Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Výročí > Výročí 2017 > Josef Václav Myslbek

Josef Václav Myslbek

 

Myslbek Josef Václav.jpg

* 20. 6. 1848 Praha

† 2. 6. 1922 Praha

Český sochař, jedna z nejvýznamnějších osobností českého moderního sochařství vůbec, lze jej považovat za jejího zakladatele.

 

Narodil se v rodině malíře pokojů, v mládí se učí sochařskému umění u Tomáše Seidana (1864-1866), poté pokračuje ve studiích v ateliéru sochaře V. Levého (1867-1870), zároveň studuje v letech 1868-1872 pražskou Akademii výtvarných umění u T. Trenkwalda.

V letech 1872-73 pak Josef Václav Myslbek absolvuje krátkou studijní cestu do Německa, působí v Drážďanech u E. J. Hähnela.

Po návratu do vlasti se Josef Václav Myslbek připojuje aktivně ke skupině umělců, podílejících se na výstavě a výzdobě budovy pražského Národního divadla, (později pak tato skupina bude označována jako generace Národního divadla) – hlavními sochařskými Myslbekovými počiny v Národním divadle se stávají Zpěvohra a Činohra na bočním portálu fasády.

Od roku 1885 pak J. V. Myslbek působí jako profesor na pražské Uměleckoprůmyslové škole, v roce 1896 se pak stává profesorem na Akademii výtvarných umění. Zde mezi jeho významné žáky patří mimo jiné Jan Štursa, Břetislav Benda, Quido Kocian, Ladislav Kofránek, Josef Mařatka, Karel Pokorný, Stanislav Sucharda či Otakar Španiel. Na Akademii Josef Myslbek působil až do roku 1919, kdy odchází do důchodu.

Myslbekovo sochařské dílo je už od počátku ovlivněno klasicismem, novorenesancí a antikou, vliv na Myslbeka má i secese – myšlenkově přitom Josef Václav Myslbek vychází z idejí českého národního obrozenectví, zásadní vliv na něj má tvorba malíře Josefa Mánese, stejně jako on na malířském plátně, i Myslbek vytváří typy českých bájných hrdinů (vliv na něj mají „nalezené“ „Rukopisy“) i skutečných osobností české minulosti: postupně tak vznikají sochy jako sv. Vojtěch, sv. Ludmila či Jan Žižka, pro pražský Palackého most pak vznikají sousoší Lumír a Píseň, Libuše a Přemysl, Záboj a Slavoj a Ctirad a Šárka.

Idealizovaná, z bájí a historie vycházející tvorba je ale jen jednou ze dvou tváří díla J. V. Myslbeka – tou druhou jsou díla realistická, tzv. monumentální realismus, díla, v nichž Josef Václav Myslbek uplatňuje zásady klasické harmonie – tak vznikají díla Kardinál Schwarzenberg, jež je oceněno Zlatou medailí na Světové výstavě v Paříži (socha je umístěna v chrámu sv. Víta na Pražském hradě), Humanita či Oddanost. Vrcholem Myslbekovy monumentálně realistické tvorby je pak jezdecká socha sv. Václava, umístěná na pražském Václavském náměstí – Myslbek na tomto díle pracuje přes třicet let, dokončeno je v roce 1918.

Z další tvorby J. V. Myslbeka je třeba vyzdvihnout jeho tvorbu portrétní – Myslbek je autorem sochařských portrétů mnoha významných osobností 19. století – kromě již zmíněného kardinála Schwarzenberga je autorem portrétů např. Františka Palackého, Josefa Hlávky atd., významné místo v Myslbekově tvorbě mají i pomníky, z nichž nejznámější jsou asi pomník Karla Hynka Máchy na pražském Petříně a pomník Františka Ladislava Riegra v pražských Riegrových sadech.

Myslbek.jpgHorácká galerie má ve svých sbírkách dvanáct autorových děl, převážně bust světců a reliéfů s motivy dětí, na snímku jeho Vlastní podobizna z let 1902 – 1903. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled výstav

1922 Praha, Mánes, Myslbekovo portrétní dílo

1929-1930 Praha, Veletržní palác, Souborná výstava Myslbekova díla

1932 Praha, Sdružení  Myslbek, Výstava výtvarné generace Národního divadla

1940 Praha, Sdružení výtvarných umělců Mánes

1968 Praha, Jízdárna Pražského hradu, Národní galerie Národnímu divadlu

1968 Paříž, Československé sochařství od Myslbeka po naše dny

1979 Litomyšl, Národní galerie v Praze, Národní divadlo. Výtvarné umění a česká hudba

1986-1987 Kladno, České výtvarné umění 19. st.

1990  Praha, Galerie hlavního města Prahy, Trója, České malířství a sochařství 19. st.

1991 Praha, Národní galerie, klášter Svaté Anežky České, České malířství a sochařství 19. st.

1991 Plzeň, Západočeská galerie, Umění na Jubilejní výstavě před sto lety

 

Zdroje

http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_V%C3%A1clav_Myslbek

http://zivotopisyonline.cz/josef-vaclav-myslbek-autor-jezdecke-sochy-sv-vaclava-v-praze/

http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?x=0&y=6&Fprijmeni=Myslbek&Fjmeno=&FnarozDen=&FnarozMes=&FnarozRok=&Fmisto=&FumrtiDen=&FumrtiMes=&FumrtiRok=&Fmistoumrti=&Fobor=