Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Výročí > Výročí 2014 > Václav Zykmund

Václav Zykmund

* 18. 6. 1914  Praha

† 10. 5. 1984  Brno

 

malíř, grafik, fotograf, tvůrce animovaných a loutkových filmů, teoretik umění, pedagog, spisovatel, básník

 

Narodil se 18. června 1914 v Praze. V roce 1925 se jeho rodina přestěhovala do Rakovníku, kde navštěvoval místní reálku. Po maturitě studoval na Univerzitě Karlově v Praze a v letech 1932 – 1936 na Českém vysokém učení technickém obor deskriptivní geometrie a kreslení u profe­sorů Oldřicha Blažíčka, Cyrila Boudy a Josefa Drahoňovského.

Za levicové postoje byl poslán jako učitel na ruské reformní gymnázium do Mukačeva, odkud se vrátil na počátku války. V letech 1948 až 1952 působil v oblasti animovaného a loutkového filmu jako scénárista, výtvarník i režisér. Vytvořil několik loutkových filmů pro děti: Budulínek a lištičky, Mlsný Budulínek, Budulínek a zlý ptáčník, Veselý kolotoč a další. Začal přednášet na univerzitě a na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, v roce 1960 na Vysoké škole výtvarného umenia v Bratislavě a od roku 1965 působil jako docent na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde vedl katedru výtvarné teorie a výchovy až do roku 1972.

Václav Zykmund byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes, Spolku výtvarných umělců moravskoslezských Aleš v Brně, Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské, Svazu československých výtvarných umělců, Sdružení Q. V roce 1962 založil skupinu Parabola, spolu s malířem Bohdanem Lacinou se podílel na vzniku postsurrealistické skupiny Ra. Byl také členem AICA.

Zejména od roku 1952 byl publikačně mimořádně činný. Překládal z francouzštiny poezii a texty surrealistických autorů, vydával četné teoretické práce, kde se zabýval osobnostmi moderního umění, jednotlivými směry a proudy. Před zákazem činnosti v 70. le­tech napsal vedle teoretických statí, esejí, recenzí kolem stovky katalogů a vydal kolem patnácti knižních titulů.

Od roku 1972 měl zákaz publikování, proto začal psát (např. o teorii fotografie) pod cizími jmény například A. Šlachtová, L. Kolářová, T. Štefek aj. Po zákazu činnosti v oblasti psaní a učení se vrátil k intenzivní výtvarné tvorbě, nejprve to byly kresby, fumáže, koláže, asambláže, později i olejomalby.

Zykmundova raná malířská tvorba se utvářela pod vlivem Josefa Šímy, Pabla Picassa a zejména Salvadora Dalího, Marce Chagalla a Maxe Ernsta, než se ve 40. letech zformovala ve svébytný program, směřující k expresivnější štětcové malbě. Jeho předmětná abstrakce se stala koncem 40. let předmětem ideologických restrikcí jako protilidový „formalismus“. Po dlouhé odmlce v 70. letech navazoval asamblážemi na pop-artový kult reklam a barvotisků, vytvářel koláže, akceptoval informální malbu. V oblasti výtvarné tvorby byl Zykmund typem celistvého, reflektivního umělce. Zároveň však dokázal experimentálně předjímat tvorbu pozdějších známých autorů (André Massona, Hanse Hartunga) i tendencí. V netradičních fotomontážích a ilustracích, v akcích „řádění“, prováděných i s Milošem Korečkem – předjímal happeningy 60. let.

Václav Zykmund zemřel 10. května 1984 v Brně.

 

Dílo Václava Zykmunda je zastoupeno ve sbírkách Národní galerie v Praze, Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře, Pražského domu fotografie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Židovského muzea v Praze, Muzea umění v Olomouci, Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Moravské galerie v Brně, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, Museum of Fine Arts Houston (USA), Centre Georges Pompidou Paris, Folkwang Museum Essen (Německo) a jinde. Ve sbírkách HG můžete najít například kresby Hlava z roku 1940 (1940), Věčné pohyby (1943), malby Prakrajina (1944), Skrýše (1947).

