Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > Expozice a výstavy > Expozice > Akce > Archiv akcí > Stálé expozice - pro školy

 Stálé expozice - vzdělávací program

 

 V rámci stálých expozic Horácké galerie nabízíme vzdělávací program pro žáky ZŠ, ZUŠ a středních škol.

 

 

Cílem programu je rozvíjet výtvarné cítění žáků všech věkových kategorií zábavným a interaktivním způsobem, a to pomocí názorného setkání s díly umělců, kteří jsou zastoupeni v našich sbírkách a mají vazbu k našemu regionu.

Délka každého tématického celku odpovídá jedné nebo dvěma školním vyučovacím hodinám. Svým obsahem a náročností je program přizpůsoben věku dětí.

 Absolvováním programu se žáci naučí rozpoznávat základní prvky výtvarného umění, pochopí, jak jejich využití působí na naše smysly, a tím prohloubí svůj vztah k výtvarnému umění celkově. Ve své vlastní výtvarné tvorbě by pak měli být schopni tyto poznatky využít. Současně získají základní vědomosti o významných umělcích našeho regionu a jejich tvorbě.