Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Výročí > Výročí 2016 > Václav Adolf Kovanič

Václav Adolf Kovanič

 

medailér, sochařKovanič Václav Adolf.jpg

 

* 27. 9. 1911 Jaworze u Bilska (Polsko)

28. 3. 1999 Kyjov

 

Vyrůstal v Újezdě u Znojma, kde jeho otec působil jako lesník. V letech 1927 až 1931 studoval na Státní průmyslové škole sochařské a kamenické v Hořicích. Později v letech 1935 až 1936 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesora Josefa Mařatky a dále pak v letech 1936 až 1939 na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Otakara Španiela. Po studiích v Praze, v době uzavření vysokých škol, odešel do Hovoran u Kyjova, kde si vybudoval ateliér. Po válce v roce 1946 dokončil studia na Akademii. Jeho záměrem bylo zůstat v Praze, ale v roce 1954 z politických důvodů hlavní město opustil a vrátil se zpět do Hovoran, kde žil a pracoval až do konce života.

Tvorba Václava Adolfa Kovaniče procházela třemi etapami. Působil jako sochař děl figurálních a portrétních, jako například Sedící (1939); Hlava v čepci (1943); Autoportrét (1947); T. G. Masaryk (1950) nebo Česající se dívka (1961). Jako materiál používal hlínu, olovo a mramor.

Ve druhé etapě se zaměřil výlučně na medailérskou tvorbu, v níž zobrazoval osobnosti z oblasti vědy a umění, především z hlediska psychologicko-filozofického, lidského a umělecko-portrétního. Tvořil portréty v klasické měkké plastické modelaci, zdůrazněné jemnými patinami. Jsou to mj. portréty Jaroslava Haška, Jana Amose Komenského, Ludwiga van Beethovena, Leoše Janáčka, Emy Destinové či Elišky Krásnohorské. Jedná se o ražené medaile, medailony a plakety.

Ve třetím období se vrátil k monumentální sochařské tvorbě.

Od roku 1940 byl členem Sdružení výtvarných umělců moravských až do rozpuštění spolku v roce 1959. Po znovuobnovení Sdružení výtvarných umělců moravských v roce 1990 se stává jeho předsedou.

 

Zastoupení ve sbírkách

Národní galerie v Praze

Moravská galerie v Brně

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě (vlastní ve svých sbírkách 11 děl)

Národní muzeum v Praze

Moravské zemské muzeum v Brně

Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Pařížská mincovna

Mincovní kabinet Uměleckohistorického muzea ve Vídni

Ermitáž v Petrohradě

Mincovní kabinet Státních uměleckých sbírek v Drážďanech

Britské muzeum v Londýně

Papežská sbírka ve Vatikánu

Genetické centru v Greenwoodu v Jižní Karolině a jinde

 

Podobizna Josefa Jambora

Samostatné výstavy (výběr)Kovanič.jpg

1954 Hodonín (s K. Živným)

1965 Muzeum, Mikulov

1966 Radnice, Kyjov

1981 Galerie výtvarného umění, Hodonín

1982 Dům umění, Brno

1984 Moravská Nová Ves

1984 Strážnice

1986 Výstavní síň, Adamov u Brna

1991 Moravské zemské muzeum, Brno

1991 Galerie Doma, Kyjov

1991 Galerie výtvarného umění, Hodonín

1992 Horácká galerie, Nové Město na Moravě

1994 Základní škola, Hovorany

1996 Radnice, Kyjov

1996 Galerie výtvarného umění, Hodonín

 

Kolektivní výstavy (výběr)

Od roku 1940 vystavoval se SČVU a SVUM

1959, 1961, 1964, 1967, 1968 Mezinárodní medailérské výstavy FIDEM (Vídeň, Řím, Haag, Paříž)

1969 Mezinárodní výstava současné medaile, Národní galerie, Praha

1969-1970 Mezinárodní výstava současné medaile, Slovenská národní galerie, Bratislava

1987 Česká medaile a plaketa 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Mánes, Praha

1991 České dějiny na medaili a plaketě, Národní muzeum, Praha

1996 Česká medaile 1987/1996, Pražský hrad, Praha

1996-1997 Užité umění 60. let ze sbírek Moravské galerie, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno

 

Realizace (výběr)

1946 Amor a Psyché, bronz

1956 Domovní znaky pro město Chropyni, bronz, glazovaná terakota

1968 Pamětní deska J. Jambora, bronz

1989 Pamětní deska G. Mendela (Greenwood Genetic Center, Groonwood, Jižní Karolina, USA)

1990 Pamětní deska Tomáše G. Masaryka, bronz

1991 Busta G. Mendela, bronz (Jižní Karolina)

1996 Chlapec s hrachem, bronz a busta zakladatele a mecenáše Greenwood Genetic Center pro výzkum dědičnosti dětských chorob J. Selfa, mramor (Jižní Karolina)

 

Zdroje

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců: 1950-2001 ; VI., Kon - Ky.  Editor Alena Malá.  Vyd. 1. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2001. 512 s., 3000 výtisků.  (Prameny a dokumenty). ISBN 80-86171-06-X.

 

Kovanič, Václav Adolf, 1911-1999. V. A. Kovani: medailérská tvorba [katalog výstavy, Hodonín, říjen - prosinec 1991.  Václav Adolf Kovani ; Text Josef Fantura ; grafická úprava Walter Neuhauser ; foto Josef Fantura.  Hodonín : GVU, 1991. [24] s.Účast na výstavách a zastoupení ve sbírkách. ISBN 80-85015-14-5.

 

Kovanič, Václav Adolf, 1911-1999. Václav Adolf Kovanič: [katalog výstavy] Galerie výtvarného umění v Hodoníně 11. - 29. prosince 1996.  Text Ilona Tunklová; foto Josef Fantura ; design David Vašina.  Hodonín: Galerie výtvarného umění, 1996. [6] s. skládačka. Název převz. z obálky.