 

Samostatné výstavy (výběr)

1946    Galerie Mansarda, Brno

1947    Kašpar noci – ilustrace ke knize Aloysia Bertranda, Mánes, Praha

1948    Dům umění, Brno

1964    Grafika z let 1937-1964, Grafický kabinet, Brno

1965    Dům pánů z Kunštátu, Brno

1978    Galerie Schwinnenbraden, Berlín

1982    Těšínské divadlo, Český Těšín

1987    Ústav makromolekulární chemie ČSAV, Praha

1989    Grafika a kresba, Divadlo hudby, Olomouc

1990    Divadlo bratří Mrštíků, Brno

1992    Galerie výtvarného umění, Náchod

1993    Galerie moderního umění, Hradec Králové

1993    Galerie Vysočiny, Jihlava

1993    Galerie výtvarného umění, Cheb

1993    Východočeská galerie, Pardubice

1993    Galerie výtvarného umění, Ostrava

1993    Moravská galerie, Brno

1993    Pražský dům fotografie, Praha

1993    Galerie Peithner-Lichtenfels&Čubrda, Vídeň

1994    Galerie Médium, Bratislava

1994    Fotografie 1933-1945, Moravská galerie, Brno

1995    Galerie Peithner-Lichtenfels&Čubrda, Praha

1995    Koláže a asambláže z let 1980-1984, Grafický kabinet, Zlín

1996    Asambláže a koláže z let 1980-1984, výstavní síň Sokolská 26, Ostrava

1999-2000 Dům umění, Brno

 

Kolektivní výstavy (výběr)

1936    Mánes, Praha

1937    Výstava československé avantgardy, Praha

1946    Československé umění 1938-1946, Paříž, Brusel

1947    Generace Mánesa, Praha

1948    100 let výtvarné Moravy, Olomouc

1973    Boje a zápasy, Hluboká nad Vltavou

1981    České malířství a sochařství 1900-1980, Hluboká nad Vltavou

1983    Česká figurativní malba 40. let, Roudnice nad Labem

1984    Česká kresba 20. století ze sbírek AJG, Hluboká nad Vltavou

1987    Výstava k 100. výročí založení SVU Mánes, Praha

1989    Skupina Ra, Horácká galerie, Nové Město na Moravě

1991    Situace, Český Těšín

1992    Světlo v tmách, Žilina

1993    El Arte la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938, Valencie (Španělsko)

1993    Meziválečná avantgarda v Československu, Umění pro všechny smysly, Praha

1993-1994 Záznam nejrozmanitějších faktorů, Praha

1995    DOFO, Olomouc

1996-1997 Český surrealismus 1929-1953, Praha

1997    Mezi tradicí a experimentem, Olomouc

1997    Surrealistická obraznost a kresba, Praha

1998    Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století, Hluboká nad Vltavou

1999    Moderní krása, Praha

1999    …a co sbírky, Olomouc

2000-2001 Akt v české fotografii, Praha

2003    JÓFOTÓ – DOFO kialitása, Kécskemét (Maďarsko)

2003-2004 Surrealismus, Praha

2004    Mezi námi skupinami, Brno

2005    Česká fotografie 20. století, Praha

2006    České umění 20. století (1940-1970), Hluboká nad Vltavou

2008    Autoportrét v českém umění 20. a 21. století, Hluboká nad Vltavou

2009    Česká fotografie 20. století, Praha

 

 

Zdroje

Horová, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. [Díl 2.], N-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995. s. 547 - 1103. ISBN 80-200-0522-6.

 

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2010. XXI., W-Ž. Vyd. 1. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2010. 391 s. Prameny a dokumenty. ISBN 978-80-86171-35-7.

 

http://creativoas.cz/autori/114-vaclav-zykmund/