Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Výročí > Výročí 2015 > Ludvík Baran

Ludvík Baran

* 23. 8. 1920 Frýdlant nad Ostravicí

† 13. 3. 2011

 

fotograf, etnograf, kameraman

 

Narodil se ve Frýdlantě nad Ostravicí. Studoval etnografii a antropologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1951 pracoval jako odborný asistent na katedře kamery FAMU Praha, od roku 1964 jako docent katedry dokumentární tvorby a v letech 1966 až 1976 byl proděkanem FAMU. V roce 1978 byl jmenován řádným profesorem FAMU pro obor kamery dokumentárního filmu. Jako fotograf, výtvarník a publicista spolupracoval s redakcemi novin a časopisů. Ilustroval pravidelně v letech 1951 až 1964 Český lid.

Přednášel v zahraničí v Curychu (1968-1970), Helsinkách (1977), ale i v Berlíně a Antverpách.

Jako žák a blízký spolupracovník Karla Plicky vytvořil za odborné spolupráce manželky PhDr. Jitky Staňkové, CSc. dokumentaristické dílo specializované na folklor a etnografii (cykly Český rok, Družičky a nevěsty, Lidové kroje, Lidové karnevaly, Madony).

Obdržel mezinárodní čestnou cenu Interkamera 87 za celoživotní dílo a aktivní podíl na rozvoji užití AV techniky a rozvoji mezinárodní spolupráce (1987), dále obdržel např. medaili Karla Plicky (1989) aj.

Ludvík Baran je zastoupen ve sbírkách Horácké galerie 45 ks fotografií například fotografií Povalování děvčat do sněhu.

 

Samostatné výstavy

1947    Národopisné fotografie, Praha

1948    Národopisné fotografie, Praha

1973-1975      Jihočeské maškary, České Budějovice, Písek, Praha

1975    Český masopust, Belgie

1975    Masky, démoni, šaškové, Volyně

1977    Masky, démoni, šaškové, Finsko

1978    Český rok, Praha

1978    Český masopust, Praha

1980    Fotochema, Praha

1980    Fotografie 1947, Národní muzeum, Praha

1980    Osobnosti kultury, Berlín

1981    České maškary, Miláno

1985    Martin

1988    Praha

1988    Opava

1989    Chropyně

1989    Volyně

 

 

Zdroje

Malý, Zbyšek, ed. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců: 1950-1997. I., A-Č. Vyd. 1. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1998. 346 s. Prameny a dokumenty. ISBN 80-86171-00-0

Baran, Ludvík a Tokoš, Vlastislav, ed. Z lidových tradic: fotografie Ludvíka Barana a Jitky Staňkové z let 1946-2004: [Galerie výtvarného umění v Náchodě, zámecká jízdárna, 8.9.-5.11.2006. V Náchodě: Galerie výtvarného umění, 2006. 23 s. ISBN 80-85057-96-4.