Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Výročí > Výročí 2013 > Vladimír Sychra

 Vladimír Sychra

 

* 28.1.1903 v Praze

† 20.2.1963 v Praze

 

Významný český malíř, grafik ilustrátor a pedagog převážně první poloviny 20. století. Pocházel z malířské rodiny. Jeho otec, adademický malíř, byl profesorem kreslení na reálce v Karlíně.

Studoval u profesora Emanuela Dítěte na UMPRUM v Praze a u profesora Maxe Švabinského na AVU v Praze.

Za 2. světové války vyučoval ve Škole Mánesa v Praze, 1947-1963 pedagog Speciální malířské školy AVU v Praze. Věnoval se krajinomalbě, zátiší a portrétu s typickou prostorovou hloubkou. Ve 20. letech se v grafice zaměřil na tematiku periferie a sociálních vyděděnců. Ve 30. letech se orientoval na portréty, ženské polofigury, figurální kompozice, téma únosu a dějinného zápasu, také se do jeho děl promítl symnolismus a tvárné prostředky kubismu či surrealismu. V roce 1937 vytvořil na popud E. F. Buriana oponu pro divadlo D 37 ke komornímu večeru Josefa Hory. Od 40. let se patetické vystupňování a drama obrazu zklidnilo pod vlivem malby ikon. Vznikly portréty s ozvuky rané renesance, zátiší s řešením prostorových vztahů a významovosti věcí, symnolické obrazy věštkyň, cikánek.

 

Po roce 1945 přešel k monumentálním kompozicím a realizacím. 1951 navrhl interiérovou výzdobu pražského Karolina (gobelíny, kované mříže, úprava a výzdoba kruchty a varhan, bronzové figurální dveře, středověké nástropní znaky – obě poslední realizace J. Lauda) a 1953-1955 Památníku na Vítkově (mozaiky, strop a podlahy, gobelín Jízda králů; sochařská spolupráce K. Pokorný).

Ilustroval knihy. Nejznámější ilustrace, kterou Vladimír Sychra vytvořil, je k dílu francouzského spisovatele Guy de Mupassant, Miláček. V 50. letech se navrátil k intimním obrazům, předválečným motivům a aktům plasticky modelovaným, stříbřitou barvou.

Byl spoluzakladatel SVU Mánes, s nímž od roku 1929 vystavoval.

Během svého života podnikl malíř mnoho zahraničních cest do Francie, Holandska, Itálie a Velké Británie.

Zastoupen ve sbírkách NG v Praze, GVU v Ostravě, GVU olomouci, MG v Brně, KGVU ve Zlíně, GMU v Roudnici nad Labem, OG v Liberci, AJG Hluboká nad Vltavou a jinde.

 

 

 

 

 

 

Slovník českých a slovenských umělců 1950-2005

http://www.creativoas.cz/vladimir-sychra.php