Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Výročí > Výročí 2015 > Antonín Procházka

Antonín Procházka

* 5.6. 1882 Vážany

† 9.6. 1945 Brno

 

 

malíř

 

Narodil se ve Vážanech na Vyškovsku v rodině rolníka. V letech 1893 až 1901 studoval na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. V roce 1901 nastoupil na Univerzitu Karlovu na právnickou fakultu. Zde vydržel pouze tři semestry a v roce 1902 začal studovat na Uměleckoprůmyslové škole u profesora Emanuela Dítěte. Na podzim roku 1904 přestupuje na Akademii výtvarných umění v Praze do 3. ročníku všeobecné školy profesora Vlaha Bukovace, kde jsou jeho spolužáky Emil Filla, Fridrich Feigl, Bohumil Kubišta, Vincenc Beneš, Otakar Kubín, Willy Nowak, Emil Artur Pittermann-Longen.

V roce 1905 na jaře podniká společně s Emilem Fillou a Fridrichem Feiglem studijní cestu do Berlína a Drážďan. Na podzim téhož roku přechází do speciálky pro figurální malířství profesora Hanuše Schwaigera a z existenčních důvodů připojuje k malířskému studiu také profesorskou kombinaci. Po ukončení studií se vydává s Emilem Fillou na studijní cestu do Berlína, Amsterodamu, Paříže a Říma.

První výstavu uspořádal Procházka s Emilem Fillou v Praze. Velký rozruch vzbudila výstava Osmy v roce 1906 a druhá v roce 1907. Mezi těmito výstavami pobyl Procházka v Berlíně, kde se oženil se svou družkou z akademie Linkou Scheithauerovou. Po návratu z Berlína se usadil s manželkou v Praze. Jelikož Procházkovo ani manželčino průbojné umění nenalézalo porozumění, jejich jediným příjmem byly peníze z odprodeje nábytku. V roce 1909 prodali naráz zbytek svého zařízení a rozjeli se do Itálie. Vrátili se ovšem bez peněz a protože nebylo jiných existenčních vyhlídek, stal se Procházka středoškolským suplujícím učitelem a asistentem na Zemské vyšší reálce v Moravské Ostravě kde učil krasopis, geometrii a kreslení. V roce 1914 dostal mobilizační rozkaz a musel narukovat do Sibině. Po jedenáctiměsíční vojenské službě byl Procházka vyreklamován a vrací se na své učitelské místo na ostravské reálce. Kromě kreslení vyučoval také tělocvik a předvojenskou výchovu. Žádá o přeložení do Prahy, ale v září 1921 byl přeložen do Nového Města na Moravě, kde působil jako profesor kreslení na České státní reálce. Po tříletém působení byl opět přeložen, na dívčí gymnázium na Mendlově náměstí v Brně. Zde zůstal učit až do konce své profesorské dráhy.

V Brně se účastnil Procházka se svou chotí výtvarného života. Vstoupil do Skupiny výtvarných umělců, později se stal jejím předsedou. Když Skupina zanikla, vstoupil do Skupiny olomouckých výtvarníků.

Dílo Antonína Procházky je z počátku expresionistické, postupně přechází ke kubismu. V době působení v Novém Městě na Moravě se uzavírá Procházkova kubistická kapitola. Je poznamenána technologickým hledačstvím, snahou o věcnost a zachycení látkovosti věcí, které vyústí v lyrickou syntézu osobitých zátiší a portrétů, patřících k nejzajímavějším dílům českého kubismu a jeho vkladu do světové kubistické malby. Ke zvýšení smyslového účinku, přidává Procházka do barvy písek, ryje hrotem obráceného štětce, některé struktury nanáší do výšky reliéfu pomocí voskových barev, obrazovou plochu obohacuje o zlaté a stříbrné fólie, ústřižky papírů a látek. Po roce 1925 opustil kubismus a přešel k vlastní verzi novoklasicismu. Od roku 1904 do roku 1945 vytvořil přes 140 maleb, často velmi monumentálních (Prométheus přináší lidstvu oheň, 1938). Vytvořil rovněž řadu drobnějších plastik, návrhů soch a modelů.

 

 

Zdroje

Procházka, Antonín, 1882-1945. Antonín Procházka 1882-1945: Muzeum města Brna, Moravská galerie v Brně 6.6.-29.9.2002, Obecní dům Praha 11.12.2002-22.3.2003.  [autoři textů Jiří Hlušička ... et al ; Editoři Marcela Macharáčková, Lubomír Slavíček, Alena Krkošková].  Brno : Muzeum města Brna ; Moravská galerie ; Praha : Obecní dům Praha, 2002. 394 s.1200 výt. v české verzi, 400 výt. v anglické verzi. ISBN 80-86549-01-1.

 

Pečírka, Jaromír, 1891-1966. Antonín Procházka.  Jaromír Pečírka; [Myšlenky z úvah Antonína Procházky o umění vybral Boh. Macák].  Olomouc : Skupina olomouckých výtvarníků, 1945. 25 s. + 38 s. obr. příl., 1500 výtisků.  (Profily výtvarníků ; 1. sv.). Vydáno u příležitosti posmrtné výstavy Antonína Procházky v Olomouci 11. listopadu 1945.

 

Kutal, Albert, 1904-1976. Antonín Procházka.  Albert Kutal.  1. vyd. Praha : SNKLHU, 1959. 61 s.+120 s.obr.příl., 4000 výtisků.