Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Výročí > Výročí 2016 > Jan Blažek

Jan Blažek

 

malíř, pedagogBlažek Jan.jpg

 

* 10. 1. 1920 Křídla u Nového Města na Moravě

5. 9. 1981 Uherské Hradiště

 

Narodil se 10. ledna 1920 v Křídlech u Nového Města na Moravě jako syn obuvnického dělníka. Studoval v letech 1939 až 1945 na Škole umění ve Zlíně dekorativní malbu u profesorů Richarda Wiesnera, Rudolfa Gajdoše, Vladimíra Hrocha a Eduarda Miléna. Studijní cesty podnikl Jan Blažek do Polska v letech 1951 a 1952, dále pak do Holandska v roce 1957 a do Francie v roce 1959.

Od roku 1946 působil jako profesor malby na Škole umění ve Zlíně, v roce 1952 se škola přejmenovala na Střední uměleckoprůmyslovou školu a přestěhovala se do Uherského Hradiště. Jan Blažek zde působil jako profesor až do roku 1980.

Těžištěm jeho tvorby je figurativní malba (mateřství, dětský svět, rodina) a krajinomalba s důrazem na barevné řešení plochy.

Jan Blažek byl v letech 1948 až 1957 členem Sdružení výtvarných umělců moravských a od roku 1949 byl členem Svazu československých výtvarných umělců.

 

Dášenka

Zastoupení ve sbírkáchBlažek.jpg

Národní galerie v Praze

Ministerstvo kultury ČR

Horácké galerie v Novém Městě na Moravě (vlastní ve sbírkách 3 díla)

 

Ceny

1954 Státní cena s titulem laureáta

1970 Čestné uznání Ministerstva kultury ČSR

1972 Čestný titul „Zasloužilý učitel“

1973 Vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“

 

Samostatné výstavy (výběr)

1975 Galerie Jaroslava Krále, Brno

1979-1980 Galerie Slováckého Muzea, Uherské Hradiště

1980 Dům umění města Brna, Brno

1980 Horácká galerie, Nové Město na Moravě

1980 Oblastní galerie výtvarného umění, Zlín

 

Kolektivní výstavy (výběr)

1950- 1951 Výtvarná úroda 1950, Dům výtvarného umění, Praha

1955-1956 Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Malířství, Městská knihovna, Praha

1955-1956 Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Sochařství, monumentální umění a kresba, Slovanský ostrov, Praha

1959 České moderní malířství, Dům umění, Zlín

1961-1962 Československé výtvarné umění za lepší zítřek, Dům umění, Zlín

1971 Retrospektivní výstava výtvarníků gottwaldovské oblasti k 50. výročí KSČ, Dům umění, Zlín

1971-1972 Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971), Jízdárna Pražského hradu, Praha

1978 Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Praha, Praha

1979-1980 Česká portrétní malba XX. století, Dům pánů z Kunštátu, Brno

1980 Jan Blažek, Jan Habarta, Dům umění, Zlín

1980 Sursum - sdružení českých výtvarných umělců z let 1910-1914, Dům umění, Zlín

1980 Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha,

1985 České umění 20. století z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985, Dům umění města Brna, Brno

1987-1988 Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově - přírůstky sbírek 1976-1986, Divadlo pracujících, Zlín

1988 Lidé - život - práce. Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů, Mánes, Praha

1988 Obrazy, sochy, grafika k 40. výročí února, Středočeská galerie, Praha

 

Zdroje

Blažek, Jan, 1920-1981. Jan Blažek: obrazy.  Jan Blažek ; úvod Zdeněk Čubrda ; překlady Rudolf Forstinger, ... et al. ; grafická úprava Jan Rajlich, Zdeněk Čubrda.  Brno: ČFVU, 1975. [22] s.

 

http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?Fvazba=dilo&i=&Fmistoumrti=&Fprijmeni=bla%C5%BEek&Fjmeno=jan&FnarozDen=&FnarozMes=&FnarozRok=1920&FumrtiDen=&FumrtiMes=&FumrtiRok=&Fmisto=&Fobor=

 

Slovník českých a slovenských výtvarných umělc : 1950 - 1997 ; I., A - Č.  Editor Zbyšek Malý.  1. vyd. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1998. 346 s., 3000 výtisků.  (Prameny, dokumenty). ISBN 80-86171-00-0.