Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Výročí > Výročí 2015 > Vlastimil Rada

Vlastimil Rada

* 5.4. 1895 České Budějovice

† 22.12. 1962 Praha

 

malíř, grafik, ilustrátor

 

Narodil se v Českých Budějovicích. Rodiče pocházeli ze Železného Brodu. Otec, Petr Rada, byl profesorem kreslení. Roku 1904 přesídlila rodina do Prahy, kde v letech 1908 až 1912 navštěvoval Vlastimil soukromou malířskou školu Václava Jansy. V letech 1912 až 1919 studoval u profesorů Maxe Švabinského, Jana Preislera a Jana Štursy na Akademii výtvarných umění v Praze.

Působil jako profesor ve speciální malířské škole na Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1946 až 1962, v letech 1945  až 1958 zde vedl také grafickou speciálku. Člen, přední teoretik a výtvarník Umělecké besedy v Praze v letech 1913 až 1920, člen SČUG Hollar. Pomáhal formulovat program obrozeného Výtvarného oboru Umělecké besedy.

Věnoval se krajinomalbě a figurální tvorbě, knižní ilustraci a karikatuře. Vyznával hodnoty domácí tradice, navazoval na dílo Josefa Mánesa a Mikoláše Alše. V realistických motivech venkova, v nichž zdůrazňoval archaický ráz, usiloval o vyjádření mýtu domova. Temný drsný kolorit jeho raného (tzv. černého) období vystřídal vliv Slavíčkova impresionismu, později sociální malby 20. let. Koncem 20. let vznikly jeho nejlepší monumentální obrazy (Krajina s potokem 1926, Most u Navarova 1928, ad.) V první polovině 30. let se v díle začala znovu prosazovat silně realistická tendence, vrací se k barevné škále hnědí, šedí a zelení, která pak byla příznačná i pro pozdější tvorbu. K nejznámějším patří obrazy s náměty Podkrkonošské zimy a života na vesnici v průběhu roku. Autor cyklu historických obrazů s husitskou tematikou a rozsáhlého kreslířského a ilustrátorského díla (Jiráskovy spisy, Jan Neruda, Karel Jaromír Erben, Charles Dickens, řadu let úzce spolupracoval se spisovatelem Jaroslavem Žákem). Mimořádný význam mají kresby ke knize Jiřího Horáka Humor, vtip a satira v české lidové písni (Sfinx, 1947), tvořící souhrn všech jeho typických motivů, glosujících život a zvyky českého venkova. Ilustrátorsky spolupracoval s časopisy Šibeničky, Rozpravy Aventina ad. Byl spoluautorem humoristických povídek, publikoval články a úvahy o umění a umělcích a příležitostně i o vlastní tvorbě.

Dílo Vlastimila Rady je zastoupeno  ve sbírkách Národní galerie Praha, Galerie hlavního města Prahy, Slovenské národní galerie Bratislava, Galerie Roudnice, Oblastní galerie Liberec, Slezského zemského muzea Opava, Krajské galerie Zlín, Galerie výtvarného umění Ostrava, a jinde. Ve sbírkách Horácké galerie v Novém Městě na Moravě je jeden obraz tohoto autora s názvem Železný Brod v zimě z roku 1921.

 

Ceny

1949    Státní cena za ilustrace k Jiráskovu literárnímu dílu

1954    Laureát státní ceny za krajinářskou tvorbu

1953    2. cena v soutěži na výzdobu malého foyeru Národního divadla v Praze

1954    3. cena v soutěži na obraz Tábora pro Památník osvobození (s J. Slavíčkem)

1958    Národní umělec

1962    Řád práce

 

Samostatné výstavy (výběr)

1921    Městské muzeum 1929, Železný Brod

1931    Bratislava

1932    Dům Umělecké besedy slovenské, Bratislava

1934    Alšova síň, Praha

1936    Umělecká beseda, Praha (s Vojtěchem Sedláčkem)

1936    Dům umění, Ostrava

1942    Nerudova Praha, Pošova galerie, Praha

1948    Alšova síň, Praha

1949    Alšova síň, Praha

1951    Topičův salon, Praha

1953    Českým krajem, Alšova síň, Praha

1957    Sklářská škola, Železný Brod

1962    Slezské zemské muzeum, Opava

1962    Vlastivědné muzeum, Strakonice

1971    Oblastní galerie, Zlín

1971    Dům umění, Ostrava

1971    Výtvarné Hlinecko, Hlinsko

1974    Městské muzeum, Železný Brod

1975    Souborná výstava, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1979    Městské muzeum, Blatná

1981    Městské Muzeum, Chrudim

1985    Galerie hlavního města Prahy, Praha

1987    Umělci domova, Galerie výtvarného umění, Ostrava (s V. Rabasem a V. Sedláčkem)

1999-2000      Vlastimil Rada, Lobkovická palác, Praha

 

Kolektivní výstavy (výběr)

1937    L´art moderne tchécoslovaque, Galerie Jean Charpentier, Paříž

1943    Česká kresba, Hořejšova umělecká aukční síň, Praha

1949    Český lid v obrazech českých malířů, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1959    Moderní české malířství II, Dům umění, Brno

1970    Středočeský kraj v díle českých malířů 19. a 20. století, Karlštejn, Hrad

1973    České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (II), Národní galerie, Praha

1976    Česká kresba první poloviny 20. století, Galerie výtvarného umění, Ostrava

1983    Tradice bojů české karikatury proti fašismu a válce, Výstavní síň ČSS, Praha

1983    Česká krajina, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou

1984    Sto let české dětské knihy, Dům umění, Opava

1997-1998      Proměny krajiny v českém malířství 20. století, Veletržní palác, Národní galerie, Praha

 1999   Ostrava ve výtvarném umění, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava

 

 

Zdroje

Malá, Alena. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců: 1950-2003. XII., Por-Rj. Vyd. 1. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2003. 363 s., [4] s. obr. příl. Prameny a dokumenty. ISBN 80-86171-17-5.

 

Vlastimil Rada: 1895-1962: Katalog výstavy, Praha, říjen-prosinec 1976. Praha: Národní galerie, 1976. [79] s. Výstavy Nár. galerie v Praze; Sv. 30.