Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Výročí > Výročí 2014 > Miloš Koreček

Miloš Koreček

* 26. 10. 1908  Prostějov

† 21. 2. 1989  Brno

 

fotograf, pedagog

 

Narozen 26. října 1908 v Prostějově. Po středoškolských studiích na brněnské reálce studoval na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně matematiku a deskriptivní geometrii. Také absolvoval dva ročníky skladby na brněnské konzervatoři.

Po ukončení vysokoškolského studia pracoval jako učitel, nejdříve v Těšanech u Brna (1933-1936) a poté na gymnáziu v Nitře. V roce 1939 se vrátil zpět do Brna, kde se seznámil s fotografem Václavem Zykmundem. Ve čtyřicátých letech se začíná věnovat fotografování, byl autodidaktem. Jako člen skupiny Ra se účastnil akcí, na nichž vznikaly inscenované snímky Václava Zykmunda, později sám fotografoval některé scény a Zykmunda při práci.

Náhodně, při chybném zpracování fotografické desky, Miloš Koreček objevil novou fotografickou techniku (jedná se o fotografickou desku, kterou nechal po vyvolání vlhkou příliš dlouho v zapnutém zvětšovacím přístroji). Tuto techniku nazval „fokalk“ podle španělského malíře Oscara Domingueze, který bývá označován za otce malířské techniky, kdy malíř maluje ze svého podvědomí, nikoliv z předlohy, tzv. „dekalku“. Později se tato technika objevuje u řady našich i zahraničních umělců. Koreček se fokalku věnoval systematicky v polovině 40. let a pak opětovně od 70. let. V náhodně vzniklých texturách negativů vyhledával asociativní figurativní motivy i nefigurativní struktury, jež předznamenaly estetiku českého abstraktního umění.

 

Zastoupen ve sbírkách Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Horácká galerie vlastní několik fotografií např. cyklus Prakrajiny a další.

 

 

 

Samostatné výstavy (výběr)

1974    Městské muzeum, Františkovy Lázně

1977    Minigalerie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, Brno

1978    Dům umění, Brno

1979    Galerie v předsálí, Blansko

1983-1984 Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě

1984    Dům umění, Brno

1988    Divadlo hudby, Olomouc

1988    Prostějov

1991    Galéria Palisády, Bratislava

1993    Galerie Neumann, Düsseldorf

 

Kolektivní výstavy (výběr)

1947    Skupina Ra, Dům umění, Brno

1947    Skupina Ra, Topičův salon, Praha

1947    Skupina Ra, Knihkupectví svoboda, Hradec Králové

1947    Umělecká beseda, Mladá Boleslav

1947    Czechoslovak szurrealisták, Budapešť

1966    Surrealismus a fotografie, Dům umění, Brno

1983    Galerie 1900-2000, Paříž

1986    Muzeum Kroměřížska, Kroměříž

1988    Galerie hlavního města Prahy, Praha

1989    Výstava ke 150. výročí fotografie, Vídeň

1990    Nancy (Francie)

1991    Český informel, Galerie hlavního města Prahy, Praha

1996    Český surrealismus 1929-1953, Městská knihovna, výstavní sály, Praha

1999    Česká fotografická avantgarda 1918-1948, Dům U Kamenného zvonu, Praha

2000    90 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna

2001    Skupina Ra, Městská galerie Vysoké Mýto, Vysoké Mýto

2001    Skupina Ra, Okresní vlastivědné muzeum, Litoměřice

2005    Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Praha

2009    Kunst und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn

2010    Městská knihovna, Praha

2011    Městská knihovna, Praha

2011    Pražákův palác, Brno

2012    Muzeum umění Olomouc, Muzeum moderního umění, Olomouc

2013    Galerie Moderna, Praha

 

 

 

Zdroje

http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?IDosoby=2300

 

Skupina Ra. Skupina Ra: Josef Istler, Miloš Koreček, Ludvík Kundera, Bohdan Lacina, Zdeněk Lorenc, Vilém Reichmann, Václav Tikal, Václav Zykmund. Praha: Galerie hlavního města Prahy, 1988. 159 s.

 

Malá, Alena. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců: 1950-2001. VI., Kon-Ky. Vyd. 1. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2001. 512 s., [4] s. obr. příl. Prameny a dokumenty. ISBN 80-86171-06-X.