Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > Workshopy > Sochy pro každého

 

spk_black_CMYK_mensi.jpg

SOCHY PRO KAŽDÉHO

09 2022 – 06 2023

Náš projekt usiluje o vytvoření experimentálního kreativního prostoru pro interní a hostující lektory z řad současných českých umělců, kteří pro nás cca jednou měsíčně připraví kreativní dílnu na téma „socha“ v jejím nejširším pojetí. Cílovou skupinou dílen jsou děti a teenageři.

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě je vnímaná tradičně jako sbírkotvorná instituce zaměřená zejména na sochařství, případně krajinářskou tvorbu. To je dáno jejím umístěním v srdci Vysočiny a zároveň v rodném městě dvou významných osobností českého sochařství – Jana Štursy a Vincence Makovského. Proto je projekt zaměřen na nový, inovativní přístup k soše jako uměleckému objektu. Chce propojit tradiční umělecký směr, jakým sochařství je, s moderním a kreativním pohledem na umění, a také vzdělávání. Dáváme umělcům příležitost k realizaci projektů zaměřených na vzdělávací a popularizační aktivity, k vlastnímu rozvoji i sebereflexi při vedení programů.
Účastníkům dílen, tedy dětem a dospívajícím přinesou programy nové zážitky a zkušenosti, netradiční přístupy k uměleckému médiu a hlubší znalosti o umění a kultuře.
Hlavním tématem je tedy právě socha (i když ne výhradně) jako tradiční umělecký tvar, a to v jejím nejširším pojetí, od klasického trojrozměrného díla přes objekt, instalaci po pohyb nebo myšlenku v hlavě.
Považujeme za nesmírně podstatné zprostředkovávat výtvarné umění zábavnou a hravou, interaktivní, zážitkovou formou, učit děti umění vnímat a rozumět mu. Naším dlouhodobým cílem je pojetí galerie jako prostoru otevřeného všem. Prostoru, kde je zajímavé a zábavné trávit čas – jak pro děti, tak dospělé. V pojetí kreativního vzdělávání tak chceme podpořit rozvoj osobnosti našich návštěvníků po kognitivní, emocionální, sociální, etické a fyzické stránce, a také vytvářet bezpečné, nekompetitivní a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení a poznávání a nastavuje rovné příležitosti u každého, aby mohl svobodně projevit svou originalitu a autenticitu.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

CREDNET_Pozvánka_30112022_Horácká galerie.jpg

HLAVA NEHLAVA
herna – ateliér – edukační prostor

DSC_4275upr_mewnsi.jpg DSC_4284upr_mensi.jpg DSC_4292upr.JPG

Přijďte navštívit nový interaktivní prostor v útrobách Horácké galerie!

Určeno všem bez rozdílu, malým i velkým!

Nový stálý edukační prostor vznikal v první polovině roku 2023 v rámci našeho projektu Sochy pro každého. Je navázaný přímo na stálé expozice. Jelikož se profilujeme zejména jako sochařská galerie a staráme se o sochy místních rodáků Jana Štursy a Vincence Makovského, rozhodli jsme se edukačně věnovat primárně právě sochařství. Svůj podíl na tom má i fakt, že složité rukodělné postupy v dnešní době ustupují do pozadí, haptický prožitek nahrazují počítače. Přitom je zřejmé, že dítě i dospělý tento druh prožitku bytostně potřebuje.

Nový prostor je místem, kde se pouze nekouká na exponáty s úctyhodným odstupem, ale kde je možné si věci osahat a něco vytvořit. Záměrem je, aby mohl tvořit kdokoliv, různého věku, společně či individuálně. Hlavním tématem je sochařská HLAVA. Najdete zde inspiraci nejen v díle Vincence Makovského (k jehož nové stálé expozici je prostor ideově přičleněn) či Hany Wichterlové, ale i u řady jiných autorů napříč stoletími.

Prostor je zařízený tak, aby připomínal klasický sochařský ateliér. Na stojanech namísto sochařské hlíny využíváme plastelínu a jiné modelovací hmoty, které lze neustále přetvářet a nebát se, že vyschnou. Podle kreseb na stěně nebo v příručce anatomie pro výtvarníky je možné zkoušet modelovat různé tvary hlavy nebo emoce v obličeji. K dispozici je i umělá lebka, která vás nevede k přesnějším tvarům obličeje. Zejména pro nejmenší děti je připraven kinetický písek k tvorbě nejrůznějších otisků a reliéfů nebo proměnlivá hlava z 3D tiskárny.

V ateliéru najdete točnu pro model, ukázky sochařských materiálů, ať už těch klasických, nebo současných. Dozvíte se, jak se dělá sádrový odlitek, zjistíte, jaké jsou základní sochařské nástroje. Ve čtenářském koutku můžete nahlížet do knih o sochařství, zmíněné anatomii, samozřejmě do knih o Vincenci Makovském nebo Haně Wichterlové.

