v časopisech, sbornících, či v samizdatu nebo dosud nepublikovaných vůbec. Jeho výtvarné dílo je rovněž mimořádně bohaté, je zastoupeno v mnoha českých galeriích i soukromých sbírkách. Bohužel dvě mimořádně hodnotné soukromé sbírky již dnes neexistují. Sbírka MUDr. Pojera shořela na konci 2. světové války a sbírka dětí Josefa Floriana byla rozprodána. Celkem je dnes z Reynkových děl známo řádově 10 maleb, 200 kreseb, 40 linorytů (odhadem ve stovkách výtisků), 600 suchých jehel a leptů (v několika tisících otisků), 30 cliché verre (v asi 80 otiscích). Některá díla jsou známa pouze z reprodukcí, jiná jsou nezvěstná, další se občas objevují. Jejich soupis vzniká dlouhodobě v Grenoblu péčí Annick Auzimourové a v Brně zásluhou Renaty Bernardi. Celé rozsáhlé výtvarné dílo v jeho možné úplnosti v posledních letech fotograficky zdokumentoval František Nárovec.

 

Grafické cykly

Noël/Vánoce (1939), 3 suché jehly vydané spolu s básní S. Renaudové Vánoce

Sníh (1941), soubor 10 suchých jehel s úvodní básní Z. Řezníčka

Pastorale (soubor 12 suchých jehel z let 1942-1947)

Pašijový cyklus (volný soubor 18 suchých jehel ze 40. let)

Job (soubor 9 suchých jehel z let 1940-1950)

Don Quijote (cyklus 13 [14,18] suchých jehel z let 1955-1964)

 

Zastoupení ve sbírkách

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou

Bibliothèque d´Étude et d´Information de Grenoble

Fond Bohuslava Reynka

Galerie Benedikta Rejta, Louny

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

Galerie hlavního města Prahy

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Galerie umění Karlovy Vary

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Moravská galerie v Brně

Musée de Grenoble

Národní galerie v Praze

Oblastní galerie v Liberci

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Východočeská galerie v Pardubicích

 

Samostatné výstavy (výběr)

1929      Galerie Saint Louis, Grenoble (Francie)

1929      Muzeum, Pardubice

1930      Galerie Saint Louis, Grenoble (Francie)

1936      Galerie Saint Louis, Grenoble (Francie)

1950      Galerie Saint Louis, Grenoble (Francie)

1952      Galerie Saint Louis, Grenoble (Francie)

1960      Knihkupectví Jean Damien, Grenoble (Francie)

1964      Divadlo hudby, Ústí nad Labem

1965      Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, kabinet grafiky, Brno

1966      Grafické dílo, Galerie Václava Špály, Praha

1967      Galerie L´Agostiniana d´Arte cacra contemporanea, Řím (Itálie)

1967      Poetická vinárna Viola, Praha

1967      Okresní muzeum Táborska, Soběslav

1967      Galerie Saint-Laurent, Saint-Laurent-du Pont (Francie)

1968      Galerie Benedikta Rejta, Louny

1968      Oblastní galerie výtvarného umění, Liberec

1968      Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod

1969      Galerie Československého spisovatele, Malá síň, Praha

1970      Horácký salon, konventní kostel, Žďár nad Sázavou

1972      Výběr z díla (1930-1971), Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha

1972      Městské muzeum a galerie, Polička

1974      Hommage au poète peintre graveur tchèque Bohuslav Reynek. Rue Millet, Grenoble (Francie)

1977      Výběr z grafického díla, Divadlo hudby, Olomouc

1985      Suzanne Renaud – Bohuslav Reynek. Maison Stendhal, Grenoble (Francie)

1987      Východočeská galerie, Pardubice

1988      Okresní muzeum a galerie Klatovy

1990      Galerie Benedikta Rejta, Louny

1990      Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy

1991      Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem

1991      Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod

1992      Výběr z grafické tvorby, Horácká galerie, Nové Město na Moravě

1992      Galerie hlavního města Prahy, Praha

1992      Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava

1993      Galerie výtvarného umění, Olomouc

1993      Oblastní galerie, Liberec

1995      Galerie Štěpánská 35, Francouzský institut, Praha

1996      Galerie Le Pond Neuf, Paříž (Francie)

1996      Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice

1997-1998           Musée de Grenoble

1998      Hommage à Suzanno Renaud et Bohuslav Reynek. České centrum, Paříž (Francie)

1999      Galerie Zdeněk Sklenář, Praha

2000      Grafika ze sbírek Státní galerie výtvarného umění v Náchodě

2000      Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora

2002      Pieta v loďce, Památník národního písemnictví, Letohrádek Hvězda, Praha

2003      Pieta v loďce, Dům umění, Opava

2004      Galerie Zdeněk Sklenář, Praha

2005      Dům u Jonáše, Východočeská galerie, Pardubice

2007      Městské muzeum, Rýmařov

2008      Grafika ze sbírek Památníku národního písemnictví v Praze. Malá výstavní síň PNP, Praha

2010      Městská galerie v Telči, Hasičský dům, Telč

2011      Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl

2011      Hommage à Bohuslav Reynek. Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí, Kroměříž

2011      Galerie hlavního města Prahy, Dům U Kamenného zvonu, Praha

 

Kolektivní výstavy (výběr)

1927-1928           Salon de l´Effort, Grenoble (Francie)

1966      Tchechoslowakische Graphik, Koblenz, (Německo)

1967      15 grafiků, Galerie Václava Špály, Praha

1968      SČUG Hollar, Praha

1970      Czechoslovak Graphic, Mexico City

1989      Graphique Européen, Bibliothèque Nationale, Grenoble

1990      Bohuslav Martinů ve výtvarném umění, Polička

1999      Prozařování, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem

2000      České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U zlatého prstenu, Praha

2002      Česká grafika/Půlstoletí proměn moderní grafické tvorby, Mánes, Praha

 

Použitá literatura

Chalupa, Pavel. Bohuslav Reynek: (1892-1971).  Pavel Chalupa.  Vyd. 1. V Řevnicích: Arbor vitae ve spolupráci s Fondem Bohuslava Reynka a nakladatelstvím Měsíc ve dne v Českých Budějovicích, c2011. 399 s. Monografie vydaná u příležitosti výstavy Bohuslava Reynka v Galerii hlavního města Prahy (od 22. listopadu 2011 do 29. ledna 2012). ISBN 978-80-87164-84-6.

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců: 1950-2003 ; XII., Por-Rj.  Editor Alena Malá.  Vyd. 1. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2003. 363 s. (Prameny a dokumenty). ISBN 80-86171-17-5.

Chalupa, Pavel a Reynek, Bohuslav. Bohuslav Reynek: mezi nebem a zemí. Vyd. 1. V Řevnicích: Arbor vitae ve spolupráci s galerií a nakl. Měsíc ve dne v Českých Budějovicích a obecně prospěšnou společností Smetanova Litomyšl, 2011. 131 s. ISBN 978-80-87164-71-6.

Reynek, Bohuslav et al. Bohuslav Reynek (1892-1971): výstava ke 100. výročí narození: Dům umění města Brna, 1992-1993. Brno: Dům umění města Brna, 1991. 116 s. ISBN 80-7009-043-X.