Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > O galerii

 O galerii

 

Budova Horácké galerie


Horácká galerie v Novém Městě na Moravě sídlí v prostorách bývalého renesančního  zámku na Vratislavově náměstí

Zámek dal vystavět na sklonku 16. století Vilém Dubský z Třebomyslic. Budova byla v následujících stoletích několikrát poškozena a poté  opravena, její  konečná podoba v novorenesančním slohu je z roku 1874.

Založení Horácké galerie se datuje k dubnu roku 1964. První výstavní prostory se nacházely ve druhém patře dnešní radnice, stálá expozice byla instalována ve dvou sálech novoměstského zámku. V roce 1972 byl pro potřeby galerie získán celý zámecký areál. Horácká galerie dnes svojí působností přesahuje hranice regionu.

Ve svém sbírkovém programu se galerie zaměřuje na dokumentaci děl nejvýznamnějších osobností regionálního umění v konfrontaci s  českým výtvarným uměním. Rozsáhlé soubory pozůstalostí J. Laudy, J. Mařatky, V. Makovského, L. Martínka, K. Pokorného, J. Štursy a jiných autorů  byly získány darem nebo odkazem umělců. Součástí sbírkového fondu je soustředěná kolekce hutního skla ze 60. a 70. let minulého století, pocházející z produkce známé  sklárny ve Škrdlovicích u Žďáru nad Sázavou.

Budova galerie v zimě

 

Budova galerie 3

Nádvoří galerie 1

Nádvoří galerie 2

Nádvoří galerie 3