Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Výročí > Výročí 2015 > Jiří Židlický

Jiří Židlický

* 27.5. 1895 Nové Město na Moravě

† 7.10. 1950 Praha

 

 

malíř, grafik, ilustrátor

 

Narodil se v Novém Městě na Moravě otci Ing. Karlu Židlickému, povoláním geodetovi, a matce rozené Halasové, která pocházela z pražské intelektuální rodiny. Její bratr byl Dr. F. X. Halas (malíř, znalec umění, ředitel pražského Městského muzea).

Jiří Židlický studoval na novoměstské reálce, v sextě přešel na reálku v Ječné ulici do Prahy, kde v roce 1913 úspěšně odmaturoval. Po maturitě studoval na Českém vysokém učení technickém. Současně studoval soukromě u Ferdinanda Engelmüllera. Studium v Engelmüllerově škole mělo velký vliv na další umělecký vývoj Židlického. Zde jako výjimečně nadaný kreslíř poznal, jak se dá využít všech prostředků kresby k vyjádření četných motivů z přírody, která jej už od dětství nejvíce zajímala. Dále studoval u malíře Bohumila Klimeše-Koziny grafiku.

Studia přerušila 1. světová válka, kdy musel Židlický narukovat na ruské bojiště. V roce 1915 byl v bojích u Grodku zraněn, léčen byl ve vojenské nemocnici v Praze. Po uzdravení byl opět poslán na frontu, ke byl znovu třikrát zraněn. Po vyléčení odešel na dovolenou do Nového Města na Moravě. V roce 1919 byl opět povolán do armády a odeslán nejprve na Slovensko a poté na Podkarpatskou Rus. Po propuštění z armády v roce 1920 začal studovat na Vyšší lesnické škole v Zákupech, ale těsně před maturitní zkouškou školu opustil. Nastoupil jako lesní adjunkt do služeb Nadačního velkostatku v Novém Městě na Moravě na polesí Fryšava.

Nejistoty hmotného postavení svobodného umělce přiměly Židlického, aby si záhy po svém definitivním rozhodnutí opustit lesnickou profesi, vytvořil existenční zajištění. Vrátil se proto do Prahy a začal opět studovat na Českém vysokém učení technickém, kde dokončil studia matematiky. Poté pracoval na Ministerstvu sociální péče a ve Státním statistickém úřadě, odkud odešel v roce 1943 na vlastní žádost do předčasného důchodu, aby se věnoval již jen výtvarné tvorbě.

Jiří Židlický byl také redaktorem nakladatelství Odeon, věnoval se malbě lesních interiérů a zvěře, byl činný jako ilustrátor (Jan Svatopluk Procházka: Ochrana přírody, M. Klika Dendrologie ad.) a tvůrce exlibris.

Vystavoval na všech výstavách horáckých umělců v Novém Městě na Moravě, v Tišnově, i jinde. Horácká galerie vlastní 109 děl od Jiřího Židlického např. obraz Sklabina z roku 1919.

 

 

Zdroje

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2010. XXI., W-Ž. Vyd. 1. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2010. 391 s. Prameny a dokumenty. ISBN 978-80-86171-35-7.

Novoměstsko, rok 1990, číslo 10, strana 15-17, Jiří Šebek

Časopis Mylivost 4/2010, str. 30, MVDr. František Fejfar