Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Výročí > Výročí 2014 > Josef Brož

Josef Brož

portrét Josefa Brože od F.A. Jelínka

 

* 13. 8. 1904  Krásně nad Bečvou (dnes Valašské Meziříčí)

† 12. 10. 1980 Praha

 

malíř, ilustrátor

 

Josef Brož se narodil v rodině foukače skla. Vystudoval odbornou školu pro zpracování dřeva a získal mistrovský list. Nějaký čas pracoval jako řezbář a malíř divadelních výprav. Po studiích na UMPRUM u prof. Arnošta Hofbauera, kam se zapsal na popud kreslíře Jana Konůpka až v roce 1927, odjel v roce 1934 do Paříže a na tzv. čestný sedmý rok studia k prof. Františku Kupkovi. Zdejší pobyt silně ovlivnil další tvorbu mladého umělce, nějaký čas tehdy maloval i v bretaňské vesnici Le Pouldu, kam na jeho doporučení začal později jezdit např. Jan Zrzavý.

Od roku 1937, již jako člen Umělecké besedy, se soustavně věnuje malbě. Maluje především v okolí Prahy (pražské předměstské scenérie, cihelny, dvorky, povodí), dobu okupace však pobývá a tvoří ve východních Čechách a na Českomoravské Vysočině v okolí Dřevíkova, Ptáčova a Svobodných Hamrů u Hlinska.

Tvorba Josefa Brože zpočátku odvozovala svůj původ od krajinářské a figurální tématiky. Brožův malířský vklad spočívá v neimprovizovaném, věcném, avšak dramaticky naléhavém postoji k životu. Celý svůj tvůrčí život představuje jako oslavovatel probouzejícího se zárodečného jara české krajiny, svět přírody tvoří podstatnou část umělcova bytí. Například Vysočina je ve svých velkých zvratech, podrobnostech a tvarech permanentně skicována, prokreslována a rozváděna do nespočetných řad olejových temper a pastelů komorního formátu, tak jak se s ní Brož ve čtyřicátých letech potkával. Během poválečných let vyvrcholilo Brožovo dosavadní umělecké snažení. Typická je jeho úsporná kompozice s působivými barevnými plochami v kombinaci s geometrizujícími liniemi drobnějších předmětů a detaily. Přestože v padesátých letech nastal určitý odklon a na místo výrazově koncentrovaných sytých barevných ploch se Josef Brož vrací spíše k vidění světa v duchu impresionismu, se Skupinou 58 již zase vystavuje díla tvořící svým temperamentním malířským projevem.

Jeho malby jsou zastoupeny v Národní galerii v Praze, ve Východočeské galerii v Pardubicích, v Oblastní galerii v Prešově a dalších galeriích České a Slovenské republiky. Horácká galerie vlastní ve svých sbírkách tři obrazy s názvem: Výmlat (1955), Březen (1976) a Obilí.

 

Samostatné výstavy:

1942, 1943 Praha, Alšova síň

1947 Teplice (s V.V. Nowakem)

1957 Praha, Nová síň

1959 Gottwaldov

1967 Ostrava

        Valašské Meziříčí

1968 Praha, Mánes

1973 Louny

         Litoměřice

         Karlovy Vary

1974 Pardubice

         Praha, Mánes

         Adamov u Brna

1976  Praha

 

Kolektivní výstavy:

1938, 1960, 1964 Benátky, Biennale di Venezia

1948, 1949 Budapešť

1958 Lublaň, Záhřeb, Bělehrad, Moskava

1965 Bochum, India, Alžír

 

 

Zdroje

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 – 1997. A-Č. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1998. ISBN 80-86171-00-0.

 

Nový slovník československých výtvarných umělců, svazek I. Vyd. 5. Praha: Ivo Železný, 2000.

 

Josef Brož: národní umělec: obrazy a kresby [katalog výstavy, Gottwaldov, 7. února - 26. března 1978]. Gottwaldov: Oblastní galerie výtvarného umění, 1978.

 

Josef Brož: výbor z díla / text Miroslav Kudrna, Vladimír Řeřucha. Pardubice: VČG, 1974.