Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Výročí > Výročí 2014 > Vladislav Vaculka

Vladislav Vaculka

* 3. 1. 1914  Jarošov

† 27. 9. 1977  Uherské Hradiště

 

malíř, grafik, sochař, tvůrce tapiserií a šperků, keramik, pedagog

 

 Narodil se v Jarošově u Uherského Hradiště. Studoval na Ukrajinské akademii výtvarného umění v Praze v letech 1934 – 1938 u profesora Jan Kulce a profesora Roberta Lisovského. V roce 1943 absolvoval studijní cestu do Francie a Švýcarska. Poté studoval v letech 1945 – 1946 na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Willi Nowaka, Jakuba Obrovského a Maxe Švabinského. Zde absolvoval i čestný rok v grafické speciálce profesora Vladimíra Silovského (1946 – 1947).

Nejprve se orientoval na městská zákoutí, počátkem čtyřicátých let vznikaly imaginativní kresby a obrazy pod vlivem surrealismu, koncem čtyřicátých let postupně přecházel od civilizačně poetické tvorby k fauvistickým malířským kompozicím. Velkou inspirací mu bylo Slovácko, Uherské Hradiště a folklorní tematika. Už v roce 1942 namaloval první Jízdu králů, na počátku padesátých let ztvárňuje v grafice i malbě tematiku folkloru, která je ovlivněna kubismem.

V letech 1951 až 1958, pod tlakem představitelů socialistického realismu, byl přinucen přestat malovat a věnovat se keramické tvorbě. Koncem padesátých let vytváří práce pro architekturu v technice krájené mozaiky a začíná se zabývat gobelíny. Mezi roky 1959 až 1966 podnikl řadu cest do zahraničí, např. Rakouska (1961, 1965, 1966), SSSR (1959), Francie (1965), Itálie (1966), Libanonu a Sýrie (1962). Od roku 1963 se zabývá plastikou, které zůstal věrný až do konce své tvorby. V letech 1969 – 1975 působil jako pedagog na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Od roku 1972 se věnoval šperku a drobné plastice. Normalizační období mu znemožnilo vystavovat i učit, ale stále se věnoval malbě, grafice i sochařské tvorbě.

Byl členem Syndikátů výtvarníků v Praze (od roku 1941), kulturního sdružení Mladá kulturní Morava (1948), Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské (1945 – 1949), byl zakládajícím členem skupiny Brno 57 (1957) a podílel se na založení brněnského Sdružení Q.

 Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách Národní Galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Muzea umění v Bochumi (Německo), Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Muzeu umění v Olomouci, Galerii výtvarného umění v Hodoníně, Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti, Ústavu lidového umění ve Strážnici, Nadace Vladislava a Idy Vaculkových v Domě knihy Portál v Uherském Hradišti   a jinde. Horácká galerie vlastní ve svých sbírkách obraz z roku 1942 s název Pierot.

 

Samostatné výstavy (výběr)

1935    Jarošov

1941    Slovácké Muzeum (s Idou Vaculkovou), Uherské Hradiště

1953    Praha ( s Janem Kutálkem)

1954    Veselí nad Moravou  

1956    Ústředí lidové umělecké výroby, Praha

1956    Galerie výtvarného umění (s Idou Vaculkovou), Ostrava

1956    Uherský Brod

1957    Dům umění (s Idou Vaculkovou), Brno

1957    Slovácké muzeum, Uherské Hradiště

1962    Galerie výtvarného umění, Hodonín

1962    Veselí nad Moravou

1963    Galerie výtvarného umění, Liberec

1964    Nová síň, Praha

1964    Galerie Slováckého muzea (s Vladimírem Vašíčkem), Uherské Hradiště

1964    Galerie výtvarného umění (s Vladimírem Vašíčkem), Ostrava

1965    Oblastní galerie výtvarného umění (s Idou Vaculkovou), Zlín

1967    Galerie výtvarného umění, Hodonín

1971    Galerie pod Krokodýlem, Brno

1971    Ústav lidového umění, Strážnice

1990-1991 Zlín, Kroměříž, Strážnice, Hodonín, Cheb

1994    Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště

1997    Galerie Portal, Uherské Hradiště

2003    Dům umění (s Otmarem Olivou), Zlín

2004    Horácká galerie (s Otmarem Olivou), Nové Město na Moravě

 

Kolektivní výstavy (výběr)

1938-1948 Zlínský salon, Zlín

1950    Od lidové k umělecké keramice, Praha

1954    Květina v malířství, fotografii a užitém umění, Praha

1956    Jánuš Kubíček, Bohumír Matal, Vladislav Vaculka, Vladimír Vašíček, Kyjov

1957    Moravští výtvarníci, Praha

1958    EXPO, Brusel

1959    Výstava moravské keramiky, Brno

1959    Mezinárodní výstava gobelínů, Brusel

1959    Moravská grafika, Brno

1960-1961 Nová grafika (host SČUG Hollar), Praha

1961    Výtvarní umělci JmK, Brno

1962    Výstava keramiky, Argentina

1962    Mezinárodní výstava keramiky, Praha

1963    Konfrontace brněnských skupin, Brno

1964    Skupina Brno 57, Praha

1965    Mezinárodní výstava současné keramiky, Marseille

1967    Expo, Montreal

1968    Kov a šperk, Praha

1970    Sdružení Q, Brno

1970-1971 Umění Moravy, Liptovský Mikuláš, Topoľčany, Košice

1976    Žáci Willi Nowaka, Praha

1990    Salon umělců jihovýchodní Moravy, Zlín

1999    Umění zrychleného času, Praha a Cheb

2004    České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek

 

Ceny

1969    Krajská cena A. Procházky za gobelíny pro Divadlo pracujících ve Zlíně, za plastiku pro VUGPT ve Zlíně a za art protis pro Světovou výstavu v Montrealu

Odkazy

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladislav_Vaculka

 

Zdroje

Malá, Alena, ed. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců: 1950-2008. XIX, V-Vik. Vyd. 1. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2008. 337 s., [4] s. barev. obr. příl. Prameny a dokumenty. ISBN 978-80-86171-29-6.

 

Vaculka, Vladislav. Vladislav Vaculka, Otmar Oliva: dotyky a souvislosti: Dům umění ve Zlíně, 21. října - 23. listopadu 2003. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2003. 55 s. ISBN 80-85052-52-0.

 

Vaculka, Vladislav. Vladislav Vaculka: Životní dílo: Kat. výstavy, Zlín 18. prosince 1990 - 17. února 1991, Kroměříž 3. března - 28. dubna 1991, Strážnice 5. května - 21. července 1991, Hodonín 31. července - 22. září 1991, Cheb říjen -prosinec 1991. Zlín: Oblastní galerie výtvarného umění, 1990. 118 s. ISBN 80-85052-04-0.