Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Výročí > Výročí 2014 > Ladislav Zívr

Ladislav Zívr

 

* 23. 5. 1909  Nová Paka

† 4. 9. 1980  Ždírec

 

sochař

 

Narodil se 23. května roku 1909 v Nové Pace. Jeho otec Josef Zívr zde vlastnil keramickou dílnu, v ní se vyučil hrnčířem a složil tovaryšskou zkoušku. V letech 1927 až 1929 studoval na Odborné škole keramické v Bechyni, po jejím ukončení na Uměleckoprůmyslové škole v Praze v ateliéru profesorky Heleny Johnové a profesora Josefa Drahoňovského.

Tvořil volné, reliéfní a portrétní plastiky, které nesly prvky kubismu, později zesílily  o složky fantazijní a imaginativní. Byl ovlivněn surrealismem a dílem Otty Gutfreunda. Vedle asambláží různých materiálů je původním autorovým objevem technika muláže (kombinace přírodních materiálů a tekuté sádry). Od kubismu přešel k surrealismu a pak k nefigurativní tvorbě. Na začátku 40. let obrátil pozornost k jevům technické civilizace. Pomocí mikroskopu a dalekohledu zkoumal záhady mikro a makrokosmu, zajímala ho mineralogie, astronomie, archeologie i biologie, chtěl proniknout do mystéria života přírody a vesmíru. V 60. letech se inspiroval přírodou, geometrií nerostů a jejich fantastičností. V plastikách se objevuje častý motiv tvarového pohybu a kontrastních, hybridních tvarových srůstů. Realizoval Masarykův pomník v Nové Pace.

Jako jediný sochař byl členem Skupiny 42, dále členem Umělecké besedy, Tvůrčí skupiny Radar a v letech 1942 – 1948 členem Spolku výtvarných umělců Aleš v Brně.

 

Dílo Ladislava Zívra je zastoupeno ve sbírkách Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Východočeské galerie v Pardubicích, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem,  Moravské galerie v Brně, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie Klatovy/Klenová, Slovenské národní galerie v Bratislavě a jinde. Horácká galerie vlastní ve sbírkovém fondu dva reliéfy ( např. Hlava, 1927) a několik kreseb.

 

 

Samostatné výstavy (výběr)

1931    Nová Paka (s Františkem Grossem)

1947    Dům umění, (s Bohumírem Matalem), Brno

1961    Václava Špály, Praha

1964    Československé kulturní středisko, Varšava

1964    Československé kulturní středisko, Havana

1965    Krajská galerie, Hradec Králové

1966    Sochařské dílo 1931-1966, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava

1966    Sochařské dílo 1931-1966, Galerie umění, Ostrov nad Ohří

1969    Galerie Nová síň, Praha

1969    Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkův Brod

1978    Krajská galerie, Hradec Králové

1978    Plastiky a kresby, Okresní galerie, Jičín

1978    Málo známá a nová díla, výběr z tvorby, Krajská galerie, Hradec Králové

1979    Práce z let 1929-1977, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka

1979    Práce z let 1929-1977, Galerie plastik, Hořice

1981    Kresby, Výstavní síň Česká Třebová, Česká Třebová

1982    Plastiky a kresby z posledních let tvorby, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha

1982-1983 Kresby, Divadlo hudby, Olomouc

1984    Kresby, Krajská galerie, Hradec Králové

1984    Plastiky, Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice

1986    Výběr z kreseb, Malá galerie sbírky moderního sochařství, Zbraslav

1989    Krajská galerie, Hradec Králové

1993    Sochy a kresby, Galerie Aspekt, Brno

1998-1999 Práce z let 1929-1977, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy

1999    Práce z let 1929-1977, České muzeum výtvarných umění, Praha

2007    Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha

2009    Výběr ze sochařské tvorby, Horácká galerie, Nové Město na Moravě

2009-2010 Oblastní galerie v Liberci, Liberec

 

Kolektivní výstavy (výběr)