Prostor je určený nejen pro běžné návštěvníky galerie, ale samozřejmě také pro školní edukační programy a jako zázemí různých výtvarných workshopů. Budeme rádi, když ho navštívíte a podělíte se s námi o zpětnou vazbu.

Děkujeme všem, co se na realizaci prostoru podíleli, zejména pak Janu Lidmilovi, Stanislavě Macháčkové, Tee Smetanové, Jiřímu Plieštikovi, Janě Zdražilové, MCAE Systems.

Projekt Sochy pro každého je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

Projekt probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. 

DSC_4300upr_mensi.jpg DSC_4311uprMensi.jpg DSC_4316upr_mensi.jpg
DSC_4320upr_mensi.jpg DSC_4326upr2_mensi.jpg

 

AUTOREM JE GRAVITACE dílna pro teenagery 13-19 let s Alešem Novákem

18. června 2023, 14━18:00 hodin

Inspirací pro další dílnu bylo dílo sochaře Jana Hendrycha, na které intuitivně navazuje tvorba našeho hosta Aleše Nováka. Umělec a lektor Aleš Novák se s námi podělil o svoji osobitou metodu tvorby soch skrze tvarování geotextilie namočené do sádry či betonu. Určitě se mu podařilo přenést svoji energii a nadšení na oba odvážné účastníky dílny. Ocenili jsme rozličné předměty a tvary, které nabízel prostor staré stodoly v areálu galerie. Během odpoledního plenéru vznikly čtyři sochy, z nichž dvě se už vyjímají v domácím prostředí Honzy a Petra.

Info a přihlášky: edukator@horackagalerie.cz, tel. 739 312 620
Cena: 50 Kč za osobu
www.horackagalerie.cz

DSC_4717_maly.jpg DSC_4726_maly.jpg DSC_4748_maly.jpg 

DSC_4772_maly.jpg DSC_4780_maly.jpg DSC_4789_maly.jpg

IMG_20230618_181431.jpg 344774282_1968237123513536_5422191716541482926_n.jpg

ZMĚNĚNÉ FORMY / NON FINITO Pohybový workshop pro teenagery 12-19 let se Zdenkou Svítekovou

13. června 2023, 16━18:30 hodin

Pohybový workshop s lektorkou tance Zdenkou Brungot Svítekovou proběhl pro děti z prvního stupně Školy Spolu a pro teenagery. Základní inspirací pro všechny byly sochy Jana Hendrycha. Menší děti rozhýbávaly tělo skrze pohybovou práci ve skupině, naladění se na společný pohyb. Učily se jemnému dotyku, převáděly svoje jména do pohybu a do „sochoreografie“, kdy se jednotlivé „sochy“ provázaly do pohybu. Výsledný proces na nádvoří HG pozorovali účastníci konference Crednet. Starší tanečnice z místní ZUŠ si poprvé vyzkoušely pohybovou práci inspirovanou výtvarným uměním a pohyb vedený slovy vyňatými z kunsthistorických interpretací soch Jana Hendrycha. Objevovaly skryté části těla, které běžně nevnímáme, nechaly se vést potřebami vlastního těla při ohledávání prostoru a sochařských témat. Samy se pak snažily o slovní pojmenování vlastní práce.

Info a přihlášky: edukator@horackagalerie.cz, tel. 739 312 620
Cena: 50 Kč za osobu
www.horackagalerie.cz

DSC_4562.JPG DSC_4582.JPG DSC_4617.JPG
DSC_4637.JPG DSC_4641.JPG DSC_4640.JPG DSC_4629.JPG 352820821_577247404527860_3025596810163593766_n.jpg

MĚKKÝ MAKOVSKÝ dílna pro děti 2+, teenagery i dospělé s Andreou Kaňkovskou

Vincenc Makovský by se divil. Některé jeho sochy převedla sochařka a lektorka Andrea Kaňkovská do stylizovaného 3d modelu a následně nechala vyřezat do barevných pur pěn. Vznikly tak několikadílné sochy, z jejichž částí se pomocí dřevěných tyček dají skládat nejrůznější tvary a sestavy. Na naší dílně toho využily nejmenší děti a dost si vyhrály. Svoje sochy umísťovaly přímo do expozice a dávaly jim názvy. Samozřejmě se také pokusily sestavit původní Makovského sochy. Některé z nich viděly v originále v naší nové stálé expozici věnované Vincenci Makovskému.

