Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Výročí > Výročí 2013 > Otakar Nejedlý

 Otakar Nejedlý

 

* 14.3. 1883 v Roudnici nad Labem

† 17.6. 1957 v Praze

 

Malíř, který si ve své tvorbě prošel impresionismem, postimpresionismem, kubismem, fauvismem i neoromantismem, dokázal přivést na dráhu výjimečných umělců nejednoho ze svých žáků.

 

Studoval na soukromé malířské škole F. Engelmüllera (1898-1901) a soukromě u Antonína Slavíčka (od 1904), který ovlivnil jeho barevnost a přivedl ho k uvolněnému rukopisu. Na základě Turkova stipendia pobýval 1896 v Římě a v letech 1907-1910 v Indii a na Ceylonu. Tato cesta významně ovlivnila celou jeho pozdější tvorbu, v níž převládl kult barvy a sklon k monumentalizaci krajiny. 1925-1957 byl profesorem krajinářské školy na AVU v Praze (1925-1939 pobyty s žáky ve Francii, Itálii, Dalmácii, 1946-1957 pobyty s žáky na různých místech doma).Člen SVU Mánes (od 1904), 1926 se stává řádným členem České akademie věd a umění, dopisujícím členem SVU Hagenbundu ve Vídni.

Byl stoupencem impresionismu a postimpresionismu. Patřil ke generaci kubistických malířů, spolu s V. Benešem si pod vlivem některých pařížských kubistů otevřeli 1913 vlastní Moderní školu malířskou, která uspořádala jednu samostatnou výstavu (1914) v Havlově galerii v Praze, později byla rozšířena ještě o obor moderní architektury.

Po 1918 maloval nejprve bojiště ve Francii, pak exotickou krajinu na Sicílii a Korsice, inspirační zdroje čerpal i na Šumavě, v Orlických horách, na Táborsku a v Českém středohoří. Postupně však zaměnil kubistické tvarosloví za popisný realismus, při němž vytrval.

Jeho výtvarný styl byl založen na účinku temné a efektní barevnosti v dramaticky pojaté krajině. Po 1945 maloval prosté obrazy plné radosti z přírody. Umělecky prošel od impresionismu přes kubismus a fauvismus až k monumentalizujícímu neoromantismu – návratu k přírodě. Okrajově se věnoval tvorbě exlibris. Významná byla jeho pedagogická činnost, vychoval velkou řadu českých moderních krajinářů.

 

Zastoupen ve sbírkách NG v Praze, GHMP, Českého muzea výtvarného umění v Praze, GVU v Ostravě, Galerie moderního umění v Hradci Králové, GVU v Roudnici nad Labem, GVU v Litoměřicích, Galerie umění v Karlových Varech, MG v Brně, Okresní galerie v Liberci, Východočeské galerie v Pardubicích a Válečného muzea v Paříži (soubor obrazů z francouzského bojiště).

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.creativoas.cz/otakar-nejedly.php