Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > Knihovna > Zajímavosti z knihovny

Zajímavosti z knihovny

Odborná knihovna Horácké galerie v Novém Městě na Moravě je specializovanou knihovnou, která svým návštěvníkům nabízí literaturu z oblasti výtvarného umění, malířství, grafiky, ilustrace, fotografie, architektury, teorie a dějin umění, sklářství a keramiky.

K prezenčnímu studiu jsou ve studovně k dispozici obrazové encyklopedie, slovníky a více než 5 500 kusů katalogů výstav, dále publikace týkající se regionu Vysočina.

Knihovna disponuje také literaturou z oblasti filozofie, psychologie, náboženství, etnografie, různých řemesel, hudby, filmu, divadla, české a světové literatury a českých a světových dějin. K prezenčnímu půjčování je k dispozici množství odborných časopisů.

Knihy se půjčují prezenčně, duplikáty a některé tituly absenčně.

Knihovna Horácké galerie v Novém Městě na Moravě

Vznik Horácké galerie se datuje do roku 1964. Zpočátku sídlila v jediné místnosti Horáckého muzea jako samostatná organizace, kde byly vystaveny obrazy regionálních autorů. V letech 1968-1974 byla na návrh Muzejního spolku v Brně sloučena s Horáckým muzeem. V roce 1974 se znovu stala samostatnou organizací a byla přestěhována do prostor renesančního zámku na náměstí, kde sídlí dodnes. Zhruba do této doby datujeme vznik galerijní knihovny. Knihovní fond vznikal postupně, na začátku sedmdesátých let čítal asi 160 ks svazků v příručních knihovničkách odborných pracovníků. S příchodem ředitele Josefa Chalupy v roce 1974 se začal více rozrůstat. Knihy do galerijní knihovny byly získávány dary, odkazy pozůstalostí, výměnou, ale ve velké míře i nákupem. V roce 2008 byla odborná knihovna přestěhována do 1. patra vedlejší budovy zámku, čp.2 (bývalé polesí) a získala tak samostatné prostory. Knihovna slouží odborným pracovníkům i veřejnosti k prezenčnímu studiu. Badatelům je k dispozici malá studovna.

Knihovní fond, čítající přes 25 tisíc svazků je rozmanitý, zhruba polovinu tvoří knihy o výtvarném umění, sochařství, malířství, fotografii, architektuře, dále jsou zastoupeny knihy encyklopedického charakteru, publikace z oblasti náboženství, společenských věd, dějin, literatury, regionu Vysočina a značné množství encyklopedií a naučných slovníků. Rozsáhlá je sbírka katalogů výstav, několik zajímavých bibliofilií a malá sbírka literatury 19. století, z nichž nejcennější je kompletní zachovalý 5dílný Slovník česko-německý Josefa Jungmanna (1835-1839) a Život sv. Augusta (Škoda, J. 1841). Raritou ve fondu knihovny je osobní rukopisný deník sochaře Arnošta Košíka z 50. let 20 století, kde je podrobně popsána rodinná receptura na patinování bronzových plastik. Knižní produkce je uspořádána a řazena podle MDT, katalogy výstav podle skladových signatur.

Po generálním covidovém úklidu zámku na jaře 2021 bylo objeveno mnoho knižních darů a pozůstalostí, které čekají na zpracování.

IMG_20210412_091706.jpgIMG_20210412_091745.jpgIMG_20210412_092042.jpg

 

 

 

 

 

Otevření knihobudky

Dne16. dubna 2021 jsme na novoměstském autobusovém nádraží nainstalovali knihobudku. S tímto nápadem přišla naše knihovnice Jana Válková, která v galerijní knihovně pečuje především o tituly související s uměním. Při velkém úklidu totiž objevila i beletristické knihy vydané v první polovině 20. století a  nechtěla je vyhodit. Zaměstnanci galerie jí pak pomohli nápad zrealizovat. Děkujeme dopravní společnosti ZDAR, a.s. za spolupráci a Ing. Lukáši Německému, manažerovi provozu osobní doprava, že s námi  provoz knihobudky dopoledne odstartoval.

DSC_4621.JPG  DSC_4585.JPG  DSC_4620.JPG