Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Horácká galerie > NEPOUŽITÉ > Výročí > Výročí 2014 > Věra Frömlová Zezuláková

Věra Frömlová Zezuláková

 

* 3. 8. 1924 Nové Město na Moravě

† 26. 12. 1998 Praha

 

malířka, restaurátorka

 

Věra Frömlová, rozená Zezuláková, pocházela z pekařské rodiny. Po ukončení novoměstské reálky a znovuotevření vysokých škol byla přijata na Akademii výtvarných umění v Praze do atelieru figurální malby profesora Vladimíra Sychry a po absolutoriu pokračovala v restaurátorské škole profesora Bohuslava Slánského. Podnikala mnohé studijní cesty po Evropě, zejména v období práce v Národní galerii.

V letech 1956 – 1974 byla zaměstnána v restaurátorském ateliéru Národní galerie v Praze, kde se společně s kolegy Mojmírem Hamsíkem a dalšími věnovala zejména gotické deskové malbě. Mezi obrazy a sochami, které Věra Frömlová restaurovala, najdeme celou řadu mistrovských děl českého i evropského umění, Lucase Cranacha, Anthonise van Dycka, Quentina Massyse, Gerarda Terborcha, Andrea di Cione, zv. Orcagna a mnoho dalších. Od roku 1974 pracovala samostatně. Během osmdesátých a devadesátých let se mimo jiné podílela na restaurování souboru deskových obrazů Mistra Theodorika z kaple sv. Kříže na hradě Karlštejně, pracovala zde až do svých posledních dnů.

Mnohé své poznatky dokumentovala a publikovala v knihách i odborných časopisech  (Umění, Technologia artis, apod). Přestože je restaurátorská práce časově náročná a vyčerpávající, snažila se Věra Frömlová najít si čas i na volnou tvorbu. Účastnila se rovněž několika Horáckých salonů ve svém rodném městě. Pro těžké onemocnění manžela byla však nucena na dlouhou dobu malování odložit.

Milovala svůj rodný kraj, vracela se sem a těšila se, že poslední léta stráví na Vysočině a bude se věnovat svému malování. Tento sen už se jí nesplnil, zemřela 26. 12. 1998 v Praze. Horácká galerie vlastní ve svých sbírkách dva obrazy: Nové Město na Moravě /60. léta 20. stol./ a Portrét dívky.

 

 

Samostatné restaurátorské výstavy

1980    Věra Frömlová, Restaurátorské dílo, Středočeská galerie v Praze

1983    Restaurátorské dílo Věry Frömlové, Okresní muzeum v Chomutově

1994    Restaurátorské dílo Věry Frömlové, Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě

 

Restaurátorské výstavy

1965    Výstava R64, Kramářova galerie, Praha, UHM Kroměříž (B. Černý)

1969-1973 I. přehlídka restaurátorských prací, Staroměstská radnice, Praha (O. Blažíček)

1979    Výstava členů SČVU, klub Mánes, Praha

1983    Národní divadlo a výtvarné umění – restaurátorské práce

1983    Galerie Československý spisovatel, Praha

1983    Jihočeské muzeum, České Budějovice (O. Macková)

1989    Restaurátorské umění 1948 – 1988, Mánes, Praha

1999    Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 – 1550, Muzeum umění Olomouc

 

Účast na malířských výstavách

1949    150 let Akademie výtvarných umění, Praha

1950    Výstava absolventů Akademie výtvarných umění, Nové Město na Moravě

1952    Výstava mladých, Mánes, Praha

1956    Výstava mladých, Mánes, Praha

1966    Horácký salón, Nové Město na Moravě

1969    Horácký salón, Nové Město na Moravě

1970    Horácký salón, Nové Město na Moravě

1973    Socialistické umění, Nové Město na Moravě

1975    Výstava k 30. výročí osvobození, Nové Město na Moravě

 

Restaurátorské práce (výběr)
1958    Madona z Vyššího Brodu, kolem 1420, Národní galerie
1961    P. Brandl: Sv. Ondřej, Mělník, zámek

1961    2 obrazy od J. Endlera, Mnichovo Hradiště, zámek

1961-1962 Mistr třeboňského oltáře: Kladení do hrobu, kolem 1390, Národní galerie Praha

1962    Blažek ze Srbče, Epitaf Adama Hrušky z Března, kostel sv. Jakuba Většího, Srbeč

1964    Ukřižování Emauzské, kolem 1360, Národní galerie Praha

1965    Madona s děckem, před 1510, kostel sv. Petra a Pavla, Strýčice u Českých Budějovic

1966    K. Škréta: Marie Maximiliana za Šternberka, Národní galerie Praha
1967    Mistr třeboňského oltáře: Madona Aracoeli, Národní galerie Praha
1969-1970 Adorace děcka z Hluboké, AJG Hluboká nad Vltavou
1973-1977 Okruh Mistra týnského ukřižování: Korpus Krista ze sv. Jana pod Skalou, před

1420, polychromované dřevo, farní úřad Tetín

1974-1976 Třeboňská madona, 1392, polychromovaná opuka, kostel sv. Jiljí, Třeboň

1975    Q. Massys: Sv. Kateřina, olej na plátně, Obrazárna Pražského hradu, Praha
1976    Korpus Krista ze skupiny Ukřižování, po 1510, lípa, kostel sv. Mořice, Olomouc

1976-1977 Anton van Dyck: Podobizna anglického krále Karla I. a jeho manželky Henrietty,

olej na plátně, zámecká obrazárna, Kroměříž

1981-1983 Spolupráce při restaurování maleb v interiérech ND: A. Liebscher: Cyklus 14

lunet ve foyeru (spol. H. Drhlíkovou, D. Schwarzovou a J. Toroněm) / E. K. Liška: Rudolf II., Libuše, 1881, olej na plátně / F. Ženíšek: Zlatý věk umění, 1881, tempera (spol. D. Schwarzovou), Život, mýtus, historie, národní zpěv a hudba, 1881, tempera na omítce (spol. B. Míšovou, D. Schwarzovou a J. Toroněm)

1983-1998 Mistr Theodorik: 23 desek (například i.č. KA 3679, 3680, 3722, 3726, 3735,

3749, 3753, 3762, 3790 aj. viz Magister Theodoricus, 1997), kaple sv. Kříže, hrad

 Karlštejn

1984-1985 V.V. Reiner: Hynek Brtnický z Valdštejna při audienci u papeže, anonym: Karel

Ferdinand a Karel Arnošt z Valdštejna, Valdštejnská rodová galerie, zámek Duchcov

1984-1986 nástěnné malby, Praha, kostel sv. Voršily, Praha (spol. A. Krahulíkovou,

J. Lukešovou a D. Schwarzovou)

1986-1995 Epitaf Jana Strzisky z Tachova – Transfer (spol. J. Tesařem)

1992-1993 Madona z Kamenného Újezda, tempera na dřevě, AJG Hluboká nad Vltavou
1996    Karlštejn, hrad, Madona, alabastr

 

 

 

Zdroje

Frömlová-Zezuláková, Věra et al. Věra Frömlová: Horácká galerie v Novém Městě na Moravě [19.11.2009-28.3.2010, Galerie výtvarného umění v Náchodě - Zámecká jízdárna, ochoz, 25.6.2010-29.8.2010. [V Náchodě: Galerie výtvarného umění, 2010]. [8] s. ISBN 978-80-87069-15-8.