Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > Workshopy > Sochy pro každého

spk_black_CMYK_mensi.jpg

SOCHY PRO KAŽDÉHO

09 2022 – 06 2023

Náš projekt usiluje o vytvoření experimentálního kreativního prostoru pro interní a hostující lektory z řad současných českých umělců, kteří pro nás cca jednou měsíčně připraví kreativní dílnu na téma „socha“ v jejím nejširším pojetí. Cílovou skupinou dílen jsou děti a teenageři.

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě je vnímaná tradičně jako sbírkotvorná instituce zaměřená zejména na sochařství, případně krajinářskou tvorbu. To je dáno jejím umístěním v srdci Vysočiny a zároveň v rodném městě dvou významných osobností českého sochařství – Jana Štursy a Vincence Makovského. Proto je projekt zaměřen na nový, inovativní přístup k soše jako uměleckému objektu. Chce propojit tradiční umělecký směr, jakým sochařství je, s moderním a kreativním pohledem na umění, a také vzdělávání. Dáváme umělcům příležitost k realizaci projektů zaměřených na vzdělávací a popularizační aktivity, k vlastnímu rozvoji i sebereflexi při vedení programů.
Účastníkům dílen, tedy dětem a dospívajícím přinesou programy nové zážitky a zkušenosti, netradiční přístupy k uměleckému médiu a hlubší znalosti o umění a kultuře.
Hlavním tématem je tedy právě socha (i když ne výhradně) jako tradiční umělecký tvar, a to v jejím nejširším pojetí, od klasického trojrozměrného díla přes objekt, instalaci po pohyb nebo myšlenku v hlavě.
Považujeme za nesmírně podstatné zprostředkovávat výtvarné umění zábavnou a hravou, interaktivní, zážitkovou formou, učit děti umění vnímat a rozumět mu. Naším dlouhodobým cílem je pojetí galerie jako prostoru otevřeného všem. Prostoru, kde je zajímavé a zábavné trávit čas – jak pro děti, tak dospělé. V pojetí kreativního vzdělávání tak chceme podpořit rozvoj osobnosti našich návštěvníků po kognitivní, emocionální, sociální, etické a fyzické stránce, a také vytvářet bezpečné, nekompetitivní a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení a poznávání a nastavuje rovné příležitosti u každého, aby mohl svobodně projevit svou originalitu a autenticitu.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

CREDNET_Pozvánka_30112022_Horácká galerie.jpg

 

ODLITÁ DUTINA sochařská dílna pro děti 6+ a teenagery s Liborem Novotným

12. března. 2023, 14━17 hodin

Pojďte s námi objevit vnitřní tvary věcí. Vyzkoušíme si práci se sádrou a sádrovým odlitkem. Díky sádře vytvoříme prostorovou sochu, která ale skrývá taky něco uvnitř sebe… Workshopem nás provede ostravský umělec Libor Novotný. Uvádíme v rámci projektu Sochy pro každého.
Na dílnu se prosím přihlaste předem do 9. 3. 2023, ať vám můžeme rezervovat místo. Max. kapacita je 10 osob, vhodné pro děti od 6ti let. Přijďte prosím včas. Doporučujeme vzít si staré oblečení, co se může umazat.

Info a přihlášky: edukator@horackagalerie.cz, tel. 739 312 620

Cena: 50 Kč za osobu

www.horackagalerie.cz

hg_odlita-dutina_A5_letak.jpg

 

PRŮZKUM TEČKOU grafická dílna pro děti, teenagery i dospělé se studiem UPUPAEPOP

29. ledna 2023, 14 - 17 hodin

Grafická dílna byla otevřena veřejnosti, druhý den ji navštívily tři skupiny dětí z mateřské školky. Dílna byla pojata netradičně – zavedla nás i do průzkumu prostoru v souvislosti se sochami a obrazy ve stálé expozici. Dílna měla dvě části – herní, čistý prostor, kde jsme mohli vytvářet obrázky a obrazce z teček a barevných koleček. Těmi jsme zároveň mohli oživovat expozici, hledat „body soustředění“, zkoumat díla prizmatem tečky či kruhu, rozehrát pomocí barevných puntíků nějaký pohyb statické sochy či obrazu. Hráli jsme si s kompozicí, tvořili pomocí papírových koleček obrazce, hledali jejich vztahy, významy, symboly…. Ke hře jsme mohli využít i skleněné a hliněné kuličky. Zde se rodiče s dětmi bavili, tvořili společně. V tiskařské části tvořily více děti. Pro mnohé to byla první zkušenost s tiskem, seznámily se tak s rozmanitými způsoby tisku z výšky - s tiskem matrice - materiálotiskem, papírotiskem, tiskem z lina, otiskováním předmětů. Děti z mateřské školky se vrhly na tvorbu matric s velkým zápalem, tisk druhé a třetí barvy volily akční, nejlépe bramborovými tiskátky. Výsledkem práce není jen hotová grafika, ale především nabídka dívat se kolem sebe novým pohledem, objevovat škálu možností, jak vnímat svět i umění.

Info: edukator@horackagalerie.cz, tel. 739 312 620
Cena: 50 Kč za osobu
www.horackagalerie.cz
https://upupaepop.cz/

DSC_3202_maly.jpg DSC_3229_maly.jpg

DSC_3235_mly.jpg DSC_3255_maly.jpg

A5_letak.jpg DSC_3245_maly.jpg

 

Tesařská dílna pro teenagery se Štěpánem Jílkem TY YTONGY

13. listopadu 2022, 13 - 17 hodin

V listopadovou neděli odpoledne proběhl v naší dílně řemeslně založený workshop se sochařem a designérem Štěpánem Jílkem, který pochází z nedaleké Borovnice. Na pomoc si umělec, žijící aktuálně spíše v Praze, přizval i svoji přítelkyni sochařku Josefínu Jonášovou. Po krátkém představení všech se děti dozvěděly o pár zajímavých příkladech ze světa současného sochařství a mohly se jimi inspirovat. Každý si pak vymyslel vlastní motiv sochy a vytvořil její jednoduchý nákres na kus kartonu. Následně ho přenesl na ytongový kvádr. Menší děti dělaly reliéfně pojaté plastiky, starší si už mohli dovolit udělat opravdu trojrozměrnou sochu. Ytong je sice poměrně měkký materiál, ale i tak dá zabrat, než z něj nějakou sochu vytesáte. Používali jsme pilky, dláta a kladiva, rašple, rydla, šroubováky. Vznikla socha křečka, minecraftového psa Žolíka, hlemýždě, reliéf dinosaura a kočičky. Děti byly nadšené, že za pár hodin vytvořily vlastníma rukama hmatatelnou a poměrně velkou sochu svého oblíbence.

DSC_2659.JPG DSC_2670.JPG

DSC_2701.JPG DSC_2704.JPG

HG_letak_A5.jpg DSC_2702.JPG