1937    Československá avantgarda, Praha

1943    Skupina 42, Praha

1946    Art Tchécoslovaque 1938-1946, Galerii de la Boetie, Paříž

1947    Moderne Kunst de Tschechoslowakei, Luzern

1961    Umění a my, Karlovy Vary

1961    Tvůrčí skupina Radar, Praha

1962    Bienále, Benátky

1963    Tvůrčí skupina Radar, Praha

1963    Mezinárodní výstava drobné plastiky, Haag (Nizozemí)

1964    Tvůrčí skupina Radar, Praha

1965    Sochařská bilance 1955-1965, Olomouc

1966    I. Mezinárodní sochařské symposium, Hořice v Podkrkonoší

1966    Aktuální tendence čs. umění, Praha

1967    Bienále, Middelheim (Belgie)

1968    Moderní česká plastika, Piešťany

1970    Skupina 42 dnes, Praha

1976    Česká kresba, Ostrava

1977    Umění v zápasech doby, Praha

1980    Kresby českých sochařů, Olomouc

1981    České malířství a sochařství 1900-1980, Hluboká nad Vltavou

1983    Lyrický a imaginativní kubismus, Brno

1983-1984 České výtvarné umění 20. století, Olomouc

1988    Krajina Českého ráje ve výtvarném umění, Hradec Králové

1988-1989 Umělecká beseda k 125. výročí založení, Praha

1989    České sochařství 1948-1988, Olomouc

1989    Skupina 42,Litoměřice, Pardubice, Jihlava, Praha

1990    Skupina 42,Litoměřice, Pardubice, Jihlava, Praha

1993    Skupina 42 po 50 letech, Praha

1993    The art of the Avantgarde in Czechoslovakia 1918-1938, Valencie (Španělsko)

1995    České výtvarné umění XX. století, Praha

1995    Skupina 42, Ostrava

1996-1997 Český surrealismus 1929-1953, Praha

1997    Mezi tradicí a experimentem, Olomouc

1997    České imaginativní  umění, Praha

1998    Skupina 42,Litoměřice, Pardubice, Jihlava, Praha

1999    Skupina 42,Litoměřice, Pardubice, Jihlava, Praha

1999-2000 Umění zrychleného času, Praha, Cheb

2000    Ozvěny kubismu českém výtvarném umění, Praha

2000    Konec světa?, Praha

2000-2001 100+1 uměleckých děl z dvacátého století, Praha

2001    Dotyk sochy, Olomouc

2001    Metamorfózy v čase, Praha

2002    Metamorfózy v čase, Praha

2003-2004 Surrealismus, Praha

2005-2006 Umělci skupiny 42, Praha

2007    České malířství a sochařství 1. poloviny 20. století, Zlín

2008    Česká plastika, Praha

2008    Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Trenčín

2008    Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš

2008- 2009 České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Zlín

2009    České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Ostrava

2009    Fragmenty snu, Galerie Moderna, Praha

2009    Ladislav Zívr, František Gross, Suchardův dům, Nová Paka

2010    New Sensitivity, National Art Museum of China, Beijing

2011    Skupina 42,Výstavní síň Masné krámy, Plzeň

2011- 2012 Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové

2011-2012 Skupina 42, Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice

2011-2012 Černá slunce: Odvrácená strana modernity 1927 - 1945, Dům umění, Ostrava

2012    Skupina 42, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové

2012    Pohyblivé iluze ´60, Galerie Moderna, Praha

2013    Proměny ženy ve výtvarném umění, Galerie Diamant, Praha

2013    Absolutní krása, Galerie Moderna, Praha

 

 

 

 

Odkazy

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Z%C3%Advr

http://www.munovapaka.cz/ladislav-zivr/d-43647/p1=22647

 

Zdroje

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2010. XXI., W-Ž. Vyd. 1. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2010. 391 s. Prameny a dokumenty. ISBN 978-80-86171-35-7.

 

Horová, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. [Díl 2.], N-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995. s. 547 - 1103. ISBN 80-200-0522-6.

 

http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?Fvazba=osobanavystavach&IDosoby=291