Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Výročí > Výročí 2016 > Jan Lauda

Jan Lauda

 

* 4. 4. 1898 Praha lauda.jpg

11.3.1959 Praha

 

sochař

 

Jan Lauda se narodil v Praze jako syn Jana Josefa Laudy a Marie Františky Laudové, rozené Novotné. Celá rodina Laudova, včetně dvou sester, žila v Praze v Nerudově ulici. Jan své první sochařské práce vytvářel pod vedením Stanislava Suchardy. Stal se učněm v keramické huti pražské katedrály sv. Víta. V letech 1913 až 1914 studoval u profesora Josefa Drahoňovského na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. V roce 1916 byl povolán do vojenské služby. V letech 1917 až 1922 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Jana Štursy. Od roku 1921 sdílel ateliér s Otto Gutfreundem a v letech 1922 až 1925 spolupracoval s Janem Štursou.

V letech 1922 až 1924 podnikl mnohé studijní cesty do Německa, Rakouska, Holandska, Francie, Itálie, Anglie, Švýcarska. V roce 1937 byl jmenován profesorem Uměleckoprůmyslové školy v Praze a v roce 1946 přešel na Akademii výtvarných umění v Praze, kde působil jako profesor až do své smrti v roce 1959.

Byl představitelem tzv. sociálního umění, zaměřoval se na žánrovou plastiku a portrét. Mezi materiály upřednostňoval sádru a pálenou hlínu, kterou někdy koloroval. Po roce 1927 se modelace plastik dívčích aktů změkčila, zatímco v reliéfní tvorbě převážila expresivnost formy. Patřil k nejznámějším českým autorům plastik zvířat. Sochařské dílo charakterizuje lapidárnost a střídmost plastické formy, budované v jednoduchých objemech a plochách. Vytvořil spolu se sochařem Václavem Žaludem pomník Komenského pro Amsterdam, kromě prací figurálních (Sedící dívka, Koupání) vytvořil i reliéfy (Bratranci Veverkové, Stvoření uhlí). Po roce 1945 zaměřil svou pozornost na portrét.

Jan Lauda byl spoluzakladatelem a členem Nové skupiny, od roku 1923 byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes.

Dílo Jana Laudy je zastoupeno ve sbírkách Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Moravské galerie v Brně, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Muzea umění v Olomouci, Oblastní galerie v Liberci, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně Galerie umění v Karlových Varech, Alšovy jihočeské galerie. Vedle veřejných institucí jsou vlastníky také soukromé osoby.

Ve sbírkách Horácké galerie v Novém Městě na Moravě se nachází jeden z nejobsáhlejších souborů díla Jana Laudy. Horácká galerie vlastní 48 děl a převažují podobizny.

 

Ceny

1925 Zlatá medaile na Výstavě dekorativních umění v Paříži

1937 Diplome d´honneur na Světové výstavě v Paříži

1940 1. cena České akademie výtvarného umění

1944 Národní cena

1951 Vyznamenán titulem laureáta státní ceny za bystu V. I. Lenina

1955 Vyznamenán za svou činnost Řádem práce

1958 Grand Prix na světové výstavě Expo´58 v Bruselu (s kolektivem)

1958 Národní umělec

Podobizna hocha

Samostatné výstavy lauda hoch.jpg

1961 Životní dílo, Mánes, Praha

1962 Galerie umění, Karlovy Vary

 

Kolektivní výstavy (výběr)

1925 Mezinárodní výstava dekorativních umění, Paříž

1939 Světová výstava, New York

1947 Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Gallery of Scotland, Edinburg

1949 Tjeckoslovakisk Konst, Liljevalchs Konsthall, Stockholm

1951 Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur, Wiener Kunsthalle, Vídeň

1958 Světová výstava Expo´58, Brusel

1964 Kresby a plastiky žáků Jana Štursy, Národní galerie-Belveder, Praha

1968 Sculpture tchécoslovaque de Myslbek a nos jours, Musée Rodin, Paříž

1968 České sochařství 19. a 20. století, Národní galerie-Belveder, Praha

1972 Malé sochařské formy a sochařská kresba I, Galerie Václava Špály, Praha

1975 Dix siecle d´Art tcheque et slovaque, Grand Palais, Paříž

1980 Kupko, Gutfreund and Company, Galleria internazionale d´arte moderna, Casa Pesaro, Benátky

1983 Czech Sculpture 1967-1937, National Museum, Cardiff

1985 Fran verkloghet till dröm, Konsthall, Malmö

1988 Nationalgalerie Prag, Museum Altes Rathaus, Ingelheim

1989 České sochařství 1948-1988, Oblastní galerie, Olomouc

 

Zdroje

Malá, Alena. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců: 1950-2001. VII., L-Mal. Vyd. 1. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2001. 343 s. Prameny a dokumenty. ISBN 80-86171-12-4.

 

NOVOTNÁ, Silvie. Jan Lauda: magisterská diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 117 s.

 

Portrét Jana Laudy - http://abart-full.artarchiv.cz/obrazky/f_laudajan_0003.jpg