351381838_1260541894849389_6597499522335535754_n.jpg 351214835_1869009856832502_6713274682238869116_n.jpg 351194396_931492004751483_4184033783230416885_n.jpg 351100797_645566917141412_419024288132126882_n.jpg353620540_244825694838967_7212891535389349487_n.jpg 351113965_2351269105036176_4725865598862150322_n.jpg

 

LABORATOŘ KREATIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

15. května 2023, 17━19:30 hodin

A5_letak-laborator2.jpg 

ODLITÁ DUTINA sochařská dílna pro děti 6+ a teenagery s Liborem Novotným

12. března. 2023, 14━17 hodin

Ostravský umělec Libor Novotný nás především naučil, jak správně namíchat sádru a jak s ní pracovat. Ukázal nám vlastně velmi jednoduchou cestu, jak využít obyčejné předměty jako součást sochařského díla, a odhalovat tak jejich zajímavost a estetický či emocionální náboj... A zkoumali jste někdy, jak vypadá paprika uvnitř? Odlitek vám umožní vidět vnitřek venku!

Info a přihlášky: edukator@horackagalerie.cz, tel. 739 312 620
Cena: 50 Kč za osobu
www.horackagalerie.cz

1.jpg 2.jpg

3.jpg 4.jpg

hg_odlita-dutina_A5_letak.jpg 5.jpg

 

PRŮZKUM TEČKOU grafická dílna pro děti, teenagery i dospělé se studiem UPUPAEPOP

29. ledna 2023, 14 - 17 hodin

Grafická dílna byla otevřena veřejnosti, druhý den ji navštívily tři skupiny dětí z mateřské školky. Dílna byla pojata netradičně – zavedla nás i do průzkumu prostoru v souvislosti se sochami a obrazy ve stálé expozici. Dílna měla dvě části – herní, čistý prostor, kde jsme mohli vytvářet obrázky a obrazce z teček a barevných koleček. Těmi jsme zároveň mohli oživovat expozici, hledat „body soustředění“, zkoumat díla prizmatem tečky či kruhu, rozehrát pomocí barevných puntíků nějaký pohyb statické sochy či obrazu. Hráli jsme si s kompozicí, tvořili pomocí papírových koleček obrazce, hledali jejich vztahy, významy, symboly…. Ke hře jsme mohli využít i skleněné a hliněné kuličky. Zde se rodiče s dětmi bavili, tvořili společně. V tiskařské části tvořily více děti. Pro mnohé to byla první zkušenost s tiskem, seznámily se tak s rozmanitými způsoby tisku z výšky - s tiskem matrice - materiálotiskem, papírotiskem, tiskem z lina, otiskováním předmětů. Děti z mateřské školky se vrhly na tvorbu matric s velkým zápalem, tisk druhé a třetí barvy volily akční, nejlépe bramborovými tiskátky. Výsledkem práce není jen hotová grafika, ale především nabídka dívat se kolem sebe novým pohledem, objevovat škálu možností, jak vnímat svět i umění.

Info: edukator@horackagalerie.cz, tel. 739 312 620
Cena: 50 Kč za osobu
www.horackagalerie.cz
https://upupaepop.cz/

DSC_3202_maly.jpg DSC_3229_maly.jpg

DSC_3235_mly.jpg DSC_3255_maly.jpg

A5_letak.jpg DSC_3245_maly.jpg

 

Tesařská dílna pro teenagery se Štěpánem Jílkem TY YTONGY

13. listopadu 2022, 13 - 17 hodin

V listopadovou neděli odpoledne proběhl v naší dílně řemeslně založený workshop se sochařem a designérem Štěpánem Jílkem, který pochází z nedaleké Borovnice. Na pomoc si umělec, žijící aktuálně spíše v Praze, přizval i svoji přítelkyni sochařku Josefínu Jonášovou. Po krátkém představení všech se děti dozvěděly o pár zajímavých příkladech ze světa současného sochařství a mohly se jimi inspirovat. Každý si pak vymyslel vlastní motiv sochy a vytvořil její jednoduchý nákres na kus kartonu. Následně ho přenesl na ytongový kvádr. Menší děti dělaly reliéfně pojaté plastiky, starší si už mohli dovolit udělat opravdu trojrozměrnou sochu. Ytong je sice poměrně měkký materiál, ale i tak dá zabrat, než z něj nějakou sochu vytesáte. Používali jsme pilky, dláta a kladiva, rašple, rydla, šroubováky. Vznikla socha křečka, minecraftového psa Žolíka, hlemýždě, reliéf dinosaura a kočičky. Děti byly nadšené, že za pár hodin vytvořily vlastníma rukama hmatatelnou a poměrně velkou sochu svého oblíbence.

DSC_2659.JPG DSC_2670.JPG

DSC_2701.JPG DSC_2704.JPG

HG_letak_A5.jpg DSC_2702.JPG