Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Ohlédnutí za rokem > 2011

Ohlédnutí za rokem 2011

 

Jaký byl rok 2011 z pohledu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě?

Nedá se to vyjádřit jedním slovem. Rok 2011 byl značně dynamický, plný událostí. Od realizace radostných a úspěšných výstav ( pracovníci Horácké galerie připravili a spolupodíleli se na celkovém počtu 28 výstavních akcí), přes oblíbené koncerty vážné hudby v interpretaci studentů JAMU v Brně, které zaznamenaly zvýšenou návštěvnost, až po novoměstské Slunohraní (hudební workshop pro amatérské hráče na smyčcové nástroje pod vedením členů Janáčkova kvarteta) v červenci. Nesmím opomenout Galerijní noc se zajímavým programem a novinku loňského roku, kterou byla loutková představení Dřevěného divadla Honzy Hrubce v zámeckém podkroví pro nejmenší návštěvníky.

Přes úsporná opatření a přes personální obtíže s nimiž se galerie musela vyrovnat, (v průběhu roku odešlo  pět pracovnic na mateřskou dovolenou a ve druhé polovině tři pracovníci do důchodu), se podařilo kromě výstav a doprovodných aktivit pokračovat v  rekonstrukčních pracích. Z finančních prostředků zřizovatele - Kraje Vysočina - byla dokončena rekonstrukce zámeckých prostor v hlavní budově, v nichž bude v letošním roce otevřena historická zámecká expozice, připomínající na dochovaných mobiliárních fondech historii objektu, v němž Horácká galerie sídlí. V závěru roku byl za finanční spoluúčasti MK ČR inovován protipožární signalizační systém a připraveno rozšíření a inovace kamerového systému.

Činnosti galerie a osobně všech pracovníků se citelně dotkl nejen odchod Václava Havla v závěru roku, ale rovněž odchod několika umělců, s nimiž jsme dlouhodobě spolupracovali – za všechny připomenu skláře Františka Víznera.

 

 

 

Která výstava/akce vzbudila mezi návštěvníky největší ohlas?

Z výstavních akcí se těžko vybírá, tradičně usilujeme o takovou dramaturgii výstav, abychom uspokojili návštěvníky všech věkových kategorií. Nejen děti zaujaly počátkem roku 2011 vynikající ilustrace pohádkových knih Jaroslava Šerých. Jeho ilustrace čínských a japonských pohádek dnes patří ke klasickým ilustracím známým ve všech kontinentech. Zaslouženou pozornost věnovali návštěvníci rozsáhlé retrospektivě ze sochařské tvorby doc. Bohuslava Teplého, k níž byla vydánaprostějovským nakladatelstvím Geoda monografie Stopy času. Komorní kolekce soch Bohumila Teplého byla na zámecké terase instalována po celou loňskou letní sezónu.

V malé galerii byl na výstavě Zmařené osudy, připravené ve spolupráci s novoměstským Klubíčkem (DDM), připomenut tragický osud novoměstských Židů za nacistické okupace. Výstavu doprovázely přednášky, besedy a projekce filmů, navštívené mládeží nejen z Nového Města na Moravě a nejbližšího okolí, ale rovněž ze sousedních krajů. Mimořádnou událostí byla návštěva 11.června 2011, kdy přijel z Kanady bratr Hany Brady, jejíž osud dnes díky knize Karen Levine „Hanin Kufřík“ znají děti na celém světě.

Jiří Brady, čestný občan města Nového Města na Moravě poděkoval všem, kteří se podíleli na realizaci výstavy a doprovodných akcí. Osud Hany Brady je stále varující a nesmí se nikdy opakovat.

Obsahově závažnou a umělecky náročnou byla výstava z díla Miroslava Štolfy Černobílé elegie, vypovídající o autorově cestě od prvotního okouzlení technikou  až po varování z robotizace a přetechnizování současného světa. Malířova nevyčerpatelná imaginace, kresebné mistrovství a síla výpovědi  měla v Horácké galerii jednu z nejrozsáhlejších a nejpůsobivějších prezentací. Její následné reprizování v Galerii výtvarného umění v Náchodě netřeba komentovat. Zcela mimořádný zážitek poskytovaly rovněž obrazy, grafické listy a fotografie Jindřicha Růžičky. Jeho snové krajiny, plné ticha a tajemství, přiměly nejednoho návštěvníka k delšímu setrvání v zámeckém podkroví.

Jakýmsi protikladem byla výstava kresleného humor Václava Hradeckého: Forte fortissimo v malé galerii, těžící z mistrovské kresby a dokonalé znalosti prostředí hudebního světa a výstava Oldřicha Štěpánka: Objekty v zámeckém sklípku, v níž sochař překvapil originální technikou vyvařovaného reliéfu a netradičním pohledem na lidskou komunikaci. V podzimních měsících se s nevšedním zájmem setkala výstava z uzavřeného  díla  dodnes ne zcela doceněného Bohumíra Komínka, stejně jako fotografie Jaromíra Míčky přibližující tajemný svět pod hladinou a to nejen atraktivního světa moří, ale našich sladkovodních toků a rybníků.

Závěrem roku patřila pozornost výstavě z tvorby regionálního výtvarníka Miloše Slámy: Průřez linem a kresbou, otevřenédo konce února 2012.  Malířova doposud nejrozsáhlejší prezentace přibližuje návštěvníkům precizní kresby a dokonale zvládnutou techniku linořezu a linorytu, s nimiž experimentuje osobitým způsobem, který byl již několikrát po zásluze oceněn.

Z výstav na kterých se Horácká galerie podílela mimo vlastní sídlo, bych rád připomněl rozsáhlou retrospektivu z díla Jaroslava Svobody: 55 let se sklem ve výstavních prostorách pražského Karolina.

Z akcí, které měly největší návštěvnost a ohlas je nutné připomenout vedle Galerijní noci, podruhé uspořádané  Čertohrátky ( 4.12.2011), při nichž  je využito magického prostoru zámeckého sklepení a v závěru roku v podkroví s koncertem Tata Bandu připravený křest třetí knihy Věry Rudolfové, kterou inspirovaly osudy osobností z Vysočiny, nesoucí příznačný název Kraj návratů a inspirace.

 

 

Co zajímavého připravujete v roce 2012?

V přízemí zadního křídla jižního traktu připravujeme znovuotevření expozice z díla Vincence Makovského. Chcemetak vyhovět návštěvníkům, kteří se pravidelně zajímají po prohlídce Štursovy expozice, kde mohou spatřit díla druhého z významných sochařských novoměstských rodáků. V letošním roce si připomínáme celou řadu významných výročí – 125 let od narození Oldřicha Blažíčka, Julia Pelikána, Josefa Jambora atd. Poněvadž by nám na připomenutí všech výročí nestačil celý rok - připravujeme ze sbírkového fondu  výstavu : Vybraná výročí 2012 , na níž připomeneme jak tvorbu zmíněných autorů , tak např. Františka Emlera , Karla Hladíka – 100.výročí narození, Rostislava Magni, Miroslava Roštínského  - 85.výročí narození. Ve spolupráci s Muzeem města Brna připravujeme výstavu ke 100.výročí narození Bohdana Laciny, kterého považuji za nejvýznamnější uměleckou malířskou osobnost regionu minulého století. K tomuto výročí vychází rovněž monografie z pera Jiřího Hlušičky, kterou při příležitosti tohoto výročí vydává  Masarykova univerzita v brněnském nakladatelství CERM.

Ze sochařských výstav bude jistě překvapením retrospektiva z díla Františka Navrátila (nar. 19. 4. 1932), žáka Vincence Makovského. Výstava připomene virtuózní sochařskou kresbu, sochařovy vynikající portréty, křehké dívčí akty i pomníkové realizace. 

Domnívám se, že pro veřejnost bude překvapením rovněž rozsáhlá retrospektiva nejen z fotografické tvorby Antonína Kanty. Patrně umělcova nejrozsáhlejší výstava v celém prostoru galerie představí všechny polohy a oblasti Kantovy tvorby.

Pro děti pak připravujeme ve spolupráci s Muzeem loutkářských kultur v Chrudimi výstavu Kašpárci z celého světa. Určitě nezůstaneme pouze u výstavy, ale pro děti budou připravena loutková představení.

Zcela mimořádnou událostí by mělo být otevření nové expozice v rekonstruovaných prostorách prvního patra hlavní budovy s restaurovaným dochovaným mobiliářem z původního vybavení zámku. Některé kusy nábytku již byly vystaveny v expozici se Štursovým dílem, historické obrazy ve vyřezávaných zlacených rámech budou veřejnosti vystaveny v galerii poprvé.

 

Na které z již „tradičních akcí“ se mohou návštěvníci opět těšit a na kterou výstavu/projekt se těšíte Vy osobně?

Mezi nejpopulárnější akce se řadí Galerijní noc – v letošním roce ji plánujeme na pátek 1.června a program ve spolupráci s FAVU VUT Brně nese pracovní název Slet performerů, což jistě napovídá, že můžeme očekávat řadu překvapení. Akce bude opětovně  jako v loňském roce součástí krajského projektu Porta culturae .

Rovněž novoměstské Slunohraní slibuje zajímavý zážitek, na středu 4.7.2012 je naplánován Večer irské hudby – skupiny MARW , na čtvrtek 5.7.2012 Noční flétnový koncert Kristiny Vaculové  a na pátek 6.7.2012 tradičně závěrečný koncert Janáčkova kvarteta a letního orchestru z účastníků Slunohraní.

Kromě zmiňovaných výstav se těším na menší výstavy v malé galerii: na výstavu z poslední tvorby Jiřího Juna, na grafické práce Jany Jemelkové, retrospektivu Antonína Odehnala. Příprava a instalace těchto  komornějších výstav , včetně doprovodné projekce, kterou pravidelně připravujeme, je vždy velkým inspirativním dobrodružstvím. Jedno z nich přináší právě probíhající výstava z fotografií Karla Daňka: Makro a mikro svět. Při prohlídce výstavy nejen, že se dovíte mnoho zajímavých informací,ale fotografie mají úžasný estetický náboj.

Svět kolem nás, pokud jsme vnímaví, je stále plný překvapení, zážitků a dobrodružství, ale záleží na každém z nás… a v  tom se snažíme být alespoň trochu návštěvníkům nápomocni.

Na otázky odpovídal: PhDr. Josef Chalupa, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě

Chcete vědět víc?

 http://www.kr-vysocina.cz/ohlednuti-za-rokem-2011-v-prispevkovych-organizacich/ds-301919/p1=48925