Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Výročí > Výročí 2014 > Leonid Ochrymčuk

Leonid Ochrymčuk

 

* 19. 5. 1929  Brno

† 24. 8. 2005  Brno

 

malíř, sochař, pedagog, tvůrce objektů

 

Narodil se v Brně. Studoval v letech 1948 až 1953 výtvarnou výchovu na Pedago­gické fakultě Masarykovy univerzity v Brně u profesorů Františka Doubravy, Bohumila Stanislava Urbana, Eduarda Miléna a Vincence Makovského. 

Od roku 1958 pedagogicky působil na dětském oddělení psychiatrické léčebny v Brně-Černovicích. V letech 1972 až 1989 působil na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, od roku 1982 jako docent a od roku 1988 jako profesor.

Člen tvůrčí skupiny Profil 58, Clubu Sýpka, TT klubu, Unie výtvarných umělců. Tvorba Leonida Ochrymčuka je námětově i formálně inspirována světem dětské výtvarné představivosti. Prvním velkým tématem jeho malby jsou antropomorfní stroje (Kombajnek, Stroj-červený pták, 1967), vzdáleně ovlivněné Františkem Grossem. Paralelně vznikají hravé asambláže (Velké klikaté okno, Buchty pro Vasarelyho, 1969) ze slévárenských modelů, instalačního materiálu, fragmentů dětských hraček. V polovině 70. let začíná pracovat na rozsáhlém cyklu Vystřihovánek: papírové modely určené k vystřihování kolážuje (později také zvětšuje a maluje) na čtverečkový rastr. Z rastru odvozuje v roce 1978 bizarní bytost, nazvanou LOB, která se pak již trvale stává jednotícím motivem jeho tvorby. Zprvu je především geometrickou strukturou, postupně se spojuje s rozmanitými banálními prvky (lidový ornament, kýčovité pohlednice) a často nabývá iluzivní plasticity, stává se fantaskní architekturou namalovanou na malířsky pojednané pozadí (detaily pralesů celníka Rousseaua). Po roce 1990 se stupňuje Ochrymčukův příklon k triviální městské kultuře (do obrazů zařazuje prvky reklam, automobilových značek) a dává tak vzniknout originální, byť časově opožděné verzi amerického pop artu, vnímané jednou s humorným nadhledem, jindy se záměrnou naivitou.

Ochrymčukovo dílo je zastoupeno ve sbírkách Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Muzea umění v Olomouci, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Hodoníně a jinde. Horácká galerie v Novém Městě na Moravě má ve svých sbírkách zastoupeny například obrazy: Staré chlévy (1976), Odpočívající kombajn (1979) a další.

 

 

Samostatné výstavy

1956    Kabinet umění, Brno

1961    Horácké divadlo, Jihlava

1964    Kabinet umění, Brno

1965    Národopisný ústav Moravského muzea, Brno

1969    Galerie Jaroslava Krále, Brno

1970    Malá galerie Čs. spisovatele, Brno

1974    Galerie Jaroslava Krále, Brno

1975    Vlastivědné muzeum, Brno

1977    Malá galerie, Teplice

1979    Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava

1980    Galerie výtvarného umění, Hodonín

1980    Galerie výtvarného umění, Hodonín

1981    Galerie výtvarného umění, Hodonín

1982    Galerie Antonína Trýba, Brno

1983    Galerie V předsálí, Blansko

1983    Ústav makromolekulární chemie ČSAV, Praha

1983    Černobílá galerie (Panský dům), Uherský Brod

1984    Malá galerie Stavoprojektu, Brno

1986    Dům pánů z Kunštátu, Brno

1989    Ústřední kulturní dům železničářů, Praha

1989    Národní dům, Praha

1989    Oblastní galerie výtvarného umění, Zlín

1992    Paříž

1992    Galerie Jaroslava Krále, Brno

1995    Stroje a strojky (s R. Kratinou aj.Vaňkem), Výstavní síň Vodova, Brno

2000    Pražákův palác, Brno

2000- 2001 Národní technické muzeum, Praha

2003    Obrazy - LOB, Gaved - Galerie ve dvoře, Brno

2003-2004 Galerie Magna, Ostrava

2008    Malá retrospektiva, Galerie Ars, Brno

 

Kolektivní výstavy (výběr)

1962    Výstava mladých výtvarníků, Dům umění, Zlín

1966    Brněnská bilance, Mánes, Praha

1969    moravská galerie, Brno

1971    Profil ´58, Nová síň, Praha

1974    Mánes a Galerie U Řečických, Praha

1980    Současná česká kresba, Dům pánů z Kunštátu, Brno

1981    Brněnská malba, Dům umění, Brno

1981    Brněnská grafika, Tartu (Estonsko)

1985    Barevná plastika, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy

1986    Brněnští výtvarníci, Remeš (Francie)

1987    České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou

1988    Interart ´88, Poznaň (Polsko)

1988    Z nových zisků, Národní galerie, Praha

1989    Tvorba pedagogů katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UJEP v Brně,

 Galerie Stará radnice, Brno

1990    Současná česká kresba, Moravská galerie, Brno

1990    TT klub, Sýpka, Vlkov

1991    Technika jako důvod a mýtus, Dům umění, Znojmo

1993    Příběhy bez konce, Moravská galerie, Brno

1996    Nový zlínský salon, Zlín

1997    Mezi tradicí a experimentem, Muzeum umění, Olomouc

1998    Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. stol., Alšova jihočeská galerie,

Hluboká nad Vltavou

 

Zdroje

Horová, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. [Díl 2.], N-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995. s. 547 - 1103. ISBN 80-200-0522-6.

 

Malá, Alena. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců: 1950-2002. X., Nov-Pat. Vyd. 1. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2002. 359 s. Prameny a dokumenty. ISBN 80-86171-15-9.