Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Výročí > Výročí 2013 > Ludvík Kuba

 Ludvík Kuba

 

* 16.4.1863 v Poděbradech

† 30.11.1956 v Praze

 

Ludvík Kuba, profesor pražské AVU, byl portrétista i kajinář. Zajímal se o slovanské národy, sbíral slovanské lidové písně a vydal 15 svazkové dílo Slovanstvo se svých zpěvech.

 

 

Studoval pražskou varhanickou školu a současně soukromě kresbu u B. Schnircha a u M. Pirnera na Akademii v Praze (1891-1993), Akademii Julien v Paříži (1893-1895) a soukromou školu A. Ažbého v Mnichově (1896-1904).

Pracoval jako podučitel v Sedlci u Kutné Hory, začal vydávat sbírku Slovanstvo ve svých zpěvech. 1885 se vzdal učitelské praxe a do 1894 soustavně sbíral slovanské livové písně a badatelsky je zpracovával.

Podnikl studijní cesty na Balkán (1895-1896), kde pracoval např. jako malíř v Mostaru, vytvořil řadu studií lidových typů, krojů, staveb a sbíral písně. O slovanské národy se zajímal po celý život. Své knihy doprovázel studiemi lidových krojů, nástrojů a bydlení. 1904 se usadil ve Vídni, byl jednatel Hagenbundu. 1911 přesídlil do Prahy.

V malbě se zabýval krajinou a figurální malbou. Důležitou složkou jeho malby byly portréty a autoportréty. Využíval impresionismus v realistické malbě, kladl důraz na barvu a světlo.

Malířské práce poprvé vystavil 1890 v pražské Umělecké besedě. Vstoupil do Jednoty umělců výtvarných v Praze a byl jejím čestným předsedou. Vydal sbírku slovanských lidových písní Slovanstvo ve svých zpěvech v 15 svazcích (1884-1929) a zpracoval několik národopisných studií a cestopisných knih.

1927 byl jmenován řádným členem Slovanského ústavu v Praze, 1928 ustanoven československým zástupcem v Mezinárodní komisi pro lidové umění (CIAP) při Společnosti národů, 1935 zvolen členem Jihoslovanské akademie v Zábřehu, 1936 obdržel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze čestný doktorát, 1937 zvolen řádným členem České akademie věd a umění, 1945 zvolen čestným profesorem pražské AVU a jmenován národním umělcem.

Zastoupen ve sbírkách NG, GHMP, NM, ČMVU v Praze, GVU Litoměřice, VČG Pardubice, GVU Ostrava a jinde.

 

 

 

 

 

 

Slovník českých a slovenských umělců 1950-200, Kon-Ky