Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Výročí > Výročí 2013 > Jaroslav Šerých

 Jaroslav Šerých

 

* 27.2.1928 Havlíčkův Brod

† 23.3.2014 Praha

 

 

Malíř, grafik, ilustrátor, autor monumentálních mozaik a drobných měděných reliéfů.

 

 

Prezidentem České republiky byl odměněn Medailí Za zásluhy.

 

Studoval u profesora V. Vorlíčka a J. Kirchnera na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Jablonci nad Nisou a na Střední Výtvarné škove v Turnově. Poté pokračoval v letech 1950 až 1957 na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Vladimíra Pluka, poté následovala aspirantura u profesora Vladimíra Silovského tamtéž.

Je malířem, grafikem, ilustrátorem, autorem monumentálních mozaik a drobných měděných reliéfů. Od počátku tvorby se věnoval malbě, tvůrčí výraz vyzrál v šedesátých letech 20. století a v proudu českého informelu nese osobitý projev abstraktního lyrismu. Střídá místa s bohatou vrstvou barvy a lazurami, dynamiku obrazu zvyšuje světelnou hrou a navozenými hmatovými vjemy, klíčový bod obrazu je zdůrazněn myšlenkou nebo jen symnolickou skleněnou stěnou, od 60. let figurální zkratkou nebo bílou plochou.

V grafice si vytvořil vlastní strukturální styl s prvky expresivní abstrakce a s jistou intenzitou lyrizace, nejčastěji užíval šerosvitné lepty a suché jehly.

Později se soustředil na metaforické barevné litografie s figurálně expresivními znaky, nesoucími existenciální poselství. Další jeho specifikou jsou na mědi vytvářené komorní reliéfy-emaily.

Věnuje se pracím pro architekturu světskou i sakrální (objekty, mozaiky), figurální tendence a kresebná pevnost jsou charakteristické i pro velké nástěnné sakrální mozaiky.

Ilustruje zejména básnické sbírky a knížky pro děti. Ilustraci charakterizuje fantasknost a lyričnost, jednoduchá kompozice, linie arabesky.

V celé jeho tvorbě se objevuje vyjádření reálného světa splývajícího se světem nadreálným, mytickým. Reprezentuje proud lyrické abstrakce křesťanské duchovní provenience. Ve své tvorbě usiluje o oslavu dobra a krásy, zakotvené v každém člověku.

V roce 1958 patřil k organizátorům celostátní výstavy Mladí umělci, která v brněnském Domě umění prvně představila nastupující generaci výtvarníků. V letech 1965 a 1967 působil jako komisař Biennale de Paris. Je spoluzakladatelem skupiny M 57, členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar a Umělecké besedy.

Dne 28. října 2008 jej prezident České republiky Václav Klaus odměnil Medailí Za zásluhy.

 

 

 

 

 

 

 

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2006, Šan-Šta

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_%C5%A0er%C3%BDch