Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Výročí > Výročí 2016 > Miloš Koreček

Miloš Koreček

Koreček Miloš.jpg

* 26. 10. 1908 Prostějov

21. 2. 1989 Brno

 

fotograf, pedagog

 

Narozen 26. října 1908 v Prostějově. Po středoškolských studiích na brněnské reálce studoval na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně matematiku a deskriptivní geometrii. Také absolvoval dva ročníky skladby na brněnské konzervatoři.

Po ukončení vysokoškolského studia pracoval jako učitel, nejdříve v Těšanech u Brna (1933-1936) a poté na gymnáziu v Nitře. V roce 1939 se vrátil zpět do Brna, kde se seznámil s fotografem Václavem Zykmundem. Ve čtyřicátých letech se začíná věnovat jako autodidakt fotografování. Byl členem skupiny RA a účastnil se jejích akcí, na nichž vznikaly inscenované snímky Václava Zykmunda. Později sám fotografoval některé scény a Zykmunda při práci.

Náhodně, při chybném zpracování fotografické desky, Miloš Koreček objevil novou fotografickou techniku (jedná se o fotografickou desku, kterou nechal po vyvolání vlhkou příliš dlouho v zapnutém zvětšovacím přístroji). Tuto techniku nazval „fokalk“ podle španělského malíře Oscara Domingueze, který bývá označován za otce malířské techniky, kdy malíř maluje ze svého podvědomí, nikoliv z předlohy, tzv. „dekalku“. Později se tato technika objevuje u řady našich i zahraničních umělců. Koreček se „fokalku“ věnoval systematicky v polovině 40. let a pak opětovně od 70. let. V náhodně vzniklých texturách negativů vyhledával asociativní figurativní motivy i nefigurativní struktury, jež předznamenaly estetiku českého abstraktního umění.

 

Zastoupen ve sbírkách Moravské galerie v Brně a Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Ve sbírkách Horácké galerie v Novém Městě na Moravě je 10 fotografií autora.

 

Pra-krajiny VIII.

Samostatné výstavy (výběr)Koreček.jpg

1974 Městské muzeum, Františkovy Lázně

1977 Minigalerie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, Brno

1978 Dům umění, Brno

1979 Galerie v předsálí, Blansko

1983-1984 Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě

1984 Dům umění, Brno

1988 Divadlo hudby, Olomouc

1988 Prostějov

1991 Galéria Palisády, Bratislava

1993 Galerie Neumann, Düsseldorf

 

Kolektivní výstavy (výběr)

1947 Skupina Ra, Dům umění, Brno

1947 Skupina Ra, Topičův salon, Praha

1947 Skupina Ra, Knihkupectví svoboda, Hradec Králové

1947 Umělecká beseda, Mladá Boleslav

1947 Czechoslovak szurrealisták, Budapešť

1966 Surrealismus a fotografie, Dům umění, Brno

1983 Galerie 1900-2000, Paříž

1986 Muzeum Kroměřížska, Kroměříž

1988 Galerie hlavního města Prahy, Praha

1989 Výstava ke 150. výročí fotografie, Vídeň

1990 Nancy (Francie)

1991 Český informel, Galerie hlavního města Prahy, Praha

1996 Český surrealismus 1929-1953, Městská knihovna, výstavní sály, Praha

1999 Česká fotografická avantgarda 1918-1948, Dům U Kamenného zvonu, Praha

2000 90 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna

2001 Skupina Ra, Městská galerie Vysoké Mýto, Vysoké Mýto

2001 Skupina Ra, Okresní vlastivědné muzeum, Litoměřice

2005 Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Praha

2009 Kunst und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn

2010 Městská knihovna, Praha

2011 Městská knihovna, Praha

2011 Pražákův palác, Brno

2012 Muzeum umění Olomouc, Muzeum moderního umění, Olomouc

2013 Galerie Moderna, Praha

 

Zdroje

http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?IDosoby=2300

 

Skupina Ra. Skupina Ra: Josef Istler, Miloš Koreček, Ludvík Kundera, Bohdan Lacina, Zdeněk Lorenc, Vilém Reichmann, Václav Tikal, Václav Zykmund. Praha: Galerie hlavního města Prahy, 1988. 159 s.

 

Malá, Alena. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců: 1950-2001. VI., Kon-Ky. Vyd. 1. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2001. 512 s., [4] s. obr. příl. Prameny a dokumenty. ISBN 80-86171-06